Burgerbedrog

Al eeuwen zijn er machtspiramides die de wereld overheersen. Die piramides hebben een lagen systeem, met in de absolute top een groepje obsceen rijke families en religies.

Macht piramide top 

Families: Rothschilds/Rockefellers/Vaticaan

International financial institution: The Bank for International Settlements (BIS)

NGO: Verenigde Naties

Big Tech: Facebook, Google, Apple, Amazon

Miljardairs: Bill Gates, Jeffrey Preston Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg,etc

NGO: Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Unie banken: FED (usa),  ECB (europa)

Unies: USA, China, Europa, Rusland, etc.

Bedrijven: Shell, Unilever, Exxon Mobill, Toyota, Volkswagen, Wallmarkt, etc.

Regeringen: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, België, India, Canada, etc. 

Regionaal: States (usa), Bundesländer (duitsland}, Provincies (nederland), etc.

Steden: Shanghai, New York, Delhi, Tokio, Londen, Amsterdam, etc. 

Gemeentes: Emmen, Ede, Uden, Venlo, Goes, Amersfoort, etc.

Burgers: Wij allen

U ziet dat de burgers helemaal onderaan staan, wij worden onrechtmatig door alle bovenliggende partijen gedomineerd.

Vroeger werden samenlevingsveranderingen of wel maatschappelijke revolutie, meestal beslecht met een oorlog. Dit gaat eeuwen terug, de meest recentelijke maatschappelijke revolutie vond direct na de tweede oorlog plaats. In 1944 werd het Bretton Woods systeem geïntroduceerd, het Engelse Pond was tot dan toe de wereld munt maar werd vervangen door de Amerikaanse dollar.  

De Industriële revolutie begon in 1944, massaal trokken de landarbeiders naar de steden waar de fabrieken waren gevestigd. Een periode van bloei was in de westerse wereld tot stand gebracht, de welvaart steeg enorm. Huizen bezit nam een vlucht en zowel arbeiders als fabriekseigenaren hadden er profijt van.

Industriële Revolutie

Toen het Globalisme opkwam was dat in eerste instantie opnieuw een vooruitgang, vraag naar producten steeg en de fabrieken konden nauwelijks aan de vraag voldoen. De eerste stappen voor het verplaatsen van arbeid naar goedkope arbeidslanden werden gezet. China werd van onderontwikkeld land een belangrijke speler op de wereldwijde productie markt. Zonder het af te hoeven dragen van patentrecht vergoedingen waren de Chinese producten goedkoper dan de oorspronkelijke leveranciers van deze producten.

Digitale revolutie, de introductie van computers deed niet alleen bestaande productie processen automatiseren maar het was ook de basis voor de ontwikkeling van een diensten economie. Tal van digitale producten deden de samenleving veranderen, de mobile telefoon is daar zeker leidend geworden in de verdere ontwikkeling van het digitale tijdperk. BigTech reuzen begonnen te ontstaan, IBM, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter, Whatsapp, Amazon, Bol.com, etc. In korte tijd werden dit, na in beginsel verliesgevend te zijn geweest, gigantische onderneming waarvan hun macht verder reikt als die van natie regeringen. De eerste Internet bubbel spatte in het jaar 2000 met geweld uit elkaar, financiële markten kelderden en veel particuliere beleggers waren het slachtoffer.

Euro's

Financiële crises 2008 – 2012 – 2021 een aantal crisissen vonden plaats, in 2008 vielen een aantal banken als een kaartenhuis in elkaar, de belasting betaler draaide op voor de verliezen die geleden werden. 2012 was, economisch gezien, een zwaar jaar. Het consumentenvertrouwen daalde tot een historisch dieptepunt, bedrijven investeerden minder en de woningmarkt bleef in mineur. De economische ontwikkelingen werkten door op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 zijn meer dan een half miljoen mensen werkloos, waarbij zowel jongeren als ouderen worden geraakt. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij. De crisis van 2020-2021 werd door de regeringsleiders zelf veroorzaakt, hun over reactie op het griep corona virus deed hun delen van de economieën ineenstorten. Volslagen onverantwoord, men is daar nog steeds na een heel jaar mee bezig.

Cyberoorlog, achter de schermer woedt die cyberoorlog al jaren. Van oost tot west en van noord tot zuid, overal worden netwerken, zowel door particulieren maar ook overheden, gehackt. De schade is enorm, cyber chantage is aan de orde van de dag. Een echt verweer er tegen is er niet. Geheime diensten grijpen dit aan om hun illegale acties van een wettelijke basis te voorzien, de politiek begrijpt er niets van en stemt daarom in meerderheid toe in wetgeving die de privacyrechten van burgers telkenmale opnieuw inperkt.

Epidemieën Pest, Spaanse griep, Aziatische griep, Cholera, Malaria, Tuberculose, Tyfus, Hiv, Griepgolf 2018, geen van deze epidemieën heeft tot maatregelen geleid die zoveel grondrechten van burgers met voeten traden. Met de laatste epidemie Corona, zijn de regeringen wereldwijd dystopische maatregelen gaan nemen die grondrechten van burgers ernstig schaden. De angstpsychose slaat toe bij bestuurders en als gevolg van propaganda ook bij de gehele bevolking.  

Derde wereldoorlog, de maatregelen die door regering genomen worden en door MainStreamMedia (MSM) massaal wordt uitgedragen worden met oorlog achtige termen verdedig. Wij moeten het virus samen verslaan, we zijn in de grootste crisis van de laatste vijftig jaar, het is een strijd die wij moeten winnen, enzovoort. De WHO is met name een kwade genius in deze, zij hebben zonder reden in 2012 de definitie van een pandemie aangepast zodat deze eerder kon worden uitgeroepen. Met name de hoeveelheid doden die potentieel bij een pandemie kunnen sterven is verwijderd, zodoende kan bij elk virus wat wereldwijd rond dwaalt te pas en te on pas een pandemie uitgeroepen worden.

Farmacie, roept dat het mogelijk moet zijn voor dit virus een vaccin te ontwikkelen, gemakshalve gaan ze voorbij aan de vele mislukkingen van het ontwikkelen van een vaccin voor Griep, Hiv, Etc. De oplossing die zij zeggen te vinden is geen vaccin maar het modificeren van een gen. Dat gen therapie voor voedsel, dier en mens verboden is, wordt hals over kop door regeringen en/of unies ingetrokken. De hele wereldbevolking is proefpersoon in een wereldwijd experiment van farmaceuten, zonder dat de farmaceuten daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. 

leugens Rutte

Regeringen, wereldwijd vernielen zij hun economie door zogeheten lockdowns af te kondigen, gehele bedrijfstakken worden tot aan de rand van de afgrond gebracht. Opvallend is dat het bedrijfsleven dat laat gebeuren, de repressie die door regering met medewerking van de MSM wordt uitgeoefend blijkt effectief te zijn. Een avondklok wordt zoals een wereldoorlog betaamt ingesteld. Opvallend is de propaganda die niet door de Russen maar door het westen wordt verspreid, geen enkele kritische noot van de MSM. Er zijn zelfs hoofdredacteuren die een actief beleid hebben om de regeringspropaganda niets in de weg te leggen. Jarenlang achterstallig investeren in de gezondheidszorg doet zich nu gelden, de gesloten ziekenhuizen en ontslagen personeelsleden worden nu node gemist. Van begin tot het eind worden er blunders op elkaar gestapeld. Eerst geen beschermingsmiddelen, toen geen plaats meer in ziekenhuis en Intensive Care met klap op de vuurpijl een rampzalig vaccinatie beleid op volksgezondheid. Grondrechten worden met voeten getreden om gedragsexperimenten te doen met de gehele bevolking. Miljarden worden door overheden in de farmacie geïnvesteerd om het ontwikkelen van een vaccin te versnellen. Bewust worden bestaande en bewezen medicijnen gedemoniseerd en als onbetrouwbaar gekwalificeerd op basis van onderzoeken waarvan de data en het onderzoek, van wegen onbetrouwbaarheid en bewezen fouten, zijn ingetrokken. Vaccinaties worden gegeven zonder deugdelijke basis van onderzoek te hebben afgerond. Vaccinatie paspoorten, in de vorm van een gele ster?, zijn in de maak.

Wetenschap, de wetenschap zakt als een pudding in elkaar. Het is niet meer toegestaan om een mening te formuleren die niet meegaat in de beweringen die deze betweters verkondigen. Wetenschap is juist gebaad met kritische observaties en meningen, het zijn juist belangrijke factoren in de wetenschap. Nobelprijswinnaars en gerespecteerde wetenschappen met een kritische mening ten aanzien van uitgangspunten en behaalde resultaten worden als wappies c.q. ondeskundigen gekwalificeerd. Dat de wetenschap zich nu nog afvraagt waardoor de burgerbevolking de wetenschap niet meer vertrouwt is een gotspe, het is in deze duidelijk dat er belangenverstrengeling is en dat de farmacie nadrukkelijk naar de mond gepraat wordt.   

Main Stream Media (MSM), Allerlei mediageile expert worden avond aan avond via de MSM aan de burgerbevolking met angstboodschappen op TV aan praattafels uitgenodigd, kritisch commentaar is natuurlijk niet toegestaan. Redactioneel onderzoek naar de door overheid gebrachte feiten en maatregelen wordt totaal niet gedaan, zij die daar opmerkingen over maken worden door diezelfde media daarna dood gezwegen. De Nederlandse NPO/NOS die onafhankelijk zou moeten zijn, wordt (politiek) geleid door een cordon D66 leden. die hun gedachten goed vrijelijk kunnen verspreiden. Heel langzaam komen er presentatoren en presentatrices die ongemakkelijke vragen durven te stellen, helaas laten ze daarna veel te snel die kritische houding weer varen.

Gerechtelijke macht

Rechterlijke macht, ook daar is er spraken van een D66 bolwerk. Bij een goed functionerende rechtsstaat zou dat geen probleem zijn. Helaas zien we steeds vaker rechters politiek getinte uitspraken doen en stelselmatig de overheid zonder kritische weging de overheid in hun grondwet onrechtmatige acties ondersteunen. Politieke processen tegen parlementariërs zouden bij wet VERBODEN moeten worden. Onrechtmatige vertegenwoordiging, zoals bij de Urgenda zaak, zou uitgebannen en verboden moeten worden. Zonder mijn persoonlijke toestemming meent de rechter dat een voor mij onbekende organisatie mij kan vertegenwoordigen in een eigen gezondheidsbelang. Nog veel treuriger is dat de rechterlijke macht toestaat dat grondwettelijke vrijheden en rechten voor haast onbepaalde tijd worden beperkt. Zodat zelfs bij uitoefening van een van die grondrechten bestraffend opgetreden kan worden. Ook in het politieke drama van overheidsacties richting burgers, is door een parlementscommissie de rechter en bestuursrechter verwijtbaar handelen, of juist niet handelen, verweten.  De conclusies van de parlementaire toeslagencommissie was een verpletterend negatief oordeel over de Trias Politica in Nederland.  

Politiek, voormalig D66 fractievoorzitter Pechtold liet zich in het begin van zijnleugens Rutte parlementaire leven ontvallen dat de Haagse Politiek nog erger was dan een slangenkuil. Naderhand bleek hij zich daar overigens prima thuis te vinden. Elke keer als er een parlementaire onderzoek plaatsvind blijkt weer hoe verrot de Nederlandse staat is georganiseerd, van organisatie debacle tot aan leugens en bedrog het komt allemaal veelvuldig in het Haagse voor, zonder dat er een parlementair journalist naar kraait. Het is een groep politici samen geklonterd met de Haagse parlementaire pers, met zijn alle samengevat in een eigen Bubbel. die meent Nederland te kunnen managen. Besturen kun je het niet noemen, voor besturen is kennis, inzicht en visie nodig, eigenschappen die je bij 99% van de politici absoluut niet terug vind. Nee, het is ad hoc besturen en het item van de dag uitvergroten en dat samen bespreken, debatteren kunnen de meeste politici totaal niet. Zodra zij zich aangevallen voelen worden de oneliners van stal gehaald, u bent racist, u bent xenofoob, u bent homofoob, u bent ongeloofwaardig, etc. Dit type parlementariërs kunnen wij missen als kiespijn. De politici die er nog wel toe doen, Pieter Omzigt, Renske van Leijten, Farid Azarkan, zijn volksvertegenwoordigers die wel kritische vragen durven te stellen. Nog belangrijker is dat zij daar ook jarenlang aan vasthouden totdat de laatste steen boven is. De heer Omzigt word binnen zijn eigen partij niet op handen gedragen, sterker nog, een aantal collega van hem zijn de heer Omzigt liever vandaag dan morgen kwijt. Nou ja … na de verkiezingen dan, want een stemmen trekkend kanon laat je voor vlak de verkiezingen niet lopen.

De oplossing uit deze gecreëerde crisis, de maatschappij wordt door verschillende organisaties met hun juridische adviseurs en juristen, planmatig op tribunalen voorbereid. Alle betrokkenen die verwijtbaar hebben gehandeld komen voor een tribunaal, dat kan vijf of tien jaren duren. Maar dat er tribunalen over de wereldwijde misdaden tegen de menselijkheid gevoerd zullen worden staat als een paal boven water. Die tribunalen gaan dan over de corona misvatting van pandemie en de economische schade ten gevolge van het daarna handelen van regeringen. De regeringen zullen proberen dit af te wenden door te verwijzen naar de wereldwijde aanpak, deze is te verklaren door de onrechtmatig opgelegde maatregelen van de WHO. Opheffing van deze WHO is dan ook een vereiste om deze misdaden tegen de menselijkheid in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zullen alle betrokken financiers/miljardairs/bigtech en regeringen gedwongen moeten worden herstelbetalingen en financiële schades voor de volle honderd procent te vergoeden. Vervolgens dient de democratie weer teruggegeven moeten worden aan de burgers, door middel van een nieuw kiesstelsel wat de kiezer weer kan binden aan zijn regionale en/of idealistische achterban. Blokkades op de absolute vrijheid van meningsuiting door grote tech bedrijven als Facebook, Twitter,etc. , zal per wet verboden worden. Alle door hen gebruikte algoritmes dienen openbaar te worden. Alle parlementaire besluiten worden weer door partij onafhankelijke parlementariërs in vrijheid van hun eigen mening en/of opvatting genomen. Volksraadplegingen worden, met een redelijke minimale opkomst, als bindend referendum in de grondwet verankerd. De zorg wordt weer een dienstverlenende organisatie zonder winstoogmerk. Alle zorgverzekeraars worden opgeheven. De politie krijgt opnieuw een regionale opzet met daarnaast een recherche die landelijk opereert. Alle noodwetten worden per direct vernietigd inclusief alle oude wetten die grondrechten kunnen beperken. Indien Internationale verdragen een belemmering zijn voor het herinrichten van een nieuw politiek bestel, worden zij opgezegd of door dwingende amendementen aangepast. Het voltallige kabinet wordt vervangen door nieuwe bewindsvoerders die bij een te houden verkiezing rechtstreeks worden verkozen, de premier wordt ook rechtstreeks gekozen waarbij hij de status van een president verkrijgt. De bevolking gaat weer terug naar zijn oude leventje en gebruikt het achterliggende schandaal voor het verkrijgen van een nieuwe saamhorigheid wat recht doet aan het oorspronkelijke karakter van Nederland.