Burgerbedrog

Google

Trias politica de verloren pijler van de democratie.

De Trias politica staat voor de scheiding der machten in Nederland en is de noodzakelijke basis voor elke gezonde democratie.

  • Wetgevende macht

  • Rechterlijke macht

  • Uitvoerende macht

Wetgevende macht

In Nederland vormen de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de regering samen de wetgevende macht. De wetgevende macht in een land maakt de wet. De wet bestaat uit regels waar iedereen zich in dit land aan dient te houden. In de meeste westerse democratieën worden de wetten gemaakt in het parlement, al dan niet op voordracht van de regering.

Rechterlijke macht Lees verder