Burgerbedrog

EU

Laten wij eens analyseren of dat het geval is. eurogeld

 1. Momenteel is 1 op de 18 mensen arm, dat betekend 1 miljoen armen in ons land. De armoedegrens lijkt alleen maar toe te nemen.
 2. 400.000 daarvan zijn afhankelijk van giften van de voedselbank
 3. De Nederlandse Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben de spaarders met 0 procent en negatieve rente bestolen. Door de inflatie zo hoog te laten oplopen hebben zij (ECB en DNB) gefaald in het ten uitvoer brengen van hun mandaat.
 4. De ECB probeert onbeperkte financiële controle op de bevolking uit te oefenen, door een digitale “programmeerbare” munt (CBDC) in te voeren, 
 5. De EURO zakt hard (Inflatie en koers) in waarde.
 6. De huizen zijn onbetaalbaar geworden.
 7. De MKB ondernemers zijn de dupe van overheidsregulering.
 8. Belastingdruk was nog nooit zo hoog.
 9. Polarisering wordt aangemoedigd door regering en politici.
 10. Ministers zijn van een erbarmelijke kwaliteit, waarbij inhoudelijke vakkennis kennelijk niet meer meespeelt.
 11. De regering en tweedenkamer worden nadrukkelijk beïnvloed door buitenlandse VN, WHO, NGO’s, WEF, Vanguard, Blackrock en diverse andere private partijen.Afkeuring
 12. De regering betrekt Nederland ongevraagd in een Oorlog waarin wij niets te zoeken hebben.
 13. De vierde macht (ambtenaren) wordt ook door buitenlandse private partijen gebruikt en beïnvloed.
 14. Media is een verlengstuk van de uitvoerende macht geworden (regering).
 15. Censuur wordt openlijk toegepast en zelfs in Europese DSA (Digital Services Act) wetten vastgelegd.
 16. De democratie is over gegaan in een vorm van totalitarisme. 
 17. De tweedenkamer is zijn bevoegdheden aan de EU aan het overdragen.
 18. Maatschappelijk zijn er collectivistische stromingen die met veel kabaal de aandacht opeisen. 
 19. Idealisten krijgen onevenredig veel aandacht van de MSM. 
 20. NGO’s breiden hun invloed ongebreideld uit.

 

Hoe vind u dat het tot zover met Nederland gaat? 

Per punt zal dit artikel boven genoemde punten gaan toelichten.

Lees verder

Het is ongelooflijk wat mensen van hun bestuurders, banken en regering tolereren. We worden ronduit in de maling genomen door allerhande bestuursorganen, van Europese tot en met lokaal bestuur ze werken allemaal leugens en bedrog in de hand. Het excuse daarvoor is ofwel zogenaamd correct politiek handelen dan wel dat er afspraken zijn waar wij ons aan dienen te houden. Beide argumenten zijn niet te onderbouwen, als correct politiek handelen leugens en bedrog in de hand werken dan moet je daar onmiddellijk mee stoppen, wat betreft die afspraken ligt het misschien wat ingewikkelder maar afspraken die door de tijd of inzichten zijn ingehaald moet je gewoon opzeggen. Leugenaars dienen per direct te worden heen gezonden te worden, waarbij de minister president als eerste zou moeten vertrekken. Hij zelf en zijn partij liegen alsof het gedrukt gaat en telkenmale komt men er mee weg ONBEGRIJPELIJK!

Of er nu wel of niet een financiële crisis aanstaande is doet niet ter zake bij het begrip dat schulden altijd betaald zouden moeten worden. Helaas zijn de schulden op Internationaal en Nationaal niveau zo hoog opgelopen dat aflossen daarvan een utopie zal blijken te zijn. Kijk naar de schulden die de EU namens ons aangaat m.b.t. het opkopen van staatsobligaties, terwijl bij de oprichting en in latere verdragen dit nadrukkelijk uitgesloten werd, deze nemen een bizarre omvang aan die nauwelijks te overzien zijn. Daarnaast hebben ze in Brussel blijkbaar het idee dat het allemaal niet op kan, met een kleinere EU je uitgaven verhogen is een regelrecht schot in de voet van de netto bijdragende landen van de EU. 

Dan hebben we de Amerikanen nog, daar loopt het op kort termijn helemaal gierend uit de hand. De schulden die zij hebben zijn alleen nog met een oorlog te beslechten. Ook hun verwoede pogingen iedereen te beledigen en uit te dagen doet het vermoeden rechtvaardigen dat zij hun schulden niet financieel willen gaan afwikkelen. Dat China, India, Turkije, Iran, etc. op een andere handelsmunt over willen wordt door de acties van de Amerikanen zelf in de hand gewerkt, zodra dat gebeurd is Amerika failliet. Dat zal alle andere in de val meeslepen, omdat die anderen veel investeringen zullen zien verdampen met een wereldwijde kredietcrisis tot gevolg. In beginsel is dat een ramp, maar het biedt de kans al die banken die dit mede veroorzaakt hebben op te doeken en opnieuw een financieel systeem gekoppeld aan de goudstandaard in te richten en het wereldvermogen evenwichtig toe te kennen. Want het is toch van de zotte dat slechts een paar procent personen c.q. organisaties welhaast het totale wereldvermogen bezitten dan wel beheren. 

Hebben wij dan helemaal geen invloed? Nee, zolang eigenbelang en het economisch model ongebreidelde groei nodig heeft, kunnen wij er niet veel aan doen. Het is niet of er een wereldcrisis c.q. wereldoorlog gaat komen, het is alleen wanneer zal deze plaats gaan vinden.

Blijkbaar kan het Nederlandse volk zich hier in vinden omdat het eigenbelang met grote letters geschreven wordt. Dat beroepsgroepen werkdrukvermindering willen is een terecht verzoek. De salaris verhogingen zijn, zolang er nog armoede en voedselbanken zijn, een asociale uiting van eigenbelang. De ouderen in Nederland krijgen ook het beleid waar zij zelf constant voor stemmen, afgeknepen, voorgelogen en bedrogen worden, nee telkens kiezen zij niet een partij die hen belang vertegenwoordigd, ze kiezen liever die leugenaars en bedriegers welke hen zo bekend zijn uit voorgaande tijden. 

De eerste gesprekken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord zijn goed van start gegaan. De eerste gesprekken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord zijn goed van start gegaan.

Over de vermeende afluisterpraktijken door de VS voeren de EU en de VS aparte gesprekken, zeiden de hoofdonderhandelaars. Zij wilden dan ook niets zeggen over die kwestie.

Hoezo vermeende afluisterpraktijken door de VS ?

Het is weer zover, de politiek begint een gat te graven waar zij hun hoofd in kunnen steken, dat zal een groot gat moeten worden want er zijn veel politici die nergens verstand van hebben en toch vinden een mening te mogen verkondigen. Er is maar een standpunt wat nu te verdedigen valt, eerst alle afspraken met de VS over afluister toestemmingen opzeggen. Dan een overeenkomst waarin staat dat zij onze privacy rechten zullen respecteren. Pas daarna kan er over economische waardes gesproken worden, het recht op privacy is ons GRONDWETTELIJK recht. Nu gaat de EU spreken over een financieel akkoord met de meest verspillende economie op aarde, wie zal de schulden van de VS bijna 17000 miljard op lange termijn betalen. De schuld toename per maand in de VS is ongeveer 40 miljard (zie teller links boven), daar zouden die economen eens naar moeten kijken. De Europese bestuurders zouden ook eens naar hun eigen begroting mogen kijken, wederom neemt deze toe terwijl de gehele Europese gemeenschap aan het bezuinigen is!, nou ja …

Wij kunnen er ook wat van zie hier boven, door de tekorten is de staatsschuld flink opgelopen. In 2012 komt de schuld boven de 400 miljard euro. Dat is bijna 25 duizend euro per Nederlander. Op de staatsschuldmeter  kunt u zien hoe hard dat gaat. Dus bezuinigen is best nodig, de vraag is alleen wie en wat worden er belast. Daar heb ik wel wat voorstellen voor, begin met het privatiseren van de banken en stel daar jonge gemotiveerde mensen aan het beleid. Zonder extra beloningen of bonussen, nee in het vaderlands belang kunnen zij hun steentje bijdragen, de eer en het aanzien zou voldoende moeten zijn. Laat hun in het belang van de hele maatschappij de zaken weer op orde brengen en stuur alle huidige bestuurders zonder gouden handdruk met pensioen. Verbied daarna alle ondernemingen hun belastbare winsten in andere landen te laten vallen anders dan in het land waar deze winsten zijn gemaakt. De rechtmatigheid van dat voorstel is duidelijk, je betaald daar belasting waar je de winsten behaalt hebt. Dat zal een deel van de ondernemingen doen verdwijnen uit Nederland, maar juist dat deel maak onbeheersbaar misbruik van de Nederlandse belasting wetgeving, want de winsten worden geëxporteerd maar de lasten vallen in Nederland. De belasting opbrengsten zouden exponentieel stijgen. Blijft wel als feit staan dat Nederland de schulden van het RIJK zal moeten saneren. Je zou haast gaan roepen dat er een nieuwe partij dient te komen met inderdaad opnieuw de jongeren aan bestuur. Dan mogen ook zij hun eigen fouten maken, maar zij zullen daar van leren en onze maatschappij versterken en uitbouwen.