Burgerbedrog

banken

De overheden wereldwijd gaan buiten hun bevoegdheden, de wetten die dat moesten voorkomen, de grondwetten, zijn buitenwerking gesteld. De burgers zijn daar de dupe van, propaganda doet echter zijn werk en het gros van de burgers zien dat niet of willen dat wellicht niet zien. De overheden zelf zijn ook slechts een speelbal in het machtsspel wat er nu wereldwijd plaatsvind.

Wat is er nu werkelijk aan de hand.

 1. Een groep bankiers die hun oorsprong al honderden jaren terug vonden, zijn nu nog steeds de onzichtbare machthebbers die alles in macht willen hebben en behouden, zij hebben een eigen agenda.

 2. Er is een monetaire crisis, die veroorzaakt wordt/is door de centrale banken.

 3. Een reset van het wereldwijde monetaire en financiële systeem.

 4. Mogelijk is er een klimaatverandering op komst, al dan niet veroorzaakt door de mens,

 5. Een gezondheidshype die gevoed wordt door regeringen en media.

 6. Beperking van vrijheid van meningsuiting en censuur uitgevoerd door maatschappij en tech giganten Facebook, Google, Apple, etc.

 7. Een bevolking in angst en bedrogen door regeringen en  MSM propaganda.

Lees verder

Er lijkt een soort van apocalyps ophanden: een gezondheid en/of een economische apocalyps.

Het gezondheidsprobleem is duidelijk want het heeft een naam, Corona. Wat is nu het echte probleem met de Corona, is het de mortaliteit of is het de snelheid van besmetting. DE mortaliteit is voor ieder persoonlijk natuurlijk erg belangrijk, voor de zorg is de snelheid van besmetting wat de problemen doet veroorzaken. Door die snelle besmetting is er in een korte periode heel veel zorg nodig. Huisartsen, ziekenhuizen beiden worden overvallen door de grote aanwas van patiënten. Het is duidelijk dat de jaren van inkrimping van de zorg nu zich laat gelden, al tien jaar lang wordt er om financiële redenen telkens weer minder in de zorg geïnvesteerd.

Visie is een blik op toekomstige inzichten

Lees verder

 Economie heeft vernieuwing nodig!

Formele definitie van Economie => Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het menselijk gedrag voor zover dit samenhangt met het streven naar bevrediging van behoeften met schaarse, alternatief aanwendbare middelen.

Wij willen de aandacht vestigen op de blunders en leugens die begaan en verteld worden in de naam van heilige economische modellen en begrippen. Zijn de begrippen Micro- en macro-economie belangrijk? Nee er zijn heel veel zaken die in beide voorkomen. Lees verder

Verslaving, veel mensen hebben zonder dat zij zich er van bewust zijn een of meer verslavingen.

Veel voorkomende verslavingen zijn aan:

 1. Drugs
 2. Sigaretten
 3. Alcohol
 4. Gokken
 5. Games
 6. Mobile telefoon
 7. Computer
 8. Geld
 9. Macht
 10. etc.

Een deel van de verslavingen beïnvloed alleen de persoon die het betreft, een groter aantal hebben ook invloed op omgeving en anderen hebben zelfs maatschappelijke gevolgen.

Er is geen verslaving die als ongevaarlijk gekwalificeerd kan worden. De eerste zeven genoemde verslavingen beïnvloeden meestal alleen de persoon en eventueel zijn omgeving.

Geld en macht verslaving beïnvloeden niet alleen onze maatschappij maar ook die van anderen.

De berichten van de laatste maanden zijn een duidelijke indicatie dat de macht en  geldverslaving van banken, regeringen, bedrijven maar ook particulieren een punt bereikt wat door anderen in de maatschappij niet meer getolereerd zal worden. In veel landen klinkt er een duidelijk protest tegen de maatschappelijke panama papers wijzigingen die de financiële instellingen voorstaan, de Duitse minister van financiën zei zo lang terug nog niet dat de sociale maatschappij een illusie was en niet meer terug zou keren, dat is nu precies het grootste probleem. Onze volken, Europees breed hebben duidelijk te kennen gegeven een sociaal democratie te willen en die wordt door de huidige regeringsleiders onder aanvoering van de Europese Unie, IMF en banken geruïneerd! Keer op keer beloven allen beterschap maar dat vertrouwen kunnen zij niet waar maken. De Panamapapers laten duidelijk een twee deling in de maatschappij zien, waar relatief beperkt rijken samen met de allerrijksten massaal belastingen ontduiken waar die op normale burgers alleen maar toeneemt. De verslaving aan almaar meer vermogen doet zelfs het wereldbeeld veranderen. De ontwikkelingsgelden nemen af terwijl die juist zou moeten toenemen, niet omdat daarmee een huidig vluchteling probleem aangepakt kan worden, NEE omdat die landen er recht op hebben. Wie zijn wij om te zeggen dat al die rijkdom alleen het westen toebehoort.

Zie hoe het IMF en Europa in Griekenland een schulden probleem veroorzaken wat zijn gelijken niet kent, de Grieken hebben geen enkel belang bij de nieuw te verstrekken kredieten. Die kredieten zijn alleen nodig om met name de grote banken hun rentes te betalen op kredieten die de Grieken überhaupt niet wilden. De leiding in Griekenland snapt het zelf ook niet meer, als ze alle betalingen per direct opschorten en zelf hun economie weer gaan stimuleren zullen zij eerder, rijker als ooit te voren daar uit te voorschijn komen. JA Duitsland, Frankrijk, Engeland, Amerika en ook Nederland hebben dan een strop die zij ook verdienen, zij hadden het nooit zo ver mogen laten komen. De Griekse tragedie geldt voor bepaalde mate voor alle Zuid Europese landen, met uitzondering van de Italianen zij hebben Draggi, de Europese Bank Directeur die de rente zo manipuleert dat Italië zijn schulden naar behoeven kan laten stijgen en de rest van de Unie daar de gevolgen van kunnen dragen.

De financiële problemen zullen met een schok beëindigd worden, grote veranderingen gaan snel. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk, het komende referendum in Groot Brittannië kan maar zo het startschot zijn voor het in elkaar vallen van de Europese Unie en die veel te dure Euro.

Verschillende grote bedrijfstakken zullen ook een nieuw verdien model moeten ontwikkelen, de energie maatschappijen moeten duurzaam worden, de banken moeten opgesplitst worden in zakelijk en bedrijven/particulier. Samenstellingen van regeringen zullen en moeten wijzigen, contact met hun achterban en dus hun bestaansrecht hebben zij allang verloren.

De maatschappij zal moeten veranderen en niet meer arbeid als het grootste goed beoordelen, het is een gegeven dat een toekomst voor de deur staat waarbij de mensheid met minder arbeid allen zal kunnen voeden en aan de verlangens van burgers kan voldoen. Dat betekend een andere inrichting van de maatschappijen en de globale vermogens posities van landen en bedrijven. Dat de gehele mensheid profiteert van de mogelijkheden die ons in de toekomst geboden worden is niet meer dan een recht van alle aard bewoners, dus ook van u.

 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond hebben regels opgesteld om elektronisch c.q. internetbankieren en betalen veiliger te maken.

Veiliger? voor wie? Alle verantwoordelijkheid wordt bij de klant gelegd. Natuurlijk zou een klant verantwoord moeten handelen maar eerste verantwoordelijkheid ligt echt bij de bank! Is het niet zo dat zij iedereen verplichten van middelen gebruik te maken waarvan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.  Er was voor bedrijven een systeem met hardware tokens in gebruik, aan de computer was een stukje hardware gekoppeld wat garandeerde dat de computer waar de opdracht tot betaling vandaan kwam ook de echte computer was en niet een fake omleiding. Dat was te duur vonden de banken en vol overtuiging hebben ze dat afgeschaft om u nu dus met een probleem op te zadelen.

 1. De klant de beveiligingscode geheim houden
 2. De betaalpas mag nooit door iemand anders worden gebruikt
 3. Apparatuur voor internetbankieren moet voorzien zijn van beveiligingssoftware
 4. De klant moet bewijzen dat hij zijn afschriften geregeld digitaal controleert
 5. Incidenten moeten direct worden gemeld

Dit zijn de punten die klanten dus zouden moeten naleven. Op zich is er niets mis mee als dit een advies zou zijn. Dat is het echter niet, een ieder die deze regels niet kan of wil naleven wordt grove nalatigheid in de schoenen geschoven. Nu kan mij dat verder niets schelen wat anderen over mij denken, punt is nu wel dat door die zogenaamde nalatigheid uw rechten geweld worden aangedaan en de banken HUN verantwoordelijkheid op u afschuiven. Met het gevolg dat bij diefstal van uw rekening niet de bank maar u de dupe bent.

Wat is nu dan de oplossing? Eerlijk gezegd zou ik dat nu niet weten. Zonder bank kunnen wij helaas niet, wel kan ik garanderen dat zodra er een volwaardig alternatief komt voor die oplichters en zelf verrijkers ik daar onmiddellijk gebruik van zal gaan maken. Daarom roep ik ondernemend Nederland op een oplossing te gaan bedenken waarbij de banken buitenspel gezet kunnen worden en de banken gedwongen zullen worden terug te gaan naar wat zij in beginsel waren, een dienstverlener voor hun klanten. 

Vervolgens de banken verbieden te speculeren op de beurs en geen andere diensten en producten aan te bieden dan die binnen de dienstverlening van een bank vallen. Ook zullen zij gezamenlijk een fonds moeten instellen om de risico’s van Internet bankieren uit te financieren, met de verplichting om per omgaande een onterecht afgeschreven bedrag terug te storten en zelf daar verantwoordelijk voor te zijn en te blijven.

 

Huiseigenaren profiteren nauwelijks van de dalende hypotheekrente. De helft van de daling wordt door die Dieven en oplichters (banken) in eigen zak gestoken. 
dief1Het is dubbel bestolen worden door die dieven en oplichters, het geklungel van de banken zijn de grootste oorzaak van de economische problemen van nu. De verliezen komen indirect voor het publiek, de directe kosten zijn de hypotheeklasten die door de banken kunstmatig hoog gehouden word. Waar blijft nu de AFM, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de European Commission Directoraat-Generaal Mededinging. Heeft u wat van hen gehoord met betrekking tot de belachelijk hoge marges die banken bij hypotheken berekenen en de mogelijke prijsafspraken die hieraan ten grondslag liggen? De politici noem ik niet eens die zijn op vakantie, niet dat enig verschil uit maakt want helaas snappen zij het niet en ondernemen al heel lang niets voor de huiseigenaren. Nadat de banken de crisis hebben veroorzaakt mocht het Rijk bijspringen met uw en mijn geld. Daarna hebben de banken alle dienstverlening weg bezuinigd en vervolgens de rente niet aangepast aan de rente ontwikkeling. Ik heb het al vaker hier benoemd de banken zijn een groep onverantwoordelijke hufters, oplichters en dieven.

Het IMF vindt dat de Amerikaanse overheid te sterk aan het bezuinigen is geslagen. Daardoor wordt niet alleen de economische groei op korte termijn beperkt, maar nemen ook de groeikansen op langere termijn af, waarschuwen de onderzoekers.

Ook het IMF weet niet meer hoe het moet, eerst verkijken zij zich op de problemen met Griekenland waar overigens weer geld naar toe is gegaan. En nu zeggen ze dat Amerika meer geld moet uitgeven, als er nu een land is wat nu eindelijk eens moet ophouden op andermans zak te teren dan zijn dat de Amerikanen wel. Het is dat de Chinezen meer verliezen hebben als ze uit de Dollar stappen, anders was Amerika allang min of meer failliet geweest. De economische crisis zal niet een normaal einde kennen, de crisis is niet gelijk aan eerdere crisissen die er geweest zijn. Eigenlijk leeft de hele westerse wereld op een te grote voet en dat wentelen wij af op arme landen.

Het word tijd voor een nieuw initiatief wat regeringen met hun prut banken buitenspel kan zetten.

De boosdoener is een rentederivaat, een zogenaamde ‘renteswap’, waarbij bedrijven hun variabele rente op de lening omzetten naar een vaste rente, om zich te beschermen tegen mogelijke rentestijgingen in de toekomst.

Maar die rente is de afgelopen jaren juist enorm gedaald, waardoor die renteswaps niets meer waard zijn, of zelfs een negatieve waarde hebben.

De banken zou je af moeten schaffen.

Dit is weer de zoveelste diefstal constructie, die naar wij mogen hopen door de rechters naar de prullenbak word verwezen. Het is normaal dat een bedrijf zich tegen rente schommelingen probeert in te dekken, je zou nu wel kunnen zeggen eigen schuld dikke bult. Zoals bij de mensen die in IJsland belegden, is het naïef te denken dat een bank wat voor uw belang doet. Het is wel het zoveelste bewijs dat banken alles wat los en vast zit bij elkaar stelen. De huidige rente van de hypotheek rentes is diefstal in het groot, die getolereerd wordt omdat het RIJK daarvan enorm mee profiteert. Het is en blijft gewoon gelegaliseerd stelen, door overheid en banken. Net of de mensen met hun eigen huis al niet genoeg problemen hebben. Het is daarom jammer dat goedbedoelde initiatieven zoals Bitcoin het ook niet redden. Een betaalmiddel buiten de invloed van regeringen en de huidige bancaire instellingen zou iedereen dwingen zijn handen uit andermans portemonnee te houden. De kosten zouden ook drastisch zakken, omdat de gehele overhead verdwijnt en dure kantoorgebouwen niet noodzakelijk meer zijn.