Burgerbedrog

Burgerbedrog is een website waar wij allemaal vrij ons ongenoegen kunnen uiten, mogelijk dat wij zelfs in staat zullen gaan zijn om acties te ontketenen. Laat ook uw mening horen! Respecteer elkaars mening want iedereen kan een eigen mening hebben en deze publiceren. Meld u dus aan bij onze moderator! En licht andere in over zaken die volgens u onze aandacht vragen.