Burgerbedrog

Als Nederlander waren wij trots op onze

Nuchterheid, spaarzaamheid, betrouwbaarheid, wetenschap en overlegcultuur.

Helaas zijn deze uitstekende eigenschappen verdrongen door enge intolerante Woke eigenschappen. Waarbij onze cultuur verguist wordt door ons eigen volk en de imigranten in Nederland. Waarbij zij gebruik maken van voorzieningen waar zij nooit aan bijgedragen hebben en eveneens slachtoffer spelen waarbij zij ten onrechte voorrang eisen.  

Nuchterheid:

Het afgelopen anderhalf jaar is er van nuchterheid absoluut geen spraken meer, het Nederlandse volk laat zich door wetenschap, politiek en Main Stream Media (MSM) angst aanjagen voor een nieuwe (Corona Hoax) griep die nauwelijks andere gevolgen heeft als influenza. De onderlinge onverdraagzaamheid, ten aanzien van niet bestaande problemen, wordt door de regering en de media aangewakkerd. Klimaat, stikstof, Kojona, etc. allemaal hysterie die niet onderbouwd kan worden. Over het echte monetaire probleem wordt echter gezwegen, de ramp die daar op ons wacht zal onze welvaart in rap tempo volledig vernietigen.     

Spaarzaamheid:

Zowel de burgers maar ook de regering leeft op een veel te grote voet, spaargelden geven geen rente meer en de hypotheken hebben geen relatie meer tot de reële waarde van onroerend goed. De regering wordt door (leningen en garantie stellingen) Europa uitgekleed en wij doen daar niets aan, dat zij “De Politiek” gelijktijdig alle macht naar Europa overdragen lijkt niemand te deren. De Europese Centrale Bank (ECB) doet zijn best ons naar de afgrond te helpen, de geldcreatie van de laatste paar jaar is buitenproportioneel en zal tot een economische drama leiden dat vanuit het verleden zijn gelijke niet heeft. Een aanstaande herwaardering van het monetaire geldwezen zal zoals gebruikelijk ten laste van de bevolking plaatsvinden. De globalistische bedrijven met hun miljardairs zullen van de grote financiële  verliezen gevrijwaard worden.  

Betrouwbaarheid:

De betrouwbaarheid is totaal verdwenen, politiek, banken, wetenschap, MSM, ze liegen er lustig op los. De Russen kunnen een voorbeeld nemen aan de propaganda die over de wereldbevolking wordt uitgestort, want inderdaad al deze malaise is inmiddels een wereld probleem. De politiek met zijn vele schandalen met als klap op de vuurpijl een premier die liegt dat het kraakt, daarnaast een parlement die hun werk niet doen en zich door marsorders van anderen (Europese Unie) laat leiden. Banken die keer op keer (bewust) een financiële crisis creëren en daar ook weer keer op keer de burgers voor laat opdraaien. De wetenschap en dan in dit geval de medische wetenschap die de laatste jaren leugen op leugen stapelen om mensen een ziekte aan te praten en indien mogelijk de hele bevolking laten vaccineren zodat de gelden van de farmacie niet aan hen voorbij zal gaan. Dit alles ondersteunt door een Media die op enkele alternatieve media na, de regering faciliteert in het uitrollen van een totalitair regiem.

Wetenschap:

De wetenschap die betrokken is bij de gezondheid Hoax is helemaal een aanfluiting. Doelstellingen worden puur uit eigenbelang (geld) ten kosten van de bevolking tot waarheid verheven, zelfs onderlinge discussies zijn door die wetenschappers en de Woke cultuur niet meer mogelijk. Hij of zij die op staat tegen deze terreur en propaganda wordt gecensureerd en in sommige zelfs ontslagen. Wie in dit oerwoud van leugens tot de conclusie komt dat de wetenschap op deze wijze geen enkele waarde heeft, wordt verweten dat zij de wetenschap niet meer vertrouwen. Een oud Hollands gezegde stelt echter dat vertrouwen verdient moet worden, dat de wetenschap het vertrouwen van de bevolking heeft verloren zou juist hen zelf tot nadenken moeten stemmen.

Overlegcultuur:

De overlegcultuur dan wel het polder landschap is begraven, globalistische doelstelling zijn alles die er nog toe doen, dat besluiten daarvoor voornamelijk NIET door ons zelf worden genomen interesseert blijkbaar niemand, Ons parlement is een aanfluiting, de vele schandalen die er plaatsvinden bevestigen de incompetentie van de mensen die daar werken … de politici dus. Overigens enkele uitzonderingen daar gelaten, bij naam enkele voorbeelden zijn dan Azarka van Denk, Omzigt voormalig CDA, Leijten SP, van Meijeren FVD.

Conclusie:

Als je naar de oorzaak kijkt van alle ellende dan kan je niet anders concluderen dat er een biologische oorlog tegen de gehele mensheid wordt gevoerd. De machthebbers zijn versnelt plannen aan het uitvoeren die niet in het belang zijn van die gehele mensheid. Kijk naar de vaccinatie campagnes die over de wereld worden uitgerold, naast puur geldelijk gewin kan er maar zo nog andere redenen aan ten grondslag liggen. Kijken we naar het experimentele gehalte van die acties, dan slaat de schrik je om het hart. We mogen hopen dat voorspellingen van wetenschappers waaronder Nobelprijs winnaars. ten aanzien van de gevolgen van de vaccinaties, niet uitkomen want wanneer zij wel gelijk hebben staat ons nog een slachtveld te wachten.

De meest extreme uitspraak voorspelt dat alle gevaccineerden over vijf jaar gestorven zullen zijn! 

De Derde Wereldoorlog zal vele slachtoffers kennen.