Burgerbedrog

De overheden wereldwijd gaan buiten hun bevoegdheden, de wetten die dat moesten voorkomen, de grondwetten, zijn buitenwerking gesteld. De burgers zijn daar de dupe van, propaganda doet echter zijn werk en het gros van de burgers zien dat niet of willen dat wellicht niet zien. De overheden zelf zijn ook slechts een speelbal in het machtsspel wat er nu wereldwijd plaatsvind.

Wat is er nu werkelijk aan de hand.

  1. Een groep bankiers die hun oorsprong al honderden jaren terug vonden, zijn nu nog steeds de onzichtbare machthebbers die alles in macht willen hebben en behouden, zij hebben een eigen agenda.

  2. Er is een monetaire crisis, die veroorzaakt wordt/is door de centrale banken.

  3. Een reset van het wereldwijde monetaire en financiële systeem.

  4. Mogelijk is er een klimaatverandering op komst, al dan niet veroorzaakt door de mens,

  5. Een gezondheidshype die gevoed wordt door regeringen en media.

  6. Beperking van vrijheid van meningsuiting en censuur uitgevoerd door maatschappij en tech giganten Facebook, Google, Apple, etc.

  7. Een bevolking in angst en bedrogen door regeringen en  MSM propaganda.

I. Bankiers als de Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Winsors(Engels koningshuis), Goldman Sachs, etc. behoren tot die oude bankiersgroep. Zij zijn al eeuwen als parasieten bezig de waardes (grond, goud, geld) onderling te verdelen. Na een aantal revoluties, zoals de industriële revolutie, zijn de rijken alleen maar rijker geworden. Nu na de informatie revolutie zijn er een paar spelers bijgekomen, Google, Amazon, Facebook, Apple, die ook rijkdommen hebben verovert die in geen verhouding staat tot de prestaties die daarvoor geleverd zijn. DAT MOET STOPPEN.   

II. De monetaire crisis is al decennia aan de gang, nadat president Nixon de dollar los koppelde van het goud is de neergang van waarde begonnen. Er wordt een schulden economie gecreëerd die gedoemd is te mislukken. Willens en wetens zie je de schulden opgeblazen worden tot proporties die nooit meer terugbetaald kunnen worden.

III. Het gevolg is nu al zichtbaar geworden, zonder schroom, over wat de bankiers veroorzaakt hebben, wordt er nu gesproken over een RESET. Dat zal tot gevolg hebben dat tegoeden van mensen van de ene op de andere dag hun waarde verliezen. Daarnaast ploft de huizen bubbel uit elkaar en zullen de huizen prijzen in een vrije val raken. De term financieel onderwater staan van huizen, is nog bekend van 2008 toen bijna het startschot voor de RESET gegeven was. Het eigendom van al die bezittingen vervallen aan de bankiers, omdat de bevolkingen jaren lang zijn mee gegaan  in het zogenaamd goedkoop lenen van geld. Spaargelden, pensioenen, worden door bankiers geminimaliseerd door de rentes te laag te houden. Het is pure diefstal.  

IV. Klimaatveranderingen zijn van alle tijden, heeft de mens daar invloed op? Ongetwijfeld heeft de mens enige invloed daarop, staat dat in verhouding met de invloed die de zon op ons klimaat heeft .. dacht het niet. Er zijn wetenschappers die zeggen dat de aarde opwarmt en er zijn andere wetenschappers die zeggen dat er een ijstijd aanstaande is. Wie van hen gelijk heeft weet ik niet, wel weet ik dat de opwarmingshype misbruikt wordt door grote NGO’s en bankiers om regeringen en bevolkingen nog meer schulden op te dringen.

V. De gezondheidshype heeft een naam CORONA – COVID-19. Ongetwijfeld is Corona een heftige griep, net als andere griep varianten, die voor ouderen heel slecht kan uitpakken. Het is dus niet dat deze ziekte Corona niet bestaat, de vraag is alleen hoe het mogelijk is dat Corpona bij de WHO de A status kreeg. Bij eerste inschattingen van doden werden er verwachtingen uitgesproken die nooit zijn benaderd of überhaupt hebben bereikt. Als gevolg van deze fout hebben overheden de grondrechten van hun burgers met voeten getreden. Tot op de dag van vandaag is er een beleid wat gerechtvaardigd wordt door incompetentie uit het verleden. Jaren achtereen is er op de zorg bezuinigd, gekwalificeerd  personeel de laan uit, ziekenhuizen gesloten en afdelingen verkleint. In deze hype heeft men nu veronderstelde tekorten, niet gek als je de jarenlange afbraak in ogenschouw neemt. Die zorg instellingen hebben ook boter op hun hoofd, in deze gespannen arbeidsmarkt roepen zij het allemaal niet meer aan te kunnen. Dat een van de hoofdredenen is dat het personeel zelf ook ziek is, en dat dit elk jaar in mindere of in meerdere vorm plaatsvind, wordt angstvallig verzwegen.

VI. Censuur en propaganda door de media, feitelijk is dit van alle dag. De media is niet onafhankelijk of zijn in eigendom van een klein groepje mensen. Dit weerhoud de journalist van zijn taak, omdat van wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Daarnaast zijn de sociale platforms een eigen agenda gaan voeren al dan niet geïnitieerd door regeringen.  

VII. Angst is nooit een goede raadgever, een massale historie wordt door MSM en regeringen in stand gehouden. Zolang de massa zich door angst laten leiden zal dit niet stoppen. Gelukkig zie je de groep onafhankelijken groeien, tot het moment dat die groep een kritische massa bereikt zullen al deze problemen niet worden opgelost.

Conclusie is simpel, als de bevolking niet opstaat en zijn grondrechten opeist zal het moment komen dat er geen teruggang naar het NORMAAL mogelijk is. De koning zij het in zijn speech, maakt niet normaal wat NIET normaal is.