Burgerbedrog

DE Waarheid, bestaat niet, de waarheid is een interpretatie van feiten.

Er is geen feit dat zich als een zelfstandige waarheid kan presenteren. Feiten zijn zelfs afhankelijke van de persoon die hem waarneemt. Wij kennen allemaal een situatie waarbij twee personen, aanwezig zijn bij een bepaalde omstandigheid als bijvoorbeeld een voetbal wedstrijd, beiden een totaal afwijkende samenvatting geven van de wedstrijd. Zit nu de een of de ander te liegen? …

Nee, hier hebben beide personen als waarnemers van de wedstrijd, een andere interpretatie en/of beoordeling over de gespeelde wedstrijd. In elke situatie kan een dergelijke andere beoordeling geven tot meerdere waarheden, is de ene waarheid dan meer waar als de andere? Nee, want zelfs getuigen van dezelfde situatie kunnen andere waarnemingen hebben die zij voor zich zelf als waarheid definiëren. 

Wat is dan waarheid? 

De waarheid is niets anders dan een door 1 persoon waargenomen feit of feiten, die door hem of haar, op basis van een persoonlijke beoordeling als waarheid wordt gekwalificeerd. Daarom is elke discussie die op de waarheid is gestoeld per definitie tot mislukken gedoemd. De enige relevante waarheid is gebaseerd op feiten die in de discussie beoordeeld wordt en op die manier door de deelnemers tot waarheid wordt verheven. Is die waarheid daardoor voor iedereen eensluidend, natuurlijk niet want elke groep of enkeling zal opnieuw zijn eigen beoordeling op de feiten geven, welke dan mogelijk opnieuw tot een andere zienswijze kunnen lijden.

Wat heeft u dan aan de waarheid … ? NIETS!

Discussie waar partijen aangeven de waarheid in pacht te hebben zijn dan ook de grootste flauwekul. Laat u niets aanpraten en beoordeel altijd voor u zelf de feiten zodat u afgewogen tot uw waarheid kan komen met in het verlengde daarvan een afgewogen eigen mening. De waarheid van anderen, of een meerderheid, is een waarheid voor hen en verplicht u niet dit tot absolute waarheid te waarderen. Blijf vrij en onafhankelijk en gebruik uw gezonde verstand tot het beoordelen van feiten, u zult dat helaas in de nabije toekomst op de meest vreemde omstandigheden en plaatsen nodig hebben. 

Bestaan er dan geen leugens …

Helaas leugens bestaan. Een leugen is niets anders dan een bewust verdraaide beoordeling van feiten. Wanneer feiten dus oprecht anders beoordeeld worden is er dus geen spraken van een leugen, maar is er slechts spraken van een persoonlijke waarheid gebaseerd op zelf beoordeelde feiten.