Burgerbedrog

Is er een wereld oorlog gaande?

Afhankelijk van ieders persoonlijk standpunt, kan je een ander antwoord geven. Is het Geopolitiek, monetair, militair of op een andere wijze aan het escaleren? Op heel veel vlakken worden er momenteel crisissen gecreëerd, klimaat, stikstof, monetaire, huizenmarkt, gezondheid, etc. Je kan het niet zo gek bedenken of er is volgens onze regering wel een crisis gaande. Is dat zo en is dat dan een wereldoorlog? In veel gevallen zijn er crisissen bewust in de maatschappij opgewekt, met een enorme polarisatie tot gevolg. De polarisatie of wel verharde tegenstellingen, zijn overal tot uiting gekomen. In de media, in gezinnen, tussen bevolkingsgroepen, het bijzondere is dat zij door overheden lijken te worden georganiseerd en worden aangewakkerd. 

Als er al een wereldoorlog gaande is, wat voor een is het dan. Een digitale, biologische, monetaire, financiële oorlog? Een echte wereldoorlog zal het waarschijnlijk niet zijn, er zijn initiatieven zoals de BRIC overeenkomst die duidelijk maken dat Brazilie, Rusland, India en China een ander wereldbeeld (narratief)  aanhangen dan de westerse hegemonie die de wereld al decennia overheersen c.q. teisteren.

Mogelijk is er een ander situatie gaande! Het lijkt er op dat er spraken is van een strakke regie over de voortgang op de wereld, internationale on-democratische NGO las UN, WEF, WHO, etc. trekken steeds meer bevoegdheden naar zich toe. Van echte soevereine staten of landen kun je nauwelijks noch spreken. Opvallend is dat er wereldwijd maatregelen en systemen worden uitgerold die wel functioneren, terwijl grote ICT projecten bij overheden in de regel tot grote fiasco’s leiden. Nog een interessant detail is dat de beleggingswereld gedomineerd wordt door Blackrock waarvan bekend is dat zij met Aladin, een kunstmatige intelligentie (AI) programma jarenlange ervaringen hebben opgedaan. Wat een zogenaamd kunstmatige intelligentie (AI) programma is, zal in een vervolg artikel worden toegelicht.

 

Het lijkt er op dat wij door een

(AI) kunstmatig intelligentie systeem worden geleid.

 

 

Dat verklaart automatisch de data honger van regeringen en bedrijven en de pogingen van het invoeren van centrale systemen voor identificatie en het digitaal centraal geld systeem. Een kunstmatige intelligentie (AI) programma is noch goed of slecht, het zijn de startpunten (en de regels van het systeem, Rule-Based) die bepalen hoe het systeem werkt. Die startpunten zijn samengevat in de 17 Sustainable Development doelen, dit zijn de evaluatie punten voor een (AI) programma om zijn taken te kunnen uitvoeren. Is het daarom dan een goed systeem, NEE doordat er geen democratische toetsing heeft plaatsgevonden kan je deze ontwikkeling als onwenselijk aanmerken. Het vermoeden dat wij geleid worden door een (AI) systeem/programma dient zo snel mogelijk te worden uitgezocht en zo nodig met geweld te worden beëindigd. Wanneer dergelijke systemen in verkeerde handen komen en worden gebruikt, kunnen ontvolkingsdoelen makkelijker worden gerealiseerd. Is dat dan nu aan de hand? Wie zal het zeggen, wel is duidelijk dat de wereld door kwade invloeden de verkeerde richting op wordt geleid. De laatste twee jaren (2020 – 2022) zijn daar een duidelijke indicatie voor, censuur en dwingende maatregelen leiden snel tot een politiek totalitair systeem. 

Aan U de keuze of u daar een bijdrage aan wil leveren.