Burgerbedrog

Praten over de Verenigde Staten en de Europese Unie als gescheiden entiteiten heeft geen zin meer. Beiden zijn het westerse blok, beiden blijven geld drukken en zullen hetzelfde lot delen.

Corona-19

Na COVID kunnen we twee belangrijke conclusies trekken:

    1. Het succesmodel van de westerse wereld is gebouwd op samenlevingen zonder veerkracht die nauwelijks weerstand kunnen bieden aan echte tegenslagen, zelfs niet tegen die met een lage intensiteit. 
      De COVID-crisis zal worden gebruikt om de levensduur van ons stervende economische kapitalistisch systeem te verlengen door middel van de zogenaamde Great Reset. De grote reset; zoals de klimaatverandering, opstand met uitsterven, planetaire crisis, groene revolutie, klimaat (…) hoaxes die door het systeem en MSM worden gepromoot. Het is een nieuwe poging om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen drastisch te vertragen en daardoor de levensduur van het huidige systeem te verlengen. Een tijdje zal het effectief zijn, maar het lost uiteindelijk het probleem aan de basis niet op en zal de onvermijdelijke ineenstorting, van economie en beschaving, alleen maar uitstellen. De belangrijkste heersende elites hopen aan de macht te blijven, wat in feite het enige is dat hen echt zorgen baart.
    2. De ineenstorting van het westerse kapitalistisch financiële systeem – en uiteindelijk de gehele westerse beschaving kan men eenvoudig voorspellen, samen met een samenvloeiing van crisissen met een verwoestende uitkomst. COVID heeft bewezen dat westerse samenlevingen die multiculturalisme en het extreem liberalisme omarmen, niet in staat zijn om met echte ontberingen om te gaan. De Spaanse griep een eeuw geleden betekende de dood van 40-50 miljoen mensen. Tegenwoordig is de wereldbevolking ongeveer vier keer zo groot, vliegreizen waren en zijn in volle gang, waarbij vliegreizen per definitie  superverspreiders zijn. De dodelijke burgerslachtoffers in de wereld van vandaag zullen in relatieve termen mogelijk 160 tot 200 miljoen burgers bedragen, maar het is waarschijnlijker dat het tussen de 300 en 400 miljoen burgerslachtoffers uitkomt, rekening houdend met de genoemde factor van vliegreizen welke een eeuw geleden praktisch niet bestond. Tot nu toe bedraagt ​​het dodental bij COVID ongeveer 1 miljoen mensen. Het is aannemelijk dat de economische crisis als gevolg van de vele lockdowns wereldwijd meer doden zal veroorzaken dan het Covid-virus zelf.

Bron: deagel.com

 

Het sovjetsysteem was minder in staat om de mensen welzijn te bezorgen dan het westerse. Niettemin was de Sovjet maatschappij compacter en veerkrachtiger onder het autoritair regime. De ineenstorting van het Sovjet-systeem, heeft 10 procent van de bevolking weggevaagd. De grimmige realiteit van diverse en multiculturele westerse samenlevingen is dat een ineenstorting een tol van 50 tot 80 procent zal bedragen, afhankelijk van verschillende factoren, maar in het algemeen zullen landen met de meest, multiculturele, schuldenlast en rijkste (hoogste levensstandaard) de hoogste tol betalen. Het enige wat die landen niet uit elkaar laat vallen, is overconsumptie. Niettemin zorgen de wijdverbreide censuur, haatwetten en tegenstrijdige signalen ervoor dat zelfs die samenhang niet meer werkt. Niet iedereen hoeft te sterven, ook migratie kan hierin een positieve rol spelen.

De toekomstverwachting van landen die voorheen bekend stonden als tweede en derde wereldlanden is op dit moment een onbekend gegeven. Hun lot hangt af van de beslissingen die zij in de toekomst nemen. Westerse mogendheden zullen ze niet financieel of economisch overnemen zoals in het verleden het geval was, deze landen zullen hun eigen steden niet kunnen beheersen. Als ze gebonden blijven aan de voormalige Wereldorde, zullen ze ten onder gaan met de westerse machten, maar zullen ze niet de brute welzijn neergang ervaren. Als zij zich naar China richten, kunnen zij de kans krijgen zich te stabiliseren, maar zijn zij afhankelijk van het beheer van hun hulpbronnen.

De verwachte situatie die zich zal ontvouwen, en eigenlijk ontvouwt die zich nu al. Er is veel kwaad bloed in de westerse samenlevingen en de protesten, demonstraties, rellen en plunderingen zijn slechts de eerste symptomen van wat komen gaat.

Er vindt echter een nieuwe trend plaats die deze overschaduwt.

De situatie tussen de drie grootmachten is drastisch veranderd. De enige relevante prestatie van de westerse mogendheden in het afgelopen decennium was, de vorming van een strategische alliantie, zowel militair als economisch, tussen Rusland en China. Op dit moment is het potentiële partnerschap tussen Rusland en de Europese Unie (EU) dood, doordat Rusland zich nu definitief naar China wendt. Dat was vanaf het begin de meest waarschijnlijke uitkomst. Airbus heeft nooit geprobeerd een echt partnerschap tot stand te brengen, maar eerder een strategie van Europa om de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie te laten verdwijnen. In feite hebben Rusland en China een nieuwe alliantie gevormd om een ​​langeafstandsvliegtuig te bouwen. West-Europa (om nog maar te zwijgen van de Verenigde Staten) was nooit geïnteresseerd in de ontwikkeling van Rusland of het vormen van iets anders dan een meester slaaf verhouding.

Hoogmoed, komt altijd ten val.

Bron: deagel.com