Burgerbedrog

Helaas dat kunt u vergeten.

Navolgend twee mailtjes door mij gezonden en automatisch antwoordt die ik van hen mocht ontvangen.

Geachte Kamerleden,

U vertegenwoordigd ons het Volk, zodat u o.a. antwoorden krijgt, en/of er naar kunt vragen, die onder de bevolking leven.
 
Vragen zoals:
  • Is er überhaupt spraken van een A ziekte en van een pandemie.
  • Is het economisch niet veel duurder een lockdown toe te passen dan de zorgcapaciteiten ook voor noodsituatie in te richten?
  • Waarom is in de afgelopen anderhalf jaar niet aan uitbreiding van de zorgcapaciteit gewerkt?
  • Waarom zou je naar een beoordeling (van de pandemie) op testen willen overschakelen, i.p.v. IC capaciteit.
  • Zijn al die onderzoeken NEP NIEUWS die zeggen dat de PCR niet geschikt is voor de taak waar deze nu wordt toegepast.
  • Hoeveel acht u acceptabel als doden en bijwerkingen van deze vaccinaties? 100? 1.000? 10.000? 100.000?
  • Vindt u het normaal dat bij dit experimentele vaccin de verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf ligt?
 

 
 
Wat de exacte standpunten per politieke partij is doet er niet toe, wanneer er vragen zijn van burgers en/of deskundigen moeten deze toch gesteld en over gediscuteerd kunnen worden. Zowel media, wetenschap, rechterlijke macht en ook de parlementsleden lijken in een kramp dan wel tunnel visie te zijn terecht gekomen. De parlementsleden weigeren vaak zelfs de discussie aan te gaan, ik vraag mij dan af hoe deze Kamerleden de democratie c.q. trias politica definiëren. 
Niemand twijfelt er aan dat wij ons momenteel in crisis bevinden, welke de nadruk heeft is mede aan u te bepalen. Dat aan fysieke en mentale gezondheid van de burgers, zorgcapaciteit, disfunctioneren van  de gerechtelijke macht, censuur door media en verder alle mogelijk nog te komen crises het hoofd geboden moet worden is duidelijk.   
 
Onverwachts moet u daarvoor helaas terug komen van een reces.
 
Zijn antwoorden van u op de gestelde vragen mogelijk, bij voorbaat mijn hartelijke dank.
 
Wat was bijna unaniem de reactie:

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Ik krijg per dag veel e-mails en ik lees ze altijd allemaal, maar het lukt helaas niet ze allemaal zelf te beantwoorden. Ik hoop op uw begrip.

Uit de vele automatische antwoorden die ik heb mogen ontvangen is het mij duidelijk dat mail contact door u blijkbaar niet gewenst is.

Waarom dan deze contact voorziening handhaven, schrap alle Tweedenkamer email adressen. Kunt u gewoon de lobbyisten die het volk niet vertegenwoordigen te woord staan dan wel van antwoorden voorzien.

Uw, die Kamerleden die dus niet voornemens zijn te antwoorden, contacten met de burgers zijn blijkbaar alleen maar een holle frase die zo gemakkelijk gebezigd kan worden.

Mogelijk kunt u tijdens reces uw gedachten laten gaan over een echte democratie en hoe daar invulling aan te geven.

Dus wilt u contact met Kamerleden, per mail gaat het u niet lukken.