Burgerbedrog

Politiek

Bij een Bank Run nemen de klanten massaal hun tegoeden op. Door de Gele Hesjes in Frankrijk wordt er opgeroepen om op 12 januari tegoeden bij banken op te nemen, doordat mogelijk veel Fransen gevolg geven op die oproep zal er dan spraken zijn van een Bank Run. Het gevolg een economische crisis in Frankrijk en zelfs Europa. Zelf hebben wij eerder opgeroepen om massaal Shell te boycotten om hun criminele wijze van handelen af te straffen. Nu zou de Nederlander het initiatief van de Fransen kunnen volgen, eerlijk gezegd denk ik niet dat de Nederlander te bewegen is zijn tegoeden bij de bank op te nemen om daarmee daar hun weerstand ten aanzien van banken en financiële markten te uitten. Wanneer dat wel het geval zou zijn is dat een uiterst krachtig pressie middel wat “Jan met de pet” zou kunnen gebruiken.

Een bankrun dwingt Banken, Politici en Financiële markten te luisteren naar het volk!

Doe daarom mee met de Franse actie en neem uw banktegoeden, of een deel daarvan, 12 januari 2019 op. Een duidelijker statement kunt u niet maken, het is veel krachtiger dan stemmen op komende provinciale of Europese verkiezingen. De financiële basis wordt de banken maffia ontnomen en zal tot her regulering van het bancaire systeem moeten leiden. De verantwoordelijken zullen heel precies moeten opereren omdat bij blijvend wantrouwen het protest zal toenemen en het risico van een bankrun zal toenemen.

 

 

 

Een generalist is iemand die kennis heeft van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist, die veel kennis heeft van weinig.

De grote wetenschappers uit het verleden waren allemaal generalisten, Archimedes, Leonardo Da Vinci, Spinoza, Franklin, Edison, Bell, Darwin, Einstein, zijn allemaal voorbeelden van succesvolle generalisten.

In de huidige tijd waar in de westerse wereld  voornamelijk academici de maatschappij en politiek bepalen is er ernstig behoefte aan een generalist(en). Die generalist zal ook contact en voeling met het gehele maatschappelijk kader moeten hebben, van miljonair tot zwervers behoort hij of zij te kunnen vertegenwoordigen. De huidige elite ontbeerd het inleving en maatschappelijk inzicht om onze gehele bevolking te kunnen vertegenwoordigen.

Lees verder

In Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Griekenland, gaan mensen de straat op om hun ongenoegen over het politieke beleid te uiten. Niet in Nederland, daar gaan alles bij elkaar in verschillende steden ongeveer honderd mensen de straat op. Heeft Nederland dan minder problemen als de andere Europese landen.

NEE blijkbaar zijn de Nederlanders als lamme schapen en weigeren ze voor hun eigen belangen op te komen. Schapen zijn het, enig kritisch bewustzijn ontbreekt totaal!

Neem bijvoorbeeld de zogenaamde energie transitie, het is onmogelijk de doelstellingen te halen die groen Nederland voorstaat zonder daar Atoomenergie bij te betrekken. Het is gewoon onmogelijk dat wind en zon energie een volledige dekking van de Nederlandse energie behoefte kan garanderen. De groene lobby is echter zo machtig dat zij dit feit van de agenda kan weren en zetten prominente geleerden die dit hebben aangekaart als rechts populistisch weg.

Lees verder

Op veel websites wordt tegenwoordig uitgelegd hoe geld ontstaat. Wij hebben er zelf ook een aantal berichten aan gewijd. Op de website https://handjecontantje.org/ is er een duidelijke video beschikbaar die de zaken omtrent geld helder en, nog belangrijker, begrijpelijk voor iedereen uiteenzet. Kwaad worden heeft geen nut, belangrijk in deze is het bewustzijn daarover uitdragen zodat iedereen zijn mening gefundeerd kan vormen.

Langzamerhand wordt het duidelijk dat wij, de bevolking, ons beginnen te verzetten tegen de ondemocratische en zelfs misdadige acties van banken en de politieke elite. Waarbij de politieke elite zelfs niet anders kan als dansen naar de pijpen van de super banken en bezitters, die zij vertegenwoordigen. Het lijkt dat door hebberigheid de bezitters van alle waardegoederen hun hand hebben overspeelt en dat zij langzamerhand de controle gaan verliezen. Het is dan aan de bevolking zelf het ontstane machtsvacuüm door hun vertegenwoordigers te laten innemen en niet daar de incompetente politiek het te laten bepalen.    

Om het in het juiste kader te zien is het zinvol het verschil tussen AOW en Pensioen uit te leggen. Het meest belangrijke verschil tussen AOW en Pensioen is de financiering. Pensioenen worden vooraf betaald, er wordt dus betaald voor een toekomstige uitbetaling, dat geld (1400 miljard) is er dus. De AOW is een overheveling van geld op het moment dat er uitbetaald moet worden, dus de huidige werkers betalen de bekostiging van het AOW. Lees verder

Het is een wonder dat Burgerbedrog na 10 jaar nog bestaat. Een website met nieuw jasje en zelfs nog af en toe een nieuwe bezorgdheid gepubliceerd door een van ons. Of wij daarmee u kunnen overtuigen weten wij niet, wat wij u dan wel bieden is een reflectie kader voor berichten via andere media verkregen.

Grote punten die belangrijk zijn veranderen niet in de belangstelling en informatie behoefte die publiek aanwezig is. De hoofdzaken zaken spitsen zich toe op politiek, economie, financiële informatie, arbeidsmigratie, geopolitiek, etc.

Belangrijk is het tijdsmoment waar wij nu in leven, op alle fronten lopen de onderlinge spanningen op. Financiële en militaire oorlogen worden door de zogenaamde wereldleider gevoerd allen onder het mom van misplaatste veiligheid en dreiging van terreur.

Privacy, in veel grondrechten erkend, wordt door de techno en democraten met voeten getreden. Banken bedriegen als vanouds weer iedereen die niet tot hun clan behoren, u als klant bent als dankbaar slachtoffer opnieuw in hun belangstelling. Natuurlijk mag u geen diensten van banken verwachten, want wij zijn er tenslotte voor hen! De politiek zou een nieuwe alinea rechtvaardigen, maar die extra aandacht gun ik de politiek niet. De politiek is vanouds bezig, u zoveel mogelijk in te perken om daarna uw gespaarde financiële middelen op te eisen.

Zijn er dan geen goede berichten? Lees verder

Het is ongelooflijk wat mensen van hun bestuurders, banken en regering tolereren. We worden ronduit in de maling genomen door allerhande bestuursorganen, van Europese tot en met lokaal bestuur ze werken allemaal leugens en bedrog in de hand. Het excuse daarvoor is ofwel zogenaamd correct politiek handelen dan wel dat er afspraken zijn waar wij ons aan dienen te houden. Beide argumenten zijn niet te onderbouwen, als correct politiek handelen leugens en bedrog in de hand werken dan moet je daar onmiddellijk mee stoppen, wat betreft die afspraken ligt het misschien wat ingewikkelder maar afspraken die door de tijd of inzichten zijn ingehaald moet je gewoon opzeggen. Leugenaars dienen per direct te worden heen gezonden te worden, waarbij de minister president als eerste zou moeten vertrekken. Hij zelf en zijn partij liegen alsof het gedrukt gaat en telkenmale komt men er mee weg ONBEGRIJPELIJK!

Of er nu wel of niet een financiële crisis aanstaande is doet niet ter zake bij het begrip dat schulden altijd betaald zouden moeten worden. Helaas zijn de schulden op Internationaal en Nationaal niveau zo hoog opgelopen dat aflossen daarvan een utopie zal blijken te zijn. Kijk naar de schulden die de EU namens ons aangaat m.b.t. het opkopen van staatsobligaties, terwijl bij de oprichting en in latere verdragen dit nadrukkelijk uitgesloten werd, deze nemen een bizarre omvang aan die nauwelijks te overzien zijn. Daarnaast hebben ze in Brussel blijkbaar het idee dat het allemaal niet op kan, met een kleinere EU je uitgaven verhogen is een regelrecht schot in de voet van de netto bijdragende landen van de EU. 

Dan hebben we de Amerikanen nog, daar loopt het op kort termijn helemaal gierend uit de hand. De schulden die zij hebben zijn alleen nog met een oorlog te beslechten. Ook hun verwoede pogingen iedereen te beledigen en uit te dagen doet het vermoeden rechtvaardigen dat zij hun schulden niet financieel willen gaan afwikkelen. Dat China, India, Turkije, Iran, etc. op een andere handelsmunt over willen wordt door de acties van de Amerikanen zelf in de hand gewerkt, zodra dat gebeurd is Amerika failliet. Dat zal alle andere in de val meeslepen, omdat die anderen veel investeringen zullen zien verdampen met een wereldwijde kredietcrisis tot gevolg. In beginsel is dat een ramp, maar het biedt de kans al die banken die dit mede veroorzaakt hebben op te doeken en opnieuw een financieel systeem gekoppeld aan de goudstandaard in te richten en het wereldvermogen evenwichtig toe te kennen. Want het is toch van de zotte dat slechts een paar procent personen c.q. organisaties welhaast het totale wereldvermogen bezitten dan wel beheren. 

Hebben wij dan helemaal geen invloed? Nee, zolang eigenbelang en het economisch model ongebreidelde groei nodig heeft, kunnen wij er niet veel aan doen. Het is niet of er een wereldcrisis c.q. wereldoorlog gaat komen, het is alleen wanneer zal deze plaats gaan vinden.

Blijkbaar kan het Nederlandse volk zich hier in vinden omdat het eigenbelang met grote letters geschreven wordt. Dat beroepsgroepen werkdrukvermindering willen is een terecht verzoek. De salaris verhogingen zijn, zolang er nog armoede en voedselbanken zijn, een asociale uiting van eigenbelang. De ouderen in Nederland krijgen ook het beleid waar zij zelf constant voor stemmen, afgeknepen, voorgelogen en bedrogen worden, nee telkens kiezen zij niet een partij die hen belang vertegenwoordigd, ze kiezen liever die leugenaars en bedriegers welke hen zo bekend zijn uit voorgaande tijden. 

Kajsa Ollongren is de Minister Kasja Olongrenvan Binnenlandse Zaken van Nederland. Mooie naam en knappe vrouw.

Voorheen was zij slechts wethouder en  Locoburgemeester van Amsterdam, maar zij werd wel uitgenodigd  op de Bilderbergconferentie 2016. Wat had zij daar te zoeken? Andere Nederlanders die daar ook aanwezig waren zijn,  Ben van Beurden (Shell), Sharon Dijksma Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Victor Halberstadt Professor of Economics, Leiden University, Mark Rutte Minister-president en Willem-Alexander der Nederlanden Koning der Nederlanden. Niet de eerste de beste die aanwezig waren, de vraag is waarom een vrouw die slechts wethouder is, voor de Bilderbergconferentie 2016 een uitnodiging ontvangt. Wordt zij klaar gestoomd om in de toekomst “2017” Minister van Binnenlandse zaken van Nederland te worden? Als Minister is zij het eerste D66 prominent lid die het oorspronkelijk gedachten goed, van D66, te grabbel gooit. Daarna volgen veel prominenten van D66 die allerhande antwoorden bedenken om het teloor gaan van hun kroonjuwelen te verdedigen.

Mevrouw Ollongren neemt de Democratie niet serieus, zowel als wethouder en Minister. Juist de Ministerpost welke gaat over binnenlandse aangelegenheden, wordt bemant door een vrouw die zelf de verdenking op zich laat een ander dan het Nederlandse belang te behartigen. Niet omdat zij twee paspoorten bezit nee, het bezoeken van geheime vergaderingen die NIET een democratische toetsing kent en het totaal verlaten van partij standpunten, doet haar verdacht maken. De donor wet van D66 is nipt goedgekeurd omdat Wassenberg van de Partij voor de Dieren te laat was. Nu er een referendum over de donor wet zou kunnen plaatsvinden, omdat het onderwerp zich daar buitengewoon goed voor leent, lijkt mevrouw Ollongren opnieuw haar principes te verloochenen door de refendum wet per direct in te trekken zonder dat er überhaupt een evaluatie wordt uitgevoerd. Nu is een regering die geleid wordt door VVDers altijd al democratisch verdacht, dat nu ook D66 de weg naar de macht heeft gevonden lijkt er toe te leiden dat iets wat al slecht was nu buitengewoon ranzige trekken begint te krijgen. Helaas hebben oproepen tot beraad aan de Nederlandse bevolking geen enkel effect omdat korte termijn inzichten  leidend zijn voor hun besluitvorming. Hoe kunnen wij dat dan van onze eigen regering en Minister van Binnenlandse zaken vragen.

Het is zo als het is, een bevolking krijgt die regering die het verdient …..

Rutte en consorten dus!

 

Europees

Te laat ?

Hoe lang duurt het nog dat wij fysiek geld gebruiken? Als het aan regeringen ligt dan is dat per direct, de controle op inkomen is dan haast honderd procent. Wij hebben de laatste tijd geprobeerd duidelijk te maken dat er een grote financiële crisis aanstaande is. Op de website Wanttoknow vonden wij een interessant video interview van George van Houts en Ad Broere. 

Als een bank geld creëert, staat daar dus altijd een schuld tegenover. En die schulden zijn volgens George van Houts en zijn vier mede-acteurs funest voor onze maatschappelijke samenleving. Mensen met schulden voelen zich daar ook daadwerkelijk schuldig over en hebben het gevoel dat ze die schuldenlast ook braaf moeten aflossen.

Gigantische bedragen aan schulden zijn opgekocht door de ECB, of dat het niet op kon werden schulden van regeringen en bedrijven tegen belachelijk lage rentes opgekocht. Daarmee het spaarsysteem de nek omdraaiend, wat brengt een spaarrekening nu nog op aan rente. Wat te denken van de pensioenfondsen die daarmee volledig afhankelijk werden van Amerikaanse banken om hun rendementen veilig te stellen. De verantwoordelijke voor de onbeperkte verruiming van schulden is Draghi, de President van de directie van de Europese Centrale Bank. Zijn belangen liggen elders dat is duidelijk. 

Misschien moeten mensen met schuld maar denken dat hun schuld het vermogen van een ander is!

Het financiële stelsel is verrot en staat op omvallen, hoe raar kan het zijn dat wanneer er geen schulden meer zijn ook het geld verdwenen zal zijn. Eerder hebben wij al uitgelegd wat een van de redenen is dat de lonen niet omhoog gaan, in dit interview wordt blind winstbejag als mede oorzaak aangedragen. Het gegeven is dat de groep personen die de macht hebben uitzonderlijk klein is, democratische controle is er niet omdat het geprivatiseerde ondernemingen betreft die het monopoliseren hebben uitgevonden. Zij maken en breken landen, regeringen en nog veel meer personen. Zodra Rusland en of China de oliebetalingen loskoppelen van de dollar, dan heeft de USA een mega financieel probleem wat ook een president Trumph niet kan afwenden. Nog niet te spreken over een handelsoorlog, kortzichtigheid ten top! 

Dan hebben wij ook nog de Bilderberg conferenties, bekijk op Wikipedia de lijst van deelnemers er maar eens op na. Wat heeft de koning, of staatssecretaris Sharon Dijksma, of Ahmed Aboutaleb de Burgemeester van Rotterdam, of Mark Rutte de Minister-President, etc., etc., daar allemaal te zoeken, wat nog vreemder is dat geheimhouding verplicht is … hoezo DEMOCRATISCH. Hoe belangrijk moet je zijn (of worden) om gevraagd te worden deel te nemen. Kijk naar Kajsa Ollongren toen nog Locoburgemeester van Amsterdam en nu minister van Binnenlandse Zaken. Er worden zogenaamd geen afspraken gemaakt, kan zijn maar verdacht is het zeker, wat vast staat is dat de deelnemers machtig zijn of worden.