Burgerbedrog

Medische blunders

Complotgekkies:

Zijn van mening dat de overheid om hen geeft,
dat de media hen nooit zou misleiden laat staan liegen
en dat de farmaceutische industrie die miljarden aan ziektes verdient,
hen werkelijk gezond wil maken en zelfs genezen.

Kijk en vorm een eigen inzicht.

Of u zelf een vaccin neemt is uw eigen beslissing.

Laat het recht om dit niet te doen aan anderen.

Een klokkenluider die spreekt. Is dat wat? Wat dacht u van een oud-directeur van Pfizer, de INDUSTRIËLE FABRIKANT van het Pfizer-vaccin. (bron wanttoknow.nl)

Nederland wordt door zijn eigen elite voorgelogen en van hun grondrechten berooft. Kijk de navolgende Video om u te informeren zodat u een weloverwogen mening kan vormen.

Gelukkig zijn er meerdere websites die de wetenschap de ruimte geeft om ook alternatieve meningen te uiten.

KOM IN OPSTAND TEGEN CENSUUR DOOR FACEBOOK/YOUTUBE/TWITTER/ETC. EN LAAT DIT NIET TOE. ER ZIJN GOEDE ALTERNATIEVE.

VERLAAT de platvormen,Google, Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, er zijn goede alternatieven zijn er genoeg, zoek op duckduckgo.com naar alternatieven sociale media. 

De wetenschap is gebaat bij reviews van hun wetenschappelijke inzichten, vreemd genoeg zijn de zogenaamde wetenschappers die bij talkshowtafels aanschuiven een ander niet wetenschappelijke mening toegedaan. Zij blokkeren daarmee het wetenschappelijk debat wat tot verdieping van wetenschappelijke inzichten kan leiden. Opvallend is ook dat wetenschappers die niet vanuit de mens geneeskunde maar uit de diergeneeskunde komen, de boventoon voeren in de advisering aan de politiek. Onbegrijpelijk is dan dat de politiek dit dan als de hoogste wetenschappelijke kennis, m.b.t. bijvoorbeeld het corona virus, accepteert. Besluitvorming in de diergeneeskunde heeft een ander ethisch kader dan in de normale geneeskunde, alle doctoren en artsen hebben een eed afgelegd opdat zij zullen handelen in het belang van hun patiënten. 

 • Is het (massa) moord? Dat de bevolking een werkend medicijn tegen corona onthouden word.

 • Is het (massa) moord? Dat maatregelen tegen verspreiding veel te laat genomen zijn.

 • Is het (massa) moord? Dat behandelingen niet aansluiten bij het merendeel der patiënten. 

 • Is het (massa) moord? Dat voorraden beschermingsmiddelen schromelijk te kort komen.

 • Is het (massa) moord? Dat hulpverlening, juist bij kwetsbare groepen, onbeschermd zijn.

 • Is het (massa) moord? Dat ouderen door onbeschermde hulpverleners worden verzorgt.

 • Is het (massa) moord? Dat de IC all middelen ten kosten van veel andere patiënten opeisen.

Onderzoekers aan de KU Leuven in België hebben ontdekt dat het bestaande malariamedicijn chloroquine werkt tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldt NU.nl.

Lees verder

Er lijkt een soort van apocalyps ophanden: een gezondheid en/of een economische apocalyps.

Het gezondheidsprobleem is duidelijk want het heeft een naam, Corona. Wat is nu het echte probleem met de Corona, is het de mortaliteit of is het de snelheid van besmetting. DE mortaliteit is voor ieder persoonlijk natuurlijk erg belangrijk, voor de zorg is de snelheid van besmetting wat de problemen doet veroorzaken. Door die snelle besmetting is er in een korte periode heel veel zorg nodig. Huisartsen, ziekenhuizen beiden worden overvallen door de grote aanwas van patiënten. Het is duidelijk dat de jaren van inkrimping van de zorg nu zich laat gelden, al tien jaar lang wordt er om financiële redenen telkens weer minder in de zorg geïnvesteerd.

Visie is een blik op toekomstige inzichten

Lees verder

Uitgaven in de zorg:

 • In 2001 gaf Nederland 52,5 miljard euro uit aan de totale zorg.
 • In 2005 was dat al 67,6 miljard euro, in 2011 liefst 90 miljard euro.
 • Daardoor stegen de uitgaven per hoofd van de bevolking
  • van 3273 euro in 2001
  • naar 5392 in 2011.

De grootste zorgverzekeraar van Nederland, Achmea, zag in het eerste kwartaal van 2013 een afname van het aantal ziekenhuisbezoeken van één tot drie procent. Wanneer de vraag naar zorg met vijf procent daalt, scheelt dit volgens de krant zo’n 1,6 miljard euro.

Rekenen is helaas niet het sterkste punt van heel veel mensen, bedrijven, regering maar ook zorgverzekeraars. Als ik de 1,6 miljard als rekenvoorbeeld neem, dan is 1,6 miljard gedeeld door vijf procent x honderd procent, dus de feitelijke uitgave van dat jaar bereken dan is dat 32 miljard. Heel wat anders als de werkelijke opgegeven 90 miljard in 2011. Als van die negentig miljard vijf procent genomen word, dan is het voordeel  4,5 miljard. Dus zonder schroom steken zij dan 3 miljard in hun vestzak, het is mij nu ook ineens duidelijk waar die grote en overdadig uitgedoste kantoren en super hoge winsten vandaan komen.

 

 

Farmaceuten, het lijken wel bankiers zo onbetrouwbaar en onbehoorlijk gedrag vertonen zij. De prijzen die zij vragen voor hun producten zijn zo onbehoorlijk hoog dat er nu EINDELIJK actie tegen ondernomen word. Het is natuurlijk beschamend dat daar specialisten en doktoren aan meewerken. Niet alle dokters en specialisten natuurlijk, maar wel degelijk een groep die zich laat fêteren door de industrie. Normaal gesproken ben ik een voorstander van patentrecht, want ik begrijp dat de organisatie die iets ontwikkeld daar extra kosten voor maakt, Wanneer die kosten niet terug verdient wordt zal een bedrijf die ontwikkeling staken. Om nu achttien jaar dat recht van verkoop tegen exorbitante bedragen te geven gaat mij toch echt VEEL te ver. Laat de overheid hier weer regulerend gaan optreden (waar ik normaal op tegen ben) , want deze heren maken het echt te bont. Al die betalingen aan specialisten, doktoren en ziekenhuizen moet maar eens afgelopen zijn. Stel een aankooporganisatie aan die ALLE medicijnen in Nederland inkoopt, die kan voor verspreiding aan apothekers zorg dragen. Natuurlijk kost die organisatie ook geld, maar de opbrengst zal velen malen groter zijn.

Heeft u het ook gehoord? In Deventer hebben ze een wethouder die meent dat zorgverlening door werkelozen, buren en familie kan plaatsvinden.

Dat de politiek onbekwaam is weten wij allang, met name de gemeentelijke bestuurders zijn vaak van een hoogst bedenkelijk niveau. Dat de regering, regering? Nou ja die zogenaamde bestuurders in Den Haag het noodzakelijk vinden om dit naar gemeentes te delegeren zal in de toekomst een geweldige blunder blijken te zijn. Het is allemaal korte termijn politiek, waar deze regering in het bijzonder mee bezig is. Nu weet ik wel dat vooruitkijken een bepaalde mate van intelligentie vraagt, maar zij zouden toch door hun ambtenaren behoorlijk geinformeert kunnen worden. Door de jaren heen zie je het proces zich herhalen, eerst alles decentraliseren en een jaar of tien later weer centraliseren van organisatie zoals de gezondheidszorg. Het belangrijkste besluit wat genomen zou moeten worden is dat de gezondheidszorg niet iets is voor privatisering en decentralisering. De decentralisering zal er voor gaan zorgen dat patiënten bij veel meer loketten moeten aankloppen om hun verzorging te krijgen, de kosten zullen stijgen omdat op meer plaatsen apparatuur en mensen nodig zullen zijn. Laat er iemand zijn die zijn verstand gebruikt en deze hele decentralisering terugdraaien.

 

Geert Wilders, leider van de PVV

Geert Wilders, leider van de PVV

Na de verkiezingen was het probleem daar, hoe nu een kabinet samen te stellen.

Na veel bluffen, beten de linkse partijen van Nederland in het stof en kon rechts op het pluche plaatsnemen. De heren hadden elkaar gevonden in een minderheidskabinet wat door de PVV gedoogd zal gaan worden. Niet binnen drie of zes weken maar toch. Door de combinatie van deze partijen zijn veel linkse issues in het beleid opgenomen, natuurlijk word nu door de oppositie juist de nadruk gelegd op zaken waar ze het niet met elkaar eens zijn. BEZUINIGEN is het woord, dat Nederland een groot risico loopt om daarmee de huidige crisis drastische  te verlengen, blijkt niet te worden begrepen. Daarnaast zijn er veel zaken die niet in één kabinet realiseerbaar zullen zijn en eventueel ook Europees overleg behoeven. De stap vooruit is natuurlijk de terugname van veel onnodige bureaucratie, waardoor er forse besparingen (op termijn) mogelijk zijn, die drie stappen terug zijn de waarschijnlijk goedbedoelde maar totaal overbodige bijsturingen van onze economie. Laat onze regering zich nu toch eindelijk gaan bezighouden met die zaken die tot haar competentie gerekend mag worden, economen (goede althans) zitten er niet bij het rijk. En wie mocht denken dat maatregelen die wij in Nederland treffen de gehele wereld economie zal laten herstellen, die moet nodig naar een psychiater. Nederland is en blijft voornamelijk van Duitsland afhankelijk, dat daar de economie opbloeit geeft onze huidige regering straks de mogelijkheid te roepen dat door hun handelen de economie dan een stuk beter functioneert, niets is minder waar. Dus regering hou daar nu eens mee op! Ga besturen en reorganiseer nu eens de gezondheidszorg, die privatisering is een grote mislukking die de Nederlanders handen vol met geld extra kost. Het zou minder gaan kosten, maar dat is een farce de laatste jaren zijn de premies keer op keer omhoog gegaan. Kleinere werkeenheden ZONDER eigen management cultuur, lijken de oplossing. Het management kan je veelal delen, terwijl de werkvloer decentrale aansturing nodig heeft. Als daarna een manager nog durft te roepen dat hij in het buitenland meer kan verdienen, MOET je hem dan ook vooral laten gaan. Dat de PVV de oudere zorg  consequent heeft verdedigd, kunnen de linkse partijen als voorbeeld nemen. Hun inspanningen om zogenaamd wereldwijd zich in te zetten voor het milieu klinkt aardig, maar gaat er aan voorbij dat zij zijn aangesteld om Nederland te regeren en niet om het wereld milieu (als het al in gevaar is) te redden. Wij moeten er dan ook maar op hopen dat deze regering, met Geert Wilders als bijrijder, de rit dan ook gewoon zal uitzitten.