Burgerbedrog

Monthly Archives: december 2013

Is premier Rutte de grootste leugenaar in Nederland?

Echt wel, in een interview op televisie ging het over Europese afspraken of deze nu wel of niet bindend zijn voor lidstaten en dus ook Nederland. Als je die kwakbol Rutte ziet draaien en liegen dan ben je helemaal klaar met de VVD.

Rutte

Welke leugen zal ik nu weer bedenken

Momenteel wordt heel veel macht naar Brussel overgedragen, als u het daarmee eens bent prima maar mij gaat het veel te ver. Voordelen hebben wij er niet van, zij roepen de hele tijd dat wij van Export leven maar waar komen dan al die tekorten vandaan? De Export draait met horten en stoten verder, dus die zijn niet het probleem. Wat is dan wel het probleem? Die banken waarschijnlijk voor een heel groot deel, de hebzucht en de risico’s die zij bewust genomen hebben was onverantwoordelijk. Het kost de banken niets want de burger betaald. In de toekomst zouden zij dat zelf moeten gaan betalen, als u dat gelooft … slaap rustig verder. Zolang die verspilling in Brussel en eigen land geen halt wordt toegeroepen is gedeeltelijke uittreding uit de Europese Unie te prefereren boven deelneming aan welke unie dan ook. Er zijn voorbeelden genoeg van landen waar het beter mee gaat als Nederland en niet lid zijn van de Europese Unie, dus mijn keuze is snel gemaakt.

Zijn politici hypocriet?

Adrie Duivenstein

Adrie Duivenstein toen nog in actie!

Gisteren heeft een van de drie musketiers van de PVDA, Adrie Duivenstein definitief bakzeil gehaald. Het leek er op dat hij bij zijn standpunt zou blijven dat de afroming van Woningbouwverenigingen tot minder sociale woningbouw zal leiden. Maar ook hier sneuvelt zijn geloofwaardigheid na dertig jaar ervaring in volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaat dit verloren ten koste van dit belabberde kabinet. Terwijl Duivenstein nog wel Andragogie gestudeerd heeft, Andragogie is het deskundig en bewust gehanteerd beïnvloedingsproces. Niets helpt tegen die politieke leugenaars uit Den Haag. Inhoudelijk is het te zot van woorden, die reserve welke de woningbouwverenigingen nodig hebben voor sociale woningbouw worden door het kabinet in de zak gestoken. Het klinkt al verdacht veel naar de wijze waarop jaren terug het kabinet en werkgevers de pensioen potten aan het beroven waren, waar nu die zogenaamde tekorten in zijn. Ze willen de pensioenpremies nu gaan verlagen om de koopkracht te laten stijgen, als je nu over korte termijn politiek praat dan is dit hier uitdrukkelijk het geval. Die verminderde premie zal lijden tot lagere pensioen uitkeringen, maar daar wilde ze voor jong en oud toch al de boel verstieren, dat de koopkracht dan drastisch afneemt is van latere zorg. De conclusie kan niet anders zijn dat het HOOG tijd wordt dat deze groep onbekwame politici naar huis gestuurd wordt. Laten wij hopen dat nieuwe verkiezingen daarna ook nieuw en sociaal beleid tot gevolg heeft. Op voorhand kun je dan wel zeggen dat het een kabinet zonder PVDA moet zijn, keer op keer dat zij bijdragen aan het regeringsbeleid zijn de sociale zwakkeren in onze maatschappij de klos.

Eindelijk, Klokkenluider Ad Bos wordt niet langer vervolgd.

Klokkenluider BosBos is de klokkenluider geweest in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Hij had een schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij in 2001 de omvangrijke bouwfraude aan het licht bracht. U zult denken, deze man werd ophanden gedragen, helaas niet. Het bracht de staat miljoenen in het laadje, wat overigens nog lucratief voor de heren was. Maar de klokkenluider de heer Bos was aangeschoten wild. Hij verloor baan en inkomen en moest zelfs met zijn vrouw tijdelijk in een camper zijn toevlucht nemen. Gelukkig heeft hij uiteindelijk met het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord over een schadevergoeding getroffen, waarbij ik mag hopen dat de schade hier toegebracht de rechter destijds heeft doen besluiten deze man een aantal miljoenen toe te bedelen.

Het is duidelijk, de macht in Nederland moet niets van klokkenluiders hebben, bezint eer dat u er ooit aan begint. Niemand zal het u in dank afnemen en strafvervolging voor jaren ligt op de loer.

Daarom KLOKKEN LUIDEN niet doen!

De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten ruimere bevoegdheden krijgen om vooral op internet inlichtingen te kunnen verzamelen en cyberaanvallen tegen bijvoorbeeld websites van de overheid of DDos-aanvallen tegen banken te kunnen voorkomen.(bron NU.nl)

Het is toch om gek van te worden, nu is er een commissie ingesteld om te kijken of de veiligheidsdiensten ruimere bevoegdheden moeten krijgen, mag je toch verwachten dat er mensen in die commissie zitten die verstand van zaken hebben. Niet dus. Laat een van de commissie leden nu eens uitleggen hoe je een DDos aanval kan voorkomen. Dat is zo’n onzin, dat kan voorlopig nog helemaal niet.

De extra bevoegdheden moeten worden ingezet als de nationale veiligheid in het geding is. Het kan ook gaan om het tegengaan van digitale spionage of het verzamelen van inlichtingen over een land waar Nederland een militaire missie naar toe wil sturen. (bron NU.nl)

Wat een onzin allemaal, Nederland zelf kan niet zo heel veel dat zal altijd in samenwerking gaan. Dus inderdaad werkt ook Nederland vrolijk verder met de NSA, juist die organisatie die Internationale en Nationale wettelijke regels met voeten treed. Het is echt hoog tijd dat de politieke elite van Nederland naar huis gestuurd word. In onze grondwet staat het recht op privacy, maar ach dat is slechts de grondwet een vod papier waar niemand zich meer mee inlaat.

Het mooie landschap ten spijt. wil de overheid ons doen geloven dat aftappen, inbreken en spioneren IN Nederland noodzakelijk is voor de Nationale Veiligheid.