Burgerbedrog

Monthly Archives: maart 2013

Mogen bankiers vanaf volgend jaar, volgens Europa, nog maximaal één jaarsalaris als bonus incasseren?

Ben je helemaal gek geworden

Wie is er nu gek, kan iemand mij nu eens uitleggen waar die dieven dat aan verdienen. Het geld waar zij mee werken is NIET van hun ook niet van Europa, de risico’s worden door ANDEREN gelopen. Waar is nu het argument dat die bonussen rechtvaardigt? Laten de bankiers eens beginnen hun beroep weer eens naar behoren uit te voeren, mijn inziens zou je de hele kliek moeten ontslaan, want slechter als dat zij het de afgelopen jaren hebben gedaan kan bijna niet. Laat de jongere garde het maar gaan doen, zijn wij gelijk van die bonussen af omdat in de aanstelling hoort te gaan staan dat er GEEN bonussen verstrekt gaan worden. Ook dat bij ondermaats presteren net als bij iedereen zonder

GOUDEN HANDDRUK

ontslag volgt. Naar mij idee zou deze bedrijfstak dan binnen een aantal jaren gewoon prima presteren. Een ander idee is ook om de banken uit de privaat sector te halen, want in deze betekend privaat niet privé maar bedrijfsmatig, dat heeft tot gevolg dat banken hun winsten willen maximaliseren en hun diensten minimaliseren. Het is een dienst die verleend wordt, als een bank daar op bespaart dan zal in tijd de wal het schip gaan keren, met andere woorden de banken zullen hun markt gaan verliezen aan puur digitale c.q. virtuele organisaties, waarvan je weet dat je minder service krijgt maar de kosten navenant lager zijn.

Voor hervormingen is de FNV van Ton Heerts niet nodig, vindt de JOVD. ”Als we kijken naar het het verleden had de vakbond vroeger zeker een toegevoegde waarde. Tegenwoordig is de vakbond echter niets meer dan een blok aan het been van welwillend Nederland.’’

Vos is kritisch over de keus van het kabinet en premier Mark Rutte om te gaan onderhandelen met de vakbonden. ”Nog geen jaar geleden hebben alle Nederlanders kunnen kiezen voor de Tweede Kamer. Door de keuze van die Nederlanders opzij te zetten, slaat deze regering de plank volledig mis en lijkt ze haar eigen, democratische mandaat niet serieus te nemen.” (bron NU.nl)

Dat je zoveel domheid in twee korte paragrafen kan uitspreken is knap, de man heeft totaal geen gevoel voor sociale verhoudingen. Daarnaast snapt hij niet eens wat een mandaat is, een mandaat is een goedkeuring van mensen die instemmen met de voorstellen gedaan in verkiezingstijd. Daar is nooit vooraf gezegd dat PVDA en VVD eventueel samen een regering zouden vormen, dus een mandaat daar voor bestaat niet, daarnaast hebben beide partijen maar toch wel in het bijzonder te VVD zoveel verkiezingsbeloftes gebroken. dat het mandaat waar meneer over spreekt een farce is en te belachelijk om daar naar te durven verwijzen.

Ga vooral zo door JOVD, het past precies in de onbenullige politiek die de VVD momenteel bedrijft.