Burgerbedrog

Monthly Archives: januari 2013

Het mag dan wel geen oplichting zijn, maar het zijn wel praktijken die getoetst zouden moeten worden. Waar heb ik het nu over, leningen verschaffing in Nederland. Bijna geen van de klanten weet precies wat en waarom hij juist dat bedrag  betaald aan een bank. Bij het aangaan van lening en hypotheek wordt de klant een rekenmodel voorgelegd, wat natuurlijk altijd in het voordeel van de klant is¿ Nou was dat maar waar, niet dus.

personal_loanOm een vergelijking of een berekening moet je ergens een punt zetten waarop in tijd de vergelijking berekend word. Zonder nu heel technisch te worden, kan ik zeggen dat het goed mogelijk is de waarde van alle betalingen en het geleende bedrag op een tijdstip X uit te rekenen. Wat blijkt, als je dat doet kom je altijd aan een overschot bij de bank. Bij een klein bedrag van 15000 over een periode van 5 jaar steken de banken ongezien tussen de 250 en de 1000 euro extra in hun zak, niemand merkt het en er worden ook geen klachten over ingediend. Bij hypotheken zal dat verschil nog veel groter uitvallen. Dat verschil zit hem waarschijnlijk in de rente niet waarderen van de dat jaar betaalde aflossingen, grof weg kan je zeggen dat je over de helft van alle aflossingen van dat jaar, aftrek rente zou mogen verwachten. Het is zo frustrerend dat je die boeven daar niet voor kan laten oppakken, helaas is er politiek ook niets te verwachten. De politici hebben al ruimschoots laten blijken niet tot tien te kunnen tellen, daarom is er maar één advies, neem de tijd en zoek uitgebreid naar de laagste rente. Bij lage rentes is het moeilijker te sjoemelen met het aflossingstermijn.

Het debat moet zich richten op de vraag of de Unie de goede dingen doet, en die dingen goed doet”, aldus de brief van Rutte en Timmermans. Een ieder die alles fout doet en 1 ding wel goed doet, is volgens Rutte en Timmermans goed bezig. Wat een onnozele opmerking is dat, ze liegen en bedriegen nog steeds naar hartenlust. Dat Timmermans zich daarvoor leent is teleurstellend, nee dan kan hij beter een voorbeeld nemen aan partijleider Spekman. Je hoeft het niet met Spekman eens te zijn om te zien dat de man zijn waarheid spreekt, ook minister Plasterk spreekt vaak zijn waarheid. Onbegrijpelijk dat Plasterk het met die andere bedriegers c.q. bewindslieden, voornamelijk van de VVD, in een kabinet kan zitten

Referendum

Het kabinet wil in Nederland geen referendum organiseren en wijst erop dat binnen de EU ook geen afspraken zijn gemaakt om op korte termijn opnieuw te gaan onderhandelen over aanpassing van de EU-verdragen. ”Nederland geeft prioriteit aan een pragmatische aanpak, gericht op het oplossen van de concrete problemen.”

Pragmatisch aanpakken en prioriteiten stellen, ik heb nooit geweten dat pragmatisme een synoniem voor liegen was en dat bedriegen het synoniem voor prioriteiten is. Zo zie je maar weer je leert elke dag weer wat bij, althans gewone mensen wel. Overigens waarom zou je de Nederlander zich laten uitspreken over Europa, dat heeft het volk gedaan en een duidelijk nee laten horen. Is daar verder wat mee gedaan, natuurlijk niet onze kanjers weten zelf wel wat het beste voor het volk is, met honderdvijftig Kamerleden en twintig bewindslieden zien zij stelselmatig voorbij aan wat u en ik wil in Nederland. Hen afzetten heeft geen zin, het vertrouwen dat er zoveel nieuwe gekwalificeerde personen beschikbaar zijn heb ik al lang verloren. Ook mijn vertrouwen in de Democratie is voorgoed vertrokken, zowel Nationaal als Internationaal worden wij door de politici jaar in jaar uit bedrogen, zelfs verkiezingen helpen niet meer.

Nelie Kroes introduceerde woensdag in een interview in de Franse krant Libération een nieuw plan voor de Europese internetmarkt. Het plan is in strijd met netneutraliteit.

Zo stelt de Eurocommissaris Digitale Agenda dat internetaanbieders een dienst best mogen beperken door bijvoorbeeld bepaalde diensten te blokkeren of langzamer te maken.

Is de VVD slachtoffer van virus?

Alle VVD-ers waar zij ook functioneren slagen regelmatig onzin uit, is dit een gevolg van een Virus? Anders is het niet te verklaren dat slechts een of twee VVD-ers serieus genomen kunnen worden, helaas hoort Mark Rutte daar niet bij. Het is opvallend hoe slecht de huidige VVD ploeg voeling heeft met de maatschappij, zij vinden het de normaalste zaak dat liegen en bedriegen tijdens verkiezingen door hun partij word gebezigd. Zelf minister Kamp, die ik tot voor kort bekwaam achte, blijkt deze mening te zijn toegedaan. Blijkbaar is ook een groot deel van de Nederlandse bevolking aan het dementeren, terecht viel de VVD na de verkiezingen in de peilingen in een diep gat, wat blijk echter het geheugen van de Nederlanders gaat niet verder meer dan zes maanden. Bij een van de laatste peilingen was de VVD weer gestegen. Duidelijk een geval van beginnende dementie, wanneer kiezers niet langer dan zes maanden kunnen onthouden dat zij belogen en bedrogen zijn door de huidige machthebbers, dan is het erg slecht met Nederland gesteld.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat hij zich met zijn uitspraken niet in de cao-onderhandelingen wil mengen. “Het is niet aan mij om looneisen te formuleren, maar het zou wel helpen als Nederlanders wat meer koopkracht hebben.”

Samson roep die kluns Asscher ter verantwoording!

Wat zou die er van zeggen om de BTW weer eens terug te draaien? De koopkracht in Nederland word voornamelijk door de Nederlandse overheid al jaren lang ondermijnt. Dommer als dom kan je niet zijn om dan te durven zeggen dat hij zich daar niet in mengt, nee was dat maar zo. Samen met de VVD voert de PVDA een beleid wat ons achterop brengt in Europa, de economie is door de huidige bewindsvoeders te moeilijk om te doorgronden. Keer op keer maken ze blunders of roepen onjuistheden, pas wanneer iedereen in Nederland er goed op achteruit is gegaan, zal de meute (wij dus) reageren. Wij zijn het, door de verwarring die dit kabinet telkenmale creëert, die de verkeerde keuzes maken, niet alleen politiek maar ook financieel. Bij de volgende verkiezingen zou daar verandering in kunnen komen, maar helaas zijn er geen politieke partijen die werkelijk een eigen en vernieuwend programma hebben, dus welke keuze de kiezer ook gaat maken … het blijft waardeloos en kwalitatief zeer slecht omdat geschikte en gekwalificeerde politici ten enenmale in Nederland ontbreken. 

Een aardige samenvatting van de financiële problemen van dit moment. Natuurlijk zijn er aanmerkingen op te maken, maar de uitleg raakt een waarheid .

Wat is, of waarvoor staat, politieke werkelijkheid?

Wie politiek bedrijft doet niets anders dan macht uitoefenen. Idealen, ideologie doen er slechts zijdelings iets toe. Elke leider in een land, democratie, dictatuur of communistisch regiem heeft de macht en oefent deze uit.

Dat ideologieën er economisch niet toe doen, blijkt uit de praktijk. Amerika als democratisch kapitalistisch systeem doet het niet beter als het Chinese communistische systeem, Nederland doet het met zijn democratisch kapitalistisch systeem ook niet beter dan Saoedi Arabië met hun koninklijke dictatuur. Het werkelijke onderscheid ligt dan voornamelijk in het aantal mensen die in welvaart leven. Is Iran na de Sjah van Persië beter af?,Is Libië na Qadhafi beter af?, is Egypte na Moerarak beter af?, in tijd gezien misschien wel. Frappant voorbeeld van een economie die booming is, dat zijn de Russen. Poetin heeft de macht in een stalen communistische greep en toch stijgt het welvaartsniveau van alle Russen. Dus een ideologie is mooi, maar economisch koopt je er niets voor. 

Lees verder

Nederland lijkt te verworden tot een politiestaat. Wanneer men het nieuws volgt leest men steeds vaker dat de politie op vluchtende personen heeft geschoten, of ergens een blokkade of fuik heeft opgericht. ze zijn zelfs behulpzaam bij huisuitzettingen. Er is geen vergrijp zo klein of de politie staat gewapend klaar, hoe staat wapengebruik en verkeersstroom manipulatie in verhouding tot het stelen van een tank benzine? Hoe belangrijk is het een idioot die veel te snel rijdt, deze staande te houden terwijl men het kenteken al heeft? Hoe belangrijk is het bankovervallers klem te rijden midden in de stad of op een drukke snelweg? Wat is het nut van preventief in te breken op computers? Hoe verhoud zich het aantal telefoontaps tot de werkelijke oplossingen van misdaden? Het zijn allemaal zaken die disproportioneel door de politie benaderd worden, wie kent niet het geval waar een dief van wat benzine in een fuik c.q. politie blokkade een andere weggebruiker aanreed, waarbij die weggebruiker overleed. Zo zijn er veel voorbeelden te geven waar het machtsmiddel gebruik door de politie als disproportioneel aangemerkt kan worden.

Is er een oplossing voor? Ja de politie hun dienstwapen weer afnemen en hen verbieden nog publieke systemen te manipuleren. Indien er toch behoefte bestaat om een wapen als machtsmiddel in te zetten, dan kan de ME of het leger daar ruimschoots in voorzien. Wat betreft die telefoontaps is Nederland wereldleider, Nederland zet per dag net zoveel telefoontaps als Amerika per JAAR. Disproportioneel?

Jazeker!

Hoe zit het dan met de fraudeurs in Nederland?, de hele grootte zoals bij de bouwfraude kopen de aanklacht af. Grote misdadigers worden als kroongetuige gebruikt, hoe geloofwaardig is dat? Klokkenluiders die miljoenen voor de staat verdienen, moeten na hun bekendmaking van de feiten  vechten voor hun bestaan. Mensen die het hoofd boven het gras uitsteken en iets te zeggen hebben,worden op voorhand belachelijk gemaakt. Fijne democratie is dat, is dat het waar zo lang voor gestreden is?

Nou dan mag u het van mij houden!

Dat is de sterkste krimp van de consumptie in de afgelopen 3 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vooral de aankopen van duurzame goederen, die onder het hoge btw-tarief vallen, zijn met een daling van 10 procent fors teruggevallen.

Aan auto’s werd 30 procent minder besteed. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Een schot in de roos (voet), het BTW beleid van Nederland. Dom, dommer, domst is het huidige Economisch beleid in Nederland. De hele tijd die onzin over de export en zij vergeten de binnenlandse markt. De huidige successen van de Duitse economie liggen met name bij die binnenlandse markt. Waarom zou goed voorbeeld gevolgd moeten worden? Nee ons klungel kabinet weet het beter en doet verwoede pogingen de binnenlandse markt af te branden. Vertrouwen is een belangrijk gegeven voor de binnenlandse marktontwikkeling, als wij daar op moeten gaan wachten dan zal het de komende jaren niet beter gaan. De Nederlandse consument moet nu eens ophouden met het negatief besteden van zijn inkomen, die consumenten die hun spaartegoeden de afgelopen jaren hebben vergroot zijn mede schuldig aan onze economische malaise.

Stel nu eens niet OPNIEUW een (duurzame) aankoop uit!.

Is het raar dat een zoon die werkzaam is bij een garage zijn baan verliest? Nee dat wordt mede veroorzaakt door zijn ouders die de aankoop van hun auto opnieuw hebben uitgesteld en hun huidige auto noodzakelijk onderhoud onthouden. Dit sneeuwbal effect doet zich in heel veel situaties voor.
Is sparen dan zo slecht? Nee, als je alleen onverwachte inkomen spaart dan is er niets aan de hand, wel als je normaal besteedbaar inkomen extra spaart dan doet u mee aan het ten gronde richten van onze economie. Wat de politiek niet tot stand heeft gebracht kan u als consument wel voor elkaar krijgen, een totale ineenstorting van onze economie is dan niet ver meer weg. 

Succes!

Als minister van Sociale Zaken heeft Asscher het meeste moeite met de ingrepen in WW en ontslagrecht die het kabinet van plan is. ”Het was me een lief ding waard geweest als ik geen 5 miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.’’ Volgens Asscher ”ontkomen we er niet aan om onze verzorgingsstaat ingrijpend te verbouwen. De voorvaderen hebben die ontworpen met het oog op de toekomst zoals zij die zagen, maar de samenleving is sindsdien ingrijpend veranderd.’’

Waar was Asscher de laatste tien jaar, heeft hij op een Caribische eiland gewoond?

Zijn kennis van de geschiedenis gaat blijkbaar niet verder als gisteren, al jaren worden bij met name bij PVDA kabinetten de sociale zekerheden stelselmatig afgebouwd. Daarnaast mogen wij toch van onze beleidsmakers verwachten dat zij de toekomstige bevolkingsontwikkeling goed inschatten. Zelfs een analfabeet wist twintig of dertig jaar terug al dat de bevolking zou toenemen en de leeftijdsgrens omhoog zou opschuiven. Dus hoezo ingrijpend veranderd? Heeft hij al die tijd naar zijn navel zitten staren? Ook nu weet de gehele bevolking dat wanneer de banken geen halt word toegeroepen wij op termijn er niet gaan uitkomen, de politiek niet die moet dat nog over een jaar of vijf gaan ontdekken. Dan schreeuwen zij opnieuw van de daken dat de samenleving ingrijpend is veranderd en dat er ingrepen nodig zijn. Helaas zal er geen sluitende oplossing zijn voor dit probleem, de goede mensen zitten bij het bedrijfsleven dat wat overblijft gaat noodgedwongen de politiek in. Dat de kwaliteit daardoor ver te zoeken is, maakt de media ons al geruime tijd duidelijk. Van landelijk, provinciaal tot gemeentelijk bestuur overal is de kwaliteit van de bestuurders bedroevend en regelmatig nog corrupt ook. Daarom mijn oproep aan u, wie heeft er een oplossing voor zoveel onbenul en bedrog?