Burgerbedrog

Monthly Archives: november 2010

Het lijkt er inderdaad op dat er een heksenjacht is ontstaan op de Fractieleden van de PVV van Wilders. Wel moet gezegd worden dat het journalistiek verantwoordt wordt gedaan en dat de burger in deze naar behoren is geïnformeerd. Wat ik mij echter afvraag waarom nu pas en waarom nooit eerder, mijn inziens is ook de PVV een doorsnede van een deel van de Nederlandse bevolking. Als men nu dus suggereert dat met name deze groep Kamerleden voortbrengt die gerelateerd kunnen worden aan een of andere wetsovertreding discrimineert men een groep van ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders.

Slim was het,  van Wilders partij, natuurlijk allerminst men had beter en gerichter moeten en kunnen onderzoeken wat toekomstige Kamerleden eventueel op hun kerfstok hebben. Verschuilen achter een privacy argument is bij openbare functies natuurlijk ongepast en niet verdedigbaar. Wat echter toch een grote smet op deze club en ook Wilders geeft, is het feit dat men niet zelf de heer Wilders vooraf heeft geïnformeerd maar ook het gegeven dat alles word geaccepteerd om maar de coalitie in stand te kunnen houden.

Nu kan men dat Wilders misschien aanrekenen, ook kan men zeggen dat in deze misschien de wet aangepast zou moeten worden, zodat de Kamerfractie toekomstige Fractieleden die vooraf zaken hebben verzwegen uit hun fractie en kamer kunnen verwijzen zonder dat dit ten koste gaat van die zetel voor de partij. Uitzondering in deze zou alleen moeten gelden voor mensen die op persoonlijke titel gekozen zijn, omdat die wel kunnen claimen dat het Nederlandse volk hen gekozen heeft. Bij alle andere Kamerleden is dat meestal niet het geval, omdat de partij en hun lijsttrekker de echte vertegenwoordigers zijn en in deze de Kamerleden slecht aangewezen zijn als volksvertegenwoordiger.

Dus hou nu inderdaad maar op met die achtervolging en wijzig die wet en bekijk dan of een partij bij gebleken problemen de juiste weg zou bewandelen en ik ben in de stellige overtuiging dat de PVV Kamerfractie er dan nu heel anders had uitgezien.