Burgerbedrog

eurogeldDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft een advies over ons geldstelsel uitgebracht wat eindelijk duidelijk maakt dat het geldstelsel slecht is georganiseerd en dat de verkeerde mensen (banken) het creëren van geld voor ons uitvoeren. Op hun website is een toelichting geplaatst en er is een boekwerk met bevindingen aan minister Hoekstra van financiën overhandigd.

Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerd en uniform geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt. Er zijn te weinig remmen op geldschepping en kredietverlening, met een ongewenst hoog schuldniveau als gevolg. Ook is het publieke karakter van het bankwezen nu onvoldoende verankerd. De WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen ons huidige geldstelsel. Een van de aanbevelingen is het mogelijk maken van een bank die zich enkel met betalen en sparen bezighoudt. Vervolgens zou tevens de onderliggende waarde van het geldstelsel opnieuw aan goud verankerd moeten worden, want nu wordt de nadruk op kredietverlening aan particulieren als mikpunt genomen terwijl de schulden van overheden een veelvoud betreffen van het totaal uitstaand particulier krediet. Normaal genomen beoordeeld men de kredietwaardigheid op basis van alle bezittingen minus het totaal aan schulden wat de vermogenspositie weergeeft. Dat betekend dat met name de pensioenen betrokken dienen te worden in de kredietwaardigheid van particulieren, zij hebben immers met hun alle ruim 1400 miljard aan tegoeden bij elkaar gespaard.

Eindelijk een rapport wat duidelijk maakt dat wij met ons financieel stelsel een verkeerde weg zijn ingeslagen. Het is nu helaas de politiek die actie dient te ondernemen, zij zijn echter slechts de vazallen van het huidige economisch stelsel waar de bancaire sector heer en meester is. Of er nu dus iets gaat veranderen is dan ook maar de vraag. Meestal zijn wetenschappelijke adviezen, die niet aansloten bij de belevingswereld van politici. in de la van een bureau beland om daar vooral niet meer uit te worden genomen. De tijd doet daarna zijn werk en een degelijk onderzoek verdwijnt als zo vaak opnieuw van het toneel.