Burgerbedrog

Fobieën zijn niet nieuw, iedereen kent wel een fobie van smetvrees tot claustrofobie. Op zich is een fobie meestal een persoonlijk ongemak wat met inspanning en verzorging vaak over gaat of minstens behandeld kan worden. 

Oikofobie, is de afkeer van het eigen cultuur, geschiedenis en bevolking en met name van de natie als geheel. Deze fobie wordt ons door allochtone of van allochtoon afstammende personen opgedrongen. Nee zwarte Piet en Michiel de Ruiter zijn volgens hen uitingen van racisme, een rechtstreekse belediging van ons Nederlandse volk en hun principe. Ik heb nog nooit gehoord dat zwarte Piet, door kinderen of hun ouders ingezet of gebruikt is als racistisch. Is het echt zo schadelijk voor de gekleurde Nederlanders onder ons zoals door enkelen beweerd wordt, geen denken aan het is een hype onder een kleine groep mensen die zo nodig in de publiciteit willen komen. Kleur en benaming doet niets af aan het algemeen respect voor mensen, toen en nu ook niet. 

 

De straatnamen discussie is al helemaal belachelijk, slavernij is er al zolang mensen in groepen samen wonen. Altijd is er spraken geweest van bevoorrechte en minder bedeelde, zelf in de huidige tijd zijn de meeste mensen slaaf van hun bank/werkgever/belasting/etc. Mensen zijn nog nooit vrij geweest, er was altijd de verplichting tot werk waarbij de opbrengsten oneerlijk verdeelt werden. Opnieuw is er een kleine groep die denken er een slaatje uit te kunnen slaan want zou schadeloosstelling nu werkelijk een bijdrage aan het respect van mensen betekenen of is het gewoon afpersing en klaploperij. Met slavernij vanuit het verleden heeft het in ieder geval helemaal niets te maken.  

In veel gevallen worden immigranten stelselmatig voor getrokken, kunt u zich als asielzoeker voorstellen wat het voor een gezin uit Amsterdam betekend als zij na 8 jaar op de woninglijst te hebben gestaan opnieuw hun uitzicht op een woning zien vervliegen. Ik kan u wel zeggen, daar maak je geen vrienden mee en draagkracht onder de autochtone bevolking zal ver te zoeken zijn. Neem de bijstandsuitkering, het is ooit bedacht om de Nederlandse kansarmen te ondersteunen en nieuwe kansen te bieden. Dat kan de uitkeringsgerechtigde nu wel op zijn buik schrijven, de pot wordt geleegd door economische vluchtelingen die geen enkel recht hebben om in Nederland te verblijven. Kijkt naar de UWV, uitkeringsinstantie voor werkzoekende in Nederland, zij jagen Nederlanders na in hun privé leven om frauduleus handelen aan te tonen. De enkeling wordt onderzocht en aan de schandpaal genageld terwijl groepen Polen, Roemenen en Bulgaren al jarenlang bekend staan om het misbruiken van de Nederlandse sociale voorzieningen. Belachelijk en idioot anders kan je het niet noemen. Laat die hele ambtelijke kliek zich nu eens op de echte problemen richten, die door Europa en Internationale organisaties veroorzaakt worden, en fatsoenlijke oplossingen bedenken waarbij de autochtone Nederlander niet direct als oplichter en dief wordt gezien. Natuurlijk zijn er ook bij de Nederlanders mensen die teveel vrijheid zullen uitbuiten, maar richt je dan op die kleine groep NADAT eerst de grote buitenlandse oplichters aangepakt zijn.

Ben ik nu racist?

Nee, een ieder die rechtmatig in Nederland verblijft moet dezelfde rechten hebben ongeacht kleur, religie of afkomst. Dat betekend dat ook iedere binnen of buitenlandse misbruiker of crimineel gelijk behandeld dient te worden zonder dat de media daar spastisch over doet en onjuist berichtgeving uitzend of publiceert.