Burgerbedrog

sociale

Als minister van Sociale Zaken heeft Asscher het meeste moeite met de ingrepen in WW en ontslagrecht die het kabinet van plan is. ”Het was me een lief ding waard geweest als ik geen 5 miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.’’ Volgens Asscher ”ontkomen we er niet aan om onze verzorgingsstaat ingrijpend te verbouwen. De voorvaderen hebben die ontworpen met het oog op de toekomst zoals zij die zagen, maar de samenleving is sindsdien ingrijpend veranderd.’’

Waar was Asscher de laatste tien jaar, heeft hij op een Caribische eiland gewoond?

Zijn kennis van de geschiedenis gaat blijkbaar niet verder als gisteren, al jaren worden bij met name bij PVDA kabinetten de sociale zekerheden stelselmatig afgebouwd. Daarnaast mogen wij toch van onze beleidsmakers verwachten dat zij de toekomstige bevolkingsontwikkeling goed inschatten. Zelfs een analfabeet wist twintig of dertig jaar terug al dat de bevolking zou toenemen en de leeftijdsgrens omhoog zou opschuiven. Dus hoezo ingrijpend veranderd? Heeft hij al die tijd naar zijn navel zitten staren? Ook nu weet de gehele bevolking dat wanneer de banken geen halt word toegeroepen wij op termijn er niet gaan uitkomen, de politiek niet die moet dat nog over een jaar of vijf gaan ontdekken. Dan schreeuwen zij opnieuw van de daken dat de samenleving ingrijpend is veranderd en dat er ingrepen nodig zijn. Helaas zal er geen sluitende oplossing zijn voor dit probleem, de goede mensen zitten bij het bedrijfsleven dat wat overblijft gaat noodgedwongen de politiek in. Dat de kwaliteit daardoor ver te zoeken is, maakt de media ons al geruime tijd duidelijk. Van landelijk, provinciaal tot gemeentelijk bestuur overal is de kwaliteit van de bestuurders bedroevend en regelmatig nog corrupt ook. Daarom mijn oproep aan u, wie heeft er een oplossing voor zoveel onbenul en bedrog?