Burgerbedrog

Opstelten

Als het aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) ligt, krijgen bestuurders van gemeenten de mogelijkheid om inwoners en bezoekers in de gaten te houden met camera’s op kleine onbemande vliegtuigjes.

Is Opstelten nu helemaal seniel aan het worden? Wat een enorme oen en onbenul is hij, met deze mogelijkheid is het hek van de dam en zullen nu ook gemeentelijke organisaties te pas en te onpas hun eigen inwoners gaan bespioneren. De laatste tijden staat het bol van de berichten dat onze privacy door jan en alleman geschonden word. Is er dan helemaal geen politicus die weet dat het recht op privacy een grondrecht van ons is. Het word hoog tijd dat er een maatschappelijk debat gevoerd gaat worden hoever overheden in het schenden van privacy kunnen en mogen gaan. Dat wat Nederland met Amerika in het bijzonder nu doen is met geen pen te beschrijven en let wel dit is slechts het topje van de ijsberg. Mijn hoop gaat er naar uit dat het een verkiezingsitem wordt zodat u zich daarover kan uitspreken. Stop nu met alle ongeoorloofde onderzoeksmethodieken en laat de politiek controleren of de wetten worden nageleefd, het is hun taak maar tot op heden heb ik daar geen acties op vernomen. Wereldwijd wordt de privacy van personen geschonden, dat dit in democratieën nodig is lijkt mij een teken dat de democratie langzamerhand plaats maakt voor politiestaat samenlevingen. Manning de klokkenluider is tot 35 jaar gevangenis straf veroordeelt omdat hij de wereld ervan op de hoogte bracht hoe onbetrouwbaar Amerika en zijn bondgenoten zijn met betrekking tot het recht van privacy en dat alles ter bestrijding van terrorisme? Ga weg het zijn zelf terroristen, kijk naar de beelden die uit Irak zijn vrij gegeven waar Amerikanen Iraakse burgers in koele bloede met een Apache beschiet. Nee aan die misstanden wordt helemaal niets gedaan. Al eerder heb ik opgemerkt dat de meest terroristische landen zich democratieën noemen hahaha wat een lachertje.

Het is zover als dat Orson Welles zei:

BIG BORTHER IS WATCHING YOU

Orson Welles

Orson Welles, Big Brother is Watching You

NRC Handelsblad schrijft zaterdag. De beheerder van de database belooft de parkeergegevens na acht weken te wissen, maar blijkt de gegevens slechts te versleutelen. NRC Handelsblad zaterdag. De beheerder van de database belooft de parkeergegevens na acht weken te wissen, maar blijkt de gegevens slechts te versleutelen.

Duidelijk een geval van voorbedachtenrade. die beheerder moet per direct vervangen worden. Het bewaren van deze informatie is duidelijk met het vooropgezette doel geweest om die informatie te verkopen. Dat die hondsbrutale belasting die gegevens opvraagt is al twijfelachtig maar dat die betreffende beheerder ze bewaard en waarschijnlijk aan de belasting beschikbaar stelt, dat is gewoon crimineel.  Het is een mooie gelegenheid voor een onafhankelijk partij om in dit parkeerbeheer te stappen. Naar mijn idee druist het ook in tegen de privacy wetgeving, alhoewel je daar met Opstelten niets over kan zeggen. Hij draait en verdraait de interpretatie van de wet net hoe het hem uitkomt. Gelukkig hebben wij in Nederland nog onafhankelijke gerechtelijke organen die hem regelmatig tot de orde roepen. Opstelten zou moeten weten dat een Ezel zich maar een keer stoot, waarom hij toch keer op keer met zijn domme uitspraken en acties met volle kracht zijn hoofd wederom stoot, is mij een raadsel. De verklaring moet ergens bij de VVD liggen, een virus of ziekte lijkt zich daar te verspreiden. Steeds meer VVD politici doen uitspraken die kant noch wal raken en er is niemand die de uitspraken begrijpt. De kroon spannen natuurlijk Rutten en Blok, wie hen nog begrijpt die moet psychiater zijn.

Leuker kunnen wij het niet maken, belachelijker wel.

De belasting wordt je inmiddels ook helemaal gek van, wanneer het een BN’er betreft gedragen zij zich helemaal schandalig. Niet alleen wordt vaak ten onrechte mensen aangeslagen, maar BN’ers worden publiekelijk neergezet en zullen onder de druk van de publieke opinie sneller bereid zijn te betalen. Zo zijn er voorbeelden te over waar de belastingdienst zich beschamend gedraagt. Het zou goed zijn een eerdere verandering van de bewijslast in de wet weer terug te draaien naar wat het oorspronkelijk was, gewoon de belasting behoort te bewijzen dat de aanslag terecht word opgelegd. En niet zoals het nu veel te vaak gaat, ambtshalve een belachelijke aanslag vorderen en dan de persoon of het bedrijf wat word aangeslagen moet maar bewijzen dat het niet zo is. Helaas is het zo dat geen van de politieke partijen zich hierover druk maakt, kan ook niet met het gat in de hand wat zij hebben met het uitgeven van onze belasting gelden aan de meest idiote zaken zoals bijvoorbeeld de JSF.

Europese privacywaakhonden waaronder het Nederlandse Bits of Freedom, uiten hun zorgen over het Nederlandse plan waarbij politie computers mag gaan hacken.

De organisaties spreken van een grove privacyschending, zij stellen dat het plan in strijd is met internationale mensenrechten en roepen minister Opstelten op het plan te beëindigen.

Opstelten presenteerde in oktober een plan waarbij de Nederlandse politie nieuwe bevoegdheden krijgt om in te mogen breken op computers. De huidige wetgeving zou te kort schieten.

Er is er maar één die tekort schiet, dat is hij zelf.

Dit is in korte tijd de tweede keer (Opstelten ziek?) dat Opstelten blijk geeft geen maatschappelijk, juridisch en Internationaal inzicht te hebben, het kan en zal toch niet gebeuren dat mensen die tijdens hun ambtstermijn onbekwaam worden, niet door hun eigen ambtelijke dienst worden teruggefloten en gecorrigeerd worden. Teeven wordt wakker zou je zeggen en grijp in, Internationaal staat hij nu voor schut, dat is nu wel genoeg zo. Laat Opstelten eervol met pensioen gaan en laat Teeven het ministerschap op zich nemen.

Opstelten wil dat het Openbaar Ministerie een zeer verstrekkende bevoegdheid krijgt. Na dat onderzoek stelt Opstelten dat een ontsleutelplicht niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens die conventie mogen verdachten niet verplicht worden mee te werken aan hun eigen veroordeling.

Het is tijd dat Opstelten onderzocht word, dementie of alzheimer iets anders kan het niet zijn.

Misschien is het beter de gehele VVD top en bewindslieden te laten controleren, zoals Mark Rutte samen met Stef Blok blunderden in de formatie, dat is echt niet normaal meer. Heeft u ook Stef Blok geïnterviewd zien worden over zijn eigen portefeuille, het was gewoon zielig. Hij zat te hakkelen en zag kans nergens een antwoord op te kunnen geven. Verwijzen naar Europese regelgeving, nee dat moet je bij Stefje niet doen, niet alleen weet hij er niets van, snappen doet hij het ook niet.