Burgerbedrog

Asscher

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat hij zich met zijn uitspraken niet in de cao-onderhandelingen wil mengen. “Het is niet aan mij om looneisen te formuleren, maar het zou wel helpen als Nederlanders wat meer koopkracht hebben.”

Samson roep die kluns Asscher ter verantwoording!

Wat zou die er van zeggen om de BTW weer eens terug te draaien? De koopkracht in Nederland word voornamelijk door de Nederlandse overheid al jaren lang ondermijnt. Dommer als dom kan je niet zijn om dan te durven zeggen dat hij zich daar niet in mengt, nee was dat maar zo. Samen met de VVD voert de PVDA een beleid wat ons achterop brengt in Europa, de economie is door de huidige bewindsvoeders te moeilijk om te doorgronden. Keer op keer maken ze blunders of roepen onjuistheden, pas wanneer iedereen in Nederland er goed op achteruit is gegaan, zal de meute (wij dus) reageren. Wij zijn het, door de verwarring die dit kabinet telkenmale creëert, die de verkeerde keuzes maken, niet alleen politiek maar ook financieel. Bij de volgende verkiezingen zou daar verandering in kunnen komen, maar helaas zijn er geen politieke partijen die werkelijk een eigen en vernieuwend programma hebben, dus welke keuze de kiezer ook gaat maken … het blijft waardeloos en kwalitatief zeer slecht omdat geschikte en gekwalificeerde politici ten enenmale in Nederland ontbreken. 

Als minister van Sociale Zaken heeft Asscher het meeste moeite met de ingrepen in WW en ontslagrecht die het kabinet van plan is. ”Het was me een lief ding waard geweest als ik geen 5 miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.’’ Volgens Asscher ”ontkomen we er niet aan om onze verzorgingsstaat ingrijpend te verbouwen. De voorvaderen hebben die ontworpen met het oog op de toekomst zoals zij die zagen, maar de samenleving is sindsdien ingrijpend veranderd.’’

Waar was Asscher de laatste tien jaar, heeft hij op een Caribische eiland gewoond?

Zijn kennis van de geschiedenis gaat blijkbaar niet verder als gisteren, al jaren worden bij met name bij PVDA kabinetten de sociale zekerheden stelselmatig afgebouwd. Daarnaast mogen wij toch van onze beleidsmakers verwachten dat zij de toekomstige bevolkingsontwikkeling goed inschatten. Zelfs een analfabeet wist twintig of dertig jaar terug al dat de bevolking zou toenemen en de leeftijdsgrens omhoog zou opschuiven. Dus hoezo ingrijpend veranderd? Heeft hij al die tijd naar zijn navel zitten staren? Ook nu weet de gehele bevolking dat wanneer de banken geen halt word toegeroepen wij op termijn er niet gaan uitkomen, de politiek niet die moet dat nog over een jaar of vijf gaan ontdekken. Dan schreeuwen zij opnieuw van de daken dat de samenleving ingrijpend is veranderd en dat er ingrepen nodig zijn. Helaas zal er geen sluitende oplossing zijn voor dit probleem, de goede mensen zitten bij het bedrijfsleven dat wat overblijft gaat noodgedwongen de politiek in. Dat de kwaliteit daardoor ver te zoeken is, maakt de media ons al geruime tijd duidelijk. Van landelijk, provinciaal tot gemeentelijk bestuur overal is de kwaliteit van de bestuurders bedroevend en regelmatig nog corrupt ook. Daarom mijn oproep aan u, wie heeft er een oplossing voor zoveel onbenul en bedrog?