Burgerbedrog

Pieter Omzigt is een econometrist, hij is een specialist in de econometrie, een discipline van dePieter Omzigt economische wetenschap die opereert op het snijvlak van economie en wiskunde. Wat is econometrie? Econometrie is het onderdeel van de economische wetenschappen dat zich toelegt op het kwantificeren van de verhoudingen tussen verschillende economische grootheden.

Omzigt is de populairste parlementariër van Nederland.

Toch is het opvallend dat juist hij met zijn kennis van economische modellen, zich niet mengt in de discussie van het RIVM met onafhankelijke wetenschappers. Juist hij zou de burgers kunnen informeren over het gebruik van modellen door het RIVM. Zijn oordeel zou voor veel burgers doorslaggevend kunnen zijn in het beoordelen van geadviseerde adviezen die door de politiek vertaald wordt in de te nemen maatregelen. Dat hij tot op heden niet van zich laat horen is vreemd, waarschijnlijk ligt hier een soort partij discipline aan ten grondslag. De partij die keer op keer klaar staat om hem een mes in de rug te steken. Het is GEWELDIG dat zijn vrouw hem daarvoor in bescherming neemt en hem waarschijnlijk steunt op momenten dat ook hij het een keer niet meer ziet zitten.

Hij is het slachtoffer van een volslagen corrupt politiek bestel. De conclusie kan niet anders zijn dat hij een soort van roepende in de woestijn is, die onvoldoende steun van zijn mede parlementariërs krijgt. 

Parlementariërs behoren te stemmen zonder ruggespraak is een voorschrift vastgelegd in artikel 140 van de Grondwet van 1815 en werd in 1983 uit de Grondwet geschrapt om niet de indruk te wekken dat Kamerleden niet met hun partij of anderen mochten overleggen. Het is tijd dat dit artikel weer in ere wordt hersteld zodat achterkamertjespolitiek, partijdiscipline, machtsmisbruik en de Rutte doctrine niet meer de parlementariërs tot bizarre inzichten en besluiten brengt.