Burgerbedrog

De pensioen problemen, als die er al zijn, zijn als gewoonlijk door de politiek zelf veroorzaakt. Enige jaren terug was het credo dat er teveel pensioengelden in kas waren. Samen met de werkgevers heeft het Rijk toen de pensioengelden gestolen die nu tekort komen. Geen econoom of criticus hoor je daar nu nog over. Ook de kreet solidariteit van en met jongeren slaat helemaal nergens op, als de gelden verdeelt zouden worden dan blijken ouderen meer dan 80% van de gelden toegewezen te moeten krijgen. Het zijn tenslotte hun vele miljarden die gespaard zijn en later door het Rijk en werkgevers gestolen zijn. Oplossing is dus eenvoudig, laten werkgevers en het Rijk die gelden die zij eerder gestolen hebben terugstorten,  dan is er geen tekort maar een overschot aan dekking. Elke verlaging van pensioen uitkering is dus feitelijk opnieuw diefstal van de mensen die de fondsen hebben betaald. Onbegrijpelijk dat wij allen dat maar klakkeloos accepteren. Zolang wij ons als slachtvee laten behandelen verdienen wij feitelijk ook niet anders, een volk krijgt de regering die het verdient:

Nederland verdient dus blijkbaar helaas een waardeloze en onbekwame regering.