Burgerbedrog

Om het in het juiste kader te zien is het zinvol het verschil tussen AOW en Pensioen uit te leggen. Het meest belangrijke verschil tussen AOW en Pensioen is de financiering. Pensioenen worden vooraf betaald, er wordt dus betaald voor een toekomstige uitbetaling, dat geld (1400 miljard) is er dus. De AOW is een overheveling van geld op het moment dat er uitbetaald moet worden, dus de huidige werkers betalen de bekostiging van het AOW.

Overleg over pensioenen dien je dus anders in te steken, want de eis dat de jeugd van nu ook recht heeft op pensioen ontzeg ik hen niet, alleen zal de huidige jeugd dan ook zelf premie dienen te betalen om hun recht daar op te kunnen uitoefenen. Het enorme beschikbare pensioenbedrag dient verrekend te worden naar bijdrage van de huidige pensioengerechtigde. Als deze berekening op een juiste manier gemaakt wordt zal al gauw blijken wie er betaald heeft en dus de grootste rechten heeft opgebouwd. De huidige pensioen uitbetalingen zouden fors toenemen. Terwijl los daarvan, door de belachelijke pensioenpremie verlaging van 2016 de toekomstige pensioenen lager zullen uitvallen. Die verlaging was toen volgens de politiek nodig om mensen meer koopkracht te geven. Waar maar weer uit blijkt dat de politiek altijd voor korte termijn succesjes gaan.

De wijze waarop, de politiek samen met de media, het hele pensioenen debat weergeeft en beïnvloed is een schandalige beperking en beïnvloeding van de mogelijkheid tot vrije meningsvorming van de Nederlandse bevolking.