Burgerbedrog

Waar een bezorgde burger zijn mening geeft.

WiebesIs het een leugen van staatssecretaris Eric Wiebes ?

Of laat hij zich fout informeren? Het is toch duidelijk dat de Nederlanders zoveel mogelijk in het buitenland tanken. Hoe dom kan iemand zijn, het moet toch duidelijk zijn dat per saldo de belasting opbrengst lager uitvalt, alhoewel het ook blijkt dat mensen er aan wennen dat ze bedondert worden en dan toch weer teveel voor hun brandstof betalen. Dat een groot aantal ondernemers in de grensstreek failliet gaan kan de regering blijkbaar niets schelen. Dat deze ondernemers dan weer bij de overheid voor inkomen aankloppen vergeten zij gemakshalve maar even.

De reden van alle bezuinigingen was een begroting tekort van ± 3 procent , wij zitten in 1 jaar tijd onder de 2 procent. Een mooi resultaat waar de politiek triomfen over viert, dat zij er slechts zijdelings invloed op hebben is hen niet duidelijk. Hieruit blijkt heel duidelijk dat het aansturen of beïnvloeden van economieën  niet door politici begrepen en uitgevoerd kan worden. De draconische maatregelen die nu getroffen zijn hebben dus wel enig effect en dat is dat zij veel mensen in de financiële afgrond storten. Sociaal beleid kan je van VVD niet verwachten maar dat de PVDA als sociaal democraat dit allemaal laat gebeuren is politiek gezien kiezersbedrog ten voeten uit. De peilingen wijzen uit dat de regeringspartijen daarvoor afgerekend zullen gaan worden, het huidige gepeilde aantal regeringszetels geven hen geen enkel mandaat om dit asociale beleid voort te zetten.

Daarom zijn de komende normale verkiezingen doorslaggevend voor de sociale toekomst van Nederland.


Vlucht nu het nog kan met uw vermogen.

Er zijn plannen de vermogensbelasting drastisch te verhogen.

Vlucht nu met uw vermogenWat is nu eigenlijk vermogen en hoe is dat verdeelt? Het blijkt dat 1 procent van de mensen 25 procent van het totale vermogen in Nederland bezitten. Indien voor die groep de belastingen stringenter worden toegepast zullen niet veel mensen daar problemen mee hebben. Het wordt echter anders wanneer eigen huizen tot vermogen verheven gaan worden, een grote groep huiseigenaren zullen daar per direct problemen mee gaan ondervinden. Met namen als de waarde van het huis gelijkgesteld wordt aan de huidige onroerendgoed taxaties welke voor de OZB gehanteerd worden. Bij deze belasting wordt er al systematisch van huiseigenaren gestolen omdat de getaxeerde waardes veel te hoog zijn. Iedereen in Nederland die een positief vermogen in zijn huis heeft, dus iedereen die geen honderd procent hypotheek heeft wordt er door getroffen!

Als dit zich nu doortrekt naar de vermogensbelasting kunt u feitelijk het beste uw huis verkopen c.q. tegen aandelen ruilen met een beleggingsmaatschappij die zijn aandelen in het buitenland heeft geparkeerd zodat winsten daarvan niet in Nederland vallen. Dat u zelf door het ruilen van uw huis tegen aandelen eigenaar van die maatschappij bent heeft als voordeel dat het slechts papieren transacties betreft en dat u bovendien alle kosten die gemaakt worden om het huis te onderhouden in het vervolg in de belasting van de in het buitenland gevestigde maatschappij verrekend kunnen worden. 

Een andere manier zou zijn uw huis werkelijk te verkopen, de nog aanwezige hypotheek af te betalen. Dan in een van de landen waar de vermogensbelasting niet geheven wordt een verblijfsvergunning te halen en uw geld daar te plaatsen, dan wel als spaargeld of effecten.

Dat het überhaupt zover moet gaan komen is natuurlijk schandalig. Het betreft allemaal geld waar al belasting over betaald is en bijdraagt aan het totale vermogen van Nederland. Maar dat is blijkbaar nog steeds niet genoeg, zullen de Nederlanders nu eindelijk eens roepen tot hier en NIET verder? Of zullen ze opnieuw toegeven aan de leugens die ongetwijfeld opnieuw uit Den Haag over ons neer zullen dalen?

 


FlexwerkerDe flexwerker van nu wordt door het huidige kabinet vermoordt. In al hun wijsheid heeft de politiek een wet in voorbereiding die flexwerkers nog maar twee keer een verlenging van contract toe staat, waardoor hij of zij eerst drie maanden ander werk moet zoeken, Waarschijnlijker is dat de flexwerker een beroep gaat doen op een uitkering, waarbij het kabinet opnieuw kans gezien heeft zich zelf in de voet te schieten.

Kan het nog erger?

Ja, daarnaast stellen zij ondernemers voor tien jaar aansprakelijk over de mensen die hij in dienst heeft, al is werknemer maar een uur werkzaam geweest de aansprakelijkheid is gelijk van kracht. Die aansprakelijkheid geldt de gezondheidstoestand van tijdelijke en vaste werknemers, dit betekend dat een werknemer tien jaar lang een risico voor de ondernemer betekend. Daarmee worden de flexwerkers voorgoed buitenspel gezet en zal een ondernemer alleen nog flexwerkers via een uitzendbureau gebruiken en zijn tijdelijke contracten voorgoed verleden tijd.

Het is toch treurig dat Nederland niet bij machten is een kwalitatief goed kabinet samen te stellen. Onkunde, gebrek aan kennis en inzicht, het straalt ongeacht hun partij van de politici af.


Waar staat Nederland ….

1.) Tianhe-2 (China) 33,86 petaflops
2.) Titan (VS) 17,59 petaflops
3.) Sequoia (VS) 17,17 petaflops
4.) K Computer (Japan) 10,51 petaflops
5.) Mira (VS) 8,59 petaflops
6.) Piz Daint (Zwitserland) 6,27 petaflops
7.) Stampede (VS) 5,17 petaflops
8.) Juqueen (Duitsland) 5,01 petaflops
9.) Vulcan (VS) 4,29 petaflops
10.) SuperMUC (Duitsland) 2,90 petaflops
184.) Cartesius (NL) 0,22 petaflops
278.) Cluster Platform 3000 (NL) 0,16 petaflops
438.) Cluster Platform SL335s (NL) 0,13 petaflops

Nederland presteertNederland presteert duidelijk onder de maat, op 184 staat Nederlands eerste super computer. Onze regering roept dat zij leidend in deze tak wil zijn, dan zal je toch eerst eens zelf een echter Super computer moeten bouwen. Er vindt momenteel een verschuiving van  prestatie doelstelling plaats, de nadruk komt weer op productie te liggen. Misschien wel zo logisch want in de Wetenschap heeft Nederland nog maar weinig te zoeken. Echte toppers in de wetenschap brengt Nederland nauwelijks nog voort. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of ons onderwijs wel het juiste niveau heeft en of wij niet afglijden naar een middelmatig ontwikkeld volk. Een land als India doet het bijvoorbeeld veel beter, daar is het niveau hoog en het aantal academisch geschoolde mensen neemt snel toe. Of wij in de productie van producten ons brood kunnen verdienen is nog maar de vraag, niet voor niets zijn de laatste decennia productiebedrijven verhuist naar lage lonen landen.

Waarom zou dat nu in eens anders zijn?


Hoe dom is Wilders?

Hoe dom is Wilders?

Wat het gedachte goed is van de PVV interesseert mij niet, waar zij voor op komen is in veel gevallen legitiem en begrijpelijk. Uitspraken zoals nu over de Marokkanen gedaan, zijn gewoon dom! Natuurlijk kan en mag hij zeggen dat een groep jongeren Marokkanen oververtegenwoordigd is met betrekking tot criminele zaken. Maar dat onderscheid maakte hij pas later, hoe dom is Wilders? Overigens begrijp ik het in Den Haag aanwezige publiek ook niet, wie gaat er nu in op zoiets onnozel als wat Wilders vroeg. Dat nu maatschappelijk een grens is overschreden kan hem zelf aangerekend worden, van een hetze is wel sprake maar dat heeft hij over zichzelf afgeroepen. Het idee om politieke partijen aan democratische regels te onderwerpen spreek mij aan, dit zou kunnen betekenen dat nu eindelijk ook de PVV zelf een democratisch structuur zal moeten krijgen. Het alleen heersen van Wilders is daarmee ten einde, waardoor hij met deze blunders door zijn eigen partij ter verantwoording kan worden geroepen. Dat gekakel van de andere partijen wat nu is losgebarsten is slechts ter verdoezeling van eigen verliezen.

Het lijkt of dat het politieke landschap veranderd en dat de oude gevestigde partijen die keer op keer niets anders dan loze beloftes uiten, eindelijk de rekening voor dat bedrog gepresenteerd krijgen. Dat daarmee Pechtold in het zadel wordt geholpen is niet mijn eerste keuze maar alles is beter als die oude leugenachtige bende die jarenlang het pluche bezet hield. Hopelijk weet de huidige kiezer dit ook nog over twee jaar en zullen zij deze oude politieke partijen decimeren. Er is ook maar één kans om dat te realiseren, want nu al gaan de stemmen op om een kiesdrempel in te gaan stellen wat in het voordeel van de gevestigde partijen werkt. Eenvoudiger is om partijen die leugens uiten en hun beloftes aan de kiezers niet na komen, uit te sluiten van deelname aan de regering en het bestuur van het land.


Nederland heeft het druk

Wij hebben het te druk, blijkbaar gaat minder dan de helft van de kiezers morgen zijn stem bij de verkiezingen uitbrengen. Verstandig … wie zal het zeggen, vermoedelijk niet. Als je naar de heren hierboven kijkt dan zakt je ook de moed in de schoenen, geen van hen heeft de laatste jaren een pot kunnen breken. In het midden staat de meest onbekwame van de drie, Pechtold en Buma hangen er wat bij en doen hun uiterste best ook een vinger in de pap te hebben dan wel te krijgen. Mocht u morgen nu wel gaan stemmen, stem dan niet automatisch op de grote partijen maar kies een persoon die u kent en waar u van mag verwachten dat hij of zij uw belangen zal vertegenwoordigen. Het blijft überhaupt een gok, geen van de nieuwe partijen hebben de ervaring die nu gevraagd wordt. De overheid hevelt veel zaken over naar gemeentelijk niveau en blijven zelf het daardoor vrijkomende geld verbrassen aan allerhande onzin als JFK straaljagers, en Fyra perikelen. De kwaliteit van bestuur is al heel lang ter discussie, helaas heeft het doen groeien van het aantal deelnemende partijen daar geen goede invloed op. Nu is het wel zo dat het niet veel slechter kan zijn als wat het momenteel is, niettemin blijft het gevaar dat het aantal onbekwame bestuurders behoorlijk zal toenemen. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe theater wat gebouwd gaat worden om het dagboek van Anne Frank te vertonen, mijn inziens zou dat in de huidige tijd beter besteedt kunnen worden. De problemen die er voor hulpbehoevende aankomen worden door onze overheid gebachitaliseerd en zonder waarborgen en adequate geldelijke ondersteuning naar gemeentes overgeheveld, dus is een waarborg door onze overheid daar beter op zijn plek.

Al die gladakkers die argumenteren er lustig op los en slaan adviezen van organisaties die verstand van zaken hebben in de wind, dus waarom gaan stemmen? U zou moeten gaan stemmen om al deze gladakkers naar huis te sturen en de jeugd het nu te laten uitvoeren. Natuurlijk worden er dan ook fouten gemaakt maar waarschijnlijk leren zij er wel van wat de huidige garde nooit heeft gedaan. 

In een interview zag ik Rutten zeggen dat hij bij Unilever veel meer verdiende als nu als premier zijnde …. hij vond dat positief¿ Ik vind dat jammer, had hij nu maar bij Unilever gebleven dat had ons land een heleboel leugens en ellende bespaart.


eurogeldOns inkomen daalde tussen 2008 en 2013 met ongeveer 6 procent.

De daling had vooral te maken met bezuinigingen en pensioenmaatregelen. Bovendien zijn de lonen in die jaren weinig gestegen.

Tegelijkertijd zijn de vaste lasten sinds 2008 met 12 procent toegenomen.

Daardoor hebben consumenten nog minder te besteden.

Hoe zit dat nu, worden we nog een keer wakker of hoe zit het? Laten wij ons uitkleden?

JA slaapers!

Het wordt hoog tijd voor verkiezingen, de Nederlander kan dan weer zijn eigen keuze maken en die hele onbekwame boeven bende naar huis sturen. Waarschijnlijk is dit helaas niet wat gaat gebeuren, al verkiezing na verkiezing laten de Nederlanders zich bedriegen en met valse argumenten zich verlijden tot het doen van een politieke keuze die wederom nergens een oplossing zal geven.

Meest ergelijke is het feit dat wij Nederlanders waarschijnlijk wederom niet bij gemeenstelijk verkiezingen gaan stemmen, dommer kan haast niet. Blijkbaar zijn de mensen doof en hebben ze niet in de gaten dat er een machtsverschuiving plaatsvind richting Europese en gemeentelijke overheden. Ga dus vooral NIET stemmen, het zou er eens toe kunnen lijden dat u wel invloed kan uitoefenen.

Nog een laaste blunder van de harken uit Den Haag wil ik u niet onthouden, de laatste accijns verhoging heeft een lagere belasting opbrengst tot gevolg. De stumperts uit Den Haag denken dat als zij de poot stijf houden de Nederlander vanzelf wel weer lokaal gaan tanken en dus veel meer gaan betalen. Als dat mocht zijn weet u bij u moet zijn als u weer moppert dat u minder uit kan geven, bij wie? ….. U ZELF


Zo langzamerhand schaam ik mij Nederlander te zijn. Dit Asociaal beleid en de maatregelen die dit kabinet neemt ten aanzien van uitkeringsgerechtigde en AOW’ers is rond uit schandalig. De VVD is allang het sociale spoor geheel bijster, nu is ook de PVDA volledig het spoor bijster. Helaas geloof ik niet dat welke verkiezing dan ook een oplossing zal gaan brengen, het is de mentaliteit die ver te zoeken is.

jeanine hennis-plasschaertOok onderling in het kabinet is het een zooitje, de minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert laat haar collega Plassterk volslagen onzin uitkramen m.b.t. de gigantisch aantal telefoon taps die in Nederland niet door de Amerikanen maar door de AIVD (geheime dienst NL) werd uitgevoerd. Hij, Plassterk wist daar niets van terwijl zij het blijkbaar wel wist en hem in de media met zijn onnozele ontkenningen gewoon voor lul liet staan. Dat is het kaliber wat Nederland moet aanvoeren, het zijn helaas echt niets anders als leugenaars en volslagen incapabele ministers.

Dan nog de delegatie naar de Olympische spelen, dat de Koning als voormalig IOC lid gaat kan ik nog begrijpen, maar wat de rest daar te zoeken heeft is mij onduidelijk, denken zij nu echt een deuk in een pakje boter te kunnen slaan …… HAHAHAHA

De onderwerpen waar ons land breed uitgemeten blunders maakt is te veelomvattend om dat allemaal te kunnen bespreken, mijn hoop gaat dan uit naar het gezegde dat “de Wal het Schip zal doen keren“. Van de politiek maar ook van het Nederlandse volk valt niet veel meer te verwachten, dat hebben de afgelopen jaren de verkiezingen duidelijk uitgewezen.

Wat blijft er dan nog over?