Een bezorgde burger geeft zijn mening.

Burgerbedrog

Op veel websites wordt tegenwoordig uitgelegd hoe geld ontstaat. Wij hebben er zelf ook een aantal berichten aan gewijd. Op de website https://handjecontantje.org/ is er een duidelijke video beschikbaar die de zaken omtrent geld helder en, nog belangrijker, begrijpelijk voor iedereen uiteenzet. Kwaad worden heeft geen nut, belangrijk in deze is het bewustzijn daarover uitdragen zodat iedereen zijn mening gefundeerd kan vormen.

Langzamerhand wordt het duidelijk dat wij, de bevolking, ons beginnen te verzetten tegen de ondemocratische en zelfs misdadige acties van banken en de politieke elite. Waarbij de politieke elite zelfs niet anders kan als dansen naar de pijpen van de super banken en bezitters, die zij vertegenwoordigen. Het lijkt dat door hebberigheid de bezitters van alle waardegoederen hun hand hebben overspeelt en dat zij langzamerhand de controle gaan verliezen. Het is dan aan de bevolking zelf het ontstane machtsvacuüm door hun vertegenwoordigers te laten innemen en niet daar de incompetente politiek het te laten bepalen.    

Om het in het juiste kader te zien is het zinvol het verschil tussen AOW en Pensioen uit te leggen. Het meest belangrijke verschil tussen AOW en Pensioen is de financiering. Pensioenen worden vooraf betaald, er wordt dus betaald voor een toekomstige uitbetaling, dat geld (1400 miljard) is er dus. De AOW is een overheveling van geld op het moment dat er uitbetaald moet worden, dus de huidige werkers betalen de bekostiging van het AOW. Lees verder

Het is een wonder dat Burgerbedrog na 10 jaar nog bestaat. Een website met nieuw jasje en zelfs nog af en toe een nieuwe bezorgdheid gepubliceerd door een van ons. Of wij daarmee u kunnen overtuigen weten wij niet, wat wij u dan wel bieden is een reflectie kader voor berichten via andere media verkregen.

Grote punten die belangrijk zijn veranderen niet in de belangstelling en informatie behoefte die publiek aanwezig is. De hoofdzaken zaken spitsen zich toe op politiek, economie, financiële informatie, arbeidsmigratie, geopolitiek, etc.

Belangrijk is het tijdsmoment waar wij nu in leven, op alle fronten lopen de onderlinge spanningen op. Financiële en militaire oorlogen worden door de zogenaamde wereldleider gevoerd allen onder het mom van misplaatste veiligheid en dreiging van terreur.

Privacy, in veel grondrechten erkend, wordt door de techno en democraten met voeten getreden. Banken bedriegen als vanouds weer iedereen die niet tot hun clan behoren, u als klant bent als dankbaar slachtoffer opnieuw in hun belangstelling. Natuurlijk mag u geen diensten van banken verwachten, want wij zijn er tenslotte voor hen! De politiek zou een nieuwe alinea rechtvaardigen, maar die extra aandacht gun ik de politiek niet. De politiek is vanouds bezig, u zoveel mogelijk in te perken om daarna uw gespaarde financiële middelen op te eisen.

Zijn er dan geen goede berichten? Lees verder

Het is ongelooflijk wat mensen van hun bestuurders, banken en regering tolereren. We worden ronduit in de maling genomen door allerhande bestuursorganen, van Europese tot en met lokaal bestuur ze werken allemaal leugens en bedrog in de hand. Het excuse daarvoor is ofwel zogenaamd correct politiek handelen dan wel dat er afspraken zijn waar wij ons aan dienen te houden. Beide argumenten zijn niet te onderbouwen, als correct politiek handelen leugens en bedrog in de hand werken dan moet je daar onmiddellijk mee stoppen, wat betreft die afspraken ligt het misschien wat ingewikkelder maar afspraken die door de tijd of inzichten zijn ingehaald moet je gewoon opzeggen. Leugenaars dienen per direct te worden heen gezonden te worden, waarbij de minister president als eerste zou moeten vertrekken. Hij zelf en zijn partij liegen alsof het gedrukt gaat en telkenmale komt men er mee weg ONBEGRIJPELIJK!

Of er nu wel of niet een financiële crisis aanstaande is doet niet ter zake bij het begrip dat schulden altijd betaald zouden moeten worden. Helaas zijn de schulden op Internationaal en Nationaal niveau zo hoog opgelopen dat aflossen daarvan een utopie zal blijken te zijn. Kijk naar de schulden die de EU namens ons aangaat m.b.t. het opkopen van staatsobligaties, terwijl bij de oprichting en in latere verdragen dit nadrukkelijk uitgesloten werd, deze nemen een bizarre omvang aan die nauwelijks te overzien zijn. Daarnaast hebben ze in Brussel blijkbaar het idee dat het allemaal niet op kan, met een kleinere EU je uitgaven verhogen is een regelrecht schot in de voet van de netto bijdragende landen van de EU. 

Dan hebben we de Amerikanen nog, daar loopt het op kort termijn helemaal gierend uit de hand. De schulden die zij hebben zijn alleen nog met een oorlog te beslechten. Ook hun verwoede pogingen iedereen te beledigen en uit te dagen doet het vermoeden rechtvaardigen dat zij hun schulden niet financieel willen gaan afwikkelen. Dat China, India, Turkije, Iran, etc. op een andere handelsmunt over willen wordt door de acties van de Amerikanen zelf in de hand gewerkt, zodra dat gebeurd is Amerika failliet. Dat zal alle andere in de val meeslepen, omdat die anderen veel investeringen zullen zien verdampen met een wereldwijde kredietcrisis tot gevolg. In beginsel is dat een ramp, maar het biedt de kans al die banken die dit mede veroorzaakt hebben op te doeken en opnieuw een financieel systeem gekoppeld aan de goudstandaard in te richten en het wereldvermogen evenwichtig toe te kennen. Want het is toch van de zotte dat slechts een paar procent personen c.q. organisaties welhaast het totale wereldvermogen bezitten dan wel beheren. 

Hebben wij dan helemaal geen invloed? Nee, zolang eigenbelang en het economisch model ongebreidelde groei nodig heeft, kunnen wij er niet veel aan doen. Het is niet of er een wereldcrisis c.q. wereldoorlog gaat komen, het is alleen wanneer zal deze plaats gaan vinden.

Blijkbaar kan het Nederlandse volk zich hier in vinden omdat het eigenbelang met grote letters geschreven wordt. Dat beroepsgroepen werkdrukvermindering willen is een terecht verzoek. De salaris verhogingen zijn, zolang er nog armoede en voedselbanken zijn, een asociale uiting van eigenbelang. De ouderen in Nederland krijgen ook het beleid waar zij zelf constant voor stemmen, afgeknepen, voorgelogen en bedrogen worden, nee telkens kiezen zij niet een partij die hen belang vertegenwoordigd, ze kiezen liever die leugenaars en bedriegers welke hen zo bekend zijn uit voorgaande tijden. 

Kajsa Ollongren is de Minister Kasja Olongrenvan Binnenlandse Zaken van Nederland. Mooie naam en knappe vrouw.

Voorheen was zij slechts wethouder en  Locoburgemeester van Amsterdam, maar zij werd wel uitgenodigd  op de Bilderbergconferentie 2016. Wat had zij daar te zoeken? Andere Nederlanders die daar ook aanwezig waren zijn,  Ben van Beurden (Shell), Sharon Dijksma Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Victor Halberstadt Professor of Economics, Leiden University, Mark Rutte Minister-president en Willem-Alexander der Nederlanden Koning der Nederlanden. Niet de eerste de beste die aanwezig waren, de vraag is waarom een vrouw die slechts wethouder is, voor de Bilderbergconferentie 2016 een uitnodiging ontvangt. Wordt zij klaar gestoomd om in de toekomst “2017” Minister van Binnenlandse zaken van Nederland te worden? Als Minister is zij het eerste D66 prominent lid die het oorspronkelijk gedachten goed, van D66, te grabbel gooit. Daarna volgen veel prominenten van D66 die allerhande antwoorden bedenken om het teloor gaan van hun kroonjuwelen te verdedigen.

Mevrouw Ollongren neemt de Democratie niet serieus, zowel als wethouder en Minister. Juist de Ministerpost welke gaat over binnenlandse aangelegenheden, wordt bemant door een vrouw die zelf de verdenking op zich laat een ander dan het Nederlandse belang te behartigen. Niet omdat zij twee paspoorten bezit nee, het bezoeken van geheime vergaderingen die NIET een democratische toetsing kent en het totaal verlaten van partij standpunten, doet haar verdacht maken. De donor wet van D66 is nipt goedgekeurd omdat Wassenberg van de Partij voor de Dieren te laat was. Nu er een referendum over de donor wet zou kunnen plaatsvinden, omdat het onderwerp zich daar buitengewoon goed voor leent, lijkt mevrouw Ollongren opnieuw haar principes te verloochenen door de refendum wet per direct in te trekken zonder dat er überhaupt een evaluatie wordt uitgevoerd. Nu is een regering die geleid wordt door VVDers altijd al democratisch verdacht, dat nu ook D66 de weg naar de macht heeft gevonden lijkt er toe te leiden dat iets wat al slecht was nu buitengewoon ranzige trekken begint te krijgen. Helaas hebben oproepen tot beraad aan de Nederlandse bevolking geen enkel effect omdat korte termijn inzichten  leidend zijn voor hun besluitvorming. Hoe kunnen wij dat dan van onze eigen regering en Minister van Binnenlandse zaken vragen.

Het is zo als het is, een bevolking krijgt die regering die het verdient …..

Rutte en consorten dus!

 

Europees

Te laat ?

Hoe lang duurt het nog dat wij fysiek geld gebruiken? Als het aan regeringen ligt dan is dat per direct, de controle op inkomen is dan haast honderd procent. Wij hebben de laatste tijd geprobeerd duidelijk te maken dat er een grote financiële crisis aanstaande is. Op de website Wanttoknow vonden wij een interessant video interview van George van Houts en Ad Broere

Als een bank geld creëert, staat daar dus altijd een schuld tegenover. En die schulden zijn volgens George van Houts en zijn vier mede-acteurs funest voor onze maatschappelijke samenleving. Mensen met schulden voelen zich daar ook daadwerkelijk schuldig over en hebben het gevoel dat ze die schuldenlast ook braaf moeten aflossen.

Gigantische bedragen aan schulden zijn opgekocht door de ECB, of dat het niet op kon werden schulden van regeringen en bedrijven tegen belachelijk lage rentes opgekocht. Daarmee het spaarsysteem de nek omdraaiend, wat brengt een spaarrekening nu nog op aan rente. Wat te denken van de pensioenfondsen die daarmee volledig afhankelijk werden van Amerikaanse banken om hun rendementen veilig te stellen. De verantwoordelijke voor de onbeperkte verruiming van schulden is Draghi, de President van de directie van de Europese Centrale Bank. Zijn belangen liggen elders dat is duidelijk. 

Misschien moeten mensen met schuld maar denken dat hun schuld het vermogen van een ander is!

Het financiële stelsel is verrot en staat op omvallen, hoe raar kan het zijn dat wanneer er geen schulden meer zijn ook het geld verdwenen zal zijn. Eerder hebben wij al uitgelegd wat een van de redenen is dat de lonen niet omhoog gaan, in dit interview wordt blind winstbejag als mede oorzaak aangedragen. Het gegeven is dat de groep personen die de macht hebben uitzonderlijk klein is, democratische controle is er niet omdat het geprivatiseerde ondernemingen betreft die het monopoliseren hebben uitgevonden. Zij maken en breken landen, regeringen en nog veel meer personen. Zodra Rusland en of China de oliebetalingen loskoppelen van de dollar, dan heeft de USA een mega financieel probleem wat ook een president Trumph niet kan afwenden. Nog niet te spreken over een handelsoorlog, kortzichtigheid ten top! 

Dan hebben wij ook nog de Bilderberg conferenties, bekijk op Wikipedia de lijst van deelnemers er maar eens op na. Wat heeft de koning, of staatssecretaris Sharon Dijksma, of Ahmed Aboutaleb de Burgemeester van Rotterdam, of Mark Rutte de Minister-President, etc., etc., daar allemaal te zoeken, wat nog vreemder is dat geheimhouding verplicht is … hoezo DEMOCRATISCH. Hoe belangrijk moet je zijn (of worden) om gevraagd te worden deel te nemen. Kijk naar Kajsa Ollongren toen nog Locoburgemeester van Amsterdam en nu minister van Binnenlandse Zaken. Er worden zogenaamd geen afspraken gemaakt, kan zijn maar verdacht is het zeker, wat vast staat is dat de deelnemers machtig zijn of worden.

Niet alle mensen liegen, er zijn gradaties van de zogenaamde waarheid. Iedereen verteld zijn verhaal op zijn eigen wijze, soms een beetje aangedikt en dan weer met weglating van bepaalde feiten. Je hebt mensen met een uitgebreide fantasie, of gewoon fantasten, of zij die liegen maar de meest opvallende groep zijn de politici. Daar dat je zou verwachten dat in ieder geval politici de waarheid spreken is dat nu juist niet het geval, vaak komen ze er mee weg omdat ze bijvoorbeeld een compromis hebben moeten sluiten waarbij dan een deel van het verhaal niet met voorgaande uitspraken en toezeggingen klopt. Toch worden er ook volop leugens verteld en uitgedragen, je zou dan verwachten wanneer dat bekend zou worden dat zij zich verontschuldigen. Niet de politici, die menen die leugen dan voor de waarheid te kunnen verkopen omdat de gevolgen van de leugen niet meer terug gedraaid kan worden. Klink klare flauwekul natuurlijk, waaruit dan ook blijkt dat de leugen vooraf is ingecalculeerd om een bepaald eigen doel te kunnen bereiken. Ze komen er elke keer weer mee weg omdat u, ik zelf, de kiezer van Nederland, er geen geheugen op na houd wat tijdens de verkiezingen een juiste afweging van argumenten mogelijk maakt. De politici doen de laatste drie maanden voor de verkiezingen meestal geen leugens meer vertellen, als dat wel het geval is dan zijn het meestal leugens die ook eerder aldoor gebezigd zijn.

Er zijn vele voorbeelden te noemen, voor de duidelijkheid houd ik het nu op in het oog lopende leugens. Die betreffen de vliegvelden van Nederland. Over Schiphol is al zo vaak gelogen dat ik die nu niet benoem, het artikel zou veel te lang worden. Met betrekking tot het komende vliegveld Lelystad is er veel gelogen. De milieu effect rapportage (MIR) is een lachertje en staat vol leugens en verkeerde aannames. Vervolgens liegt men er lustig op los met betrekking tot de overlast die dat zal gaan veroorzaken. Met als toppunt het aantal vliegbewegingen waar over gesproken wordt, geen 45000 zoals eerder besproken maar ruim 60000 vluchten zijn er in de plannen opgenomen. Een klink en klare leugen ofwel bedrog, ruim 30% meer vluchten betekend ook 30% meer overlast en milieubelasting. Nog niet genoemd is de belachelijke situatie dat de vliegtuigen laag dienen aan te vliegen omdat het luchtruim momenteel nog niet toereikend is, dit zou in 2023 opnieuw ingedeeld worden zodat het dan wel het geval zal (zou kunnen) zijn. Het aantal en de wijze waarop de leugens worden verkondigd toont des te meer dat de politici niet voornemens zijn hun schandalig gedrag te wijzigen.

Er is 1 pluspunt, binnenkort zijn er gemeentelijke verkiezingen.

Komt U nu eens van de bank en ga stemmen zodat u eindelijk gehoord wordt.

Hoe dom denken de politici dat de bevolking van Nederland nu wel is?

hackedWat een toevalligheid is dat nu toch, dat er NU uit moet lekken dat de AIVD stoer geweest is en mogelijk de Amerikanen van informatie hebben voorzien. Dat zou volgens de premier reden genoeg zijn om onze privacy te grabbel te gooien. Want wie zou er nu tegen de Sleepwet kunnen zijn nu onze AIVD zo stoer had gedaan. Dat wij (banken etc.) nu overspoelt worden door hack aanvallen lijkt er op te wijzen dat het inderdaad plaatsgevonden heeft.

Mensen moeten zich realiseren dat je inderdaad zaken te verbergen hebt, OOK voor de overheid. Waarom wordt die informatie verzameld is al de vraag, wat nog meer toelichting behoeft is de vraag waarom dat (met WIE?) gedeeld moet worden. Het is al van de zotte dat de Amerikanen eigen douaniers op Schiphol willen, maar hen ongevraagd met data te overspoelen waar zij NIETS mee te maken hebben is toch wel helemaal een gotspe. Waarom moet je eigen burgers zo massaal bespioneren en zelf hun computers en telefoons hacken . Al jaren loop Nederland voorop in het plaatsen van telefoontaps, als een van de kleinste landen ter wereld plaatsen wij wel de meeste telefoontaps van de wereld. Zijn we er veiliger door geworden, u mag het zeggen. 

 

Geldontwaarding treft ons allen.

EuroNormaal gesproken is de veroorzaker van geldontwaarding inflatie. Dat er nu geen inflatie is kan blijkbaar geen econoom verklaren, wij hebben daar al een artikel aan gewijd. Een andere oorzaak van geldontwaarding is het uitgeven van nieuw geld, kijk naar de EU die elke maand weer vele miljarden in de economie pompt. Dat betekend bij een geïndexeerde waarde van 100, de hoeveelheid Euro’s toeneemt. Alle waarde artikelen en grondstoffen die in Euro’s worden berekend nemen in waarde af. Dat is een groot gevaar voor het economisch klimaat in Europa, de Amerikanen verzieken al jaren het economisch klimaat wereldwijd door hun tekorten telkenmale records te laten bereiken die eerder voor onmogelijk werden gehouden.

Het is eenvoudig samengevat als volgt:

Bij toename van de geld hoeveelheid en het gelijk blijven van de tegenwaarde van geld. Is er spraken van geldontwaarding. Zonder goudstandaard is het lastig te bepalen wat waarde tegenwoordig nog inhoud.

De vermogens van de rijken zijn niets anders dan de schulden van de armen, geld, goud of waarde staat er niet tegenover alleen de schulden bij banken etc. is een tegenwaarde in de toekomst. Al diegene die schulden in de toekomst aflossen doen feitelijk het vermogen van anderen invullen. Het is niet meer de vraag “klapt die windbuil uit elkaar”, nee het is wanneer vindt de volgende catastrofale financiële crisis plaats. De gebakken lucht firma’s (Google, Apple, Facebook, …etc.) veroveren kosteloos data op een wijze die onverantwoordelijk beoordeeld zou moeten worden, maar niet bij de beleidsmakers zij zijn immers dienaren van hen.

In de maatschappij neemt het voornemen veel geld te gaan verdienen af, niet zo gek gezien de ontwikkeling van de waarde daarvan. Is er dan geen oplossing?, zonder fundamentele verandering niet. Het blijft in stand tot het uit elkaar klapt, wie dan de gemaakte schulden moet betalen is duidelijk.

U