Een bezorgde burger geeft zijn mening.

Burgerbedrog

1 14 15 16

Hoewel de Europese regeringsleiders het over allerlei zaken nog lang niet eens zijn, lijkt de komst van een Europese Grondwet onontkoombaar. Het lijkt erop dat de burgers van de lidstaten van de Europese Unie het recht zullen hebben om zich via een referendum voor of tegen de grondwet uit te spreken. Dat klopt, zegt professor Laurence Gormley, hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar reken er niet op dat burgers echt goed zullen worden geïnformeerd, laat staan dat zij een beslissing zullen nemen op basis van de merites van de grondwet. “In feite is het Europese burgerschap op dit moment gewoon burgerbedrog”, is zijn stelling. Was het niet de PVDA die voor de verkiezingen zij dat er een nieuw referendum zou moeten komen, en waar is de VVD in deze, en Groen Links, allemaal … nou ja flapdrollen zal ik maar zeggen.

Een referendum over de Europese grondwet heeft geen enkele zin, vindt Gormley. “Waar hebben we nog volksvertegenwoordigers voor? Die horen hierover te beslissen. En wat gebeurt er als de burgers van een lidstaat ‘nee’ zeggen? Dan krijgen ze later dezelfde vraag nog een keer voorgelegd, maar dan in combinatie met een enorme voorlichtingscampagne en grote politieke druk. Kijk maar naar wat er in Denemarken met Maastricht en Ierland met Nice is gebeurd. Een negatieve uitslag van een referendum wordt blijkbaar gewoon niet geaccepteerd.” Is dit nu niet te zot voor woorden, als de uitslag van een referendum ons niet bevalt dan organiseren we toch geen referendum meer en nemen als volksvertegenwoordiging een besluit wat duidelijk indruist tegen de wil van het volk. Dit is nu precies wat de laatste paar weken zich heeft afgespeeld, dat de mensen die lui niet meer vertrouwen is toch niet meer als normaal. En dan nog durven mopperen dat zogenaamde one issue partijen te populisties zijn, of je het met die partijen eens bent of niet stelling tegen deze gang van zaken nemen zij in ieder geval wel.

Zijn we gek geworden, waarom accepteren wij zoveel onzin ten aanzien van ons auto gebruik. Ik doe niets af aan de noodzaak minder te rijden, ten behoeve van het milieu. Maar kan iemand mij uitleggen waarom die lui in Den Haag, zogenaamd onze volksvertegenwoordiging, het telkens weer nodig vinden om de burger daar belasting verhoging, op verhoging, voor te presenteren. Blijkbaar zijn we elke keer met de verkiezingen weer vergeten, dat wij keer op keer bedrogen worden door de politiek. Ook dat gezeur met die verkeerscontroles, of dat je uberhaupt nog te hard KAN rijden in Nederland, laat die politie nu eindelijk eens doen waar ze voor zijn aangenomen, tw boevenvangen en misdrijven oplossen. Als je het oplossingspercentage van Nederland met Duitsland vergelijkt begrijp ik niet dat zij zichzelf nog serieus nemen, een oplossingspercentage van 15% is natuurlijk BELACHELIJK laag. Zo zijn er veel zaken te benoemen, die door opsporend Nederland niet worden uitgevoerd, het ergste is echter dat telkens weer blijkt dat ook de vrijheid van meningsuiting wordt beknot door die helden in het blauw en die sukkels uit Den Haag. In geen land worden er zoveel telefoons afgeluisterd als in Nederland, tegen de wet?, was dat nu maar eens zo. In het mom van terreurbestrijding worden veel private zaken beknot of zelfs geheel opgeheven, wanneer worden we nu toch eens wakker en laten wij bij de verkeizigen nu eens blijken dat wij het er niet mee eens zijn dat, onze privacy word geschonden en verkiezingsbeloftes niet worden nagekomen.

Welkom bij Burgerbedrog. Dit is een welkomst bericht. Wij heten u dan ook hartelijk welkom om samen te starten met bloggen! Laten we het een beetje netjes houden, maar een ieder kan zijn eigen mening weergeven. Laat dit opties bedrog van Esher u inspireren bij het uiten van uw mening en het aan de kaak stellen van misstanden in Nederland. Meld u dus aan bij onze moderator!

1 14 15 16