Burgerbedrog

Waar een bezorgde burger zijn mening geeft.

Het lijkt er inderdaad op dat er een heksenjacht is ontstaan op de Fractieleden van de PVV van Wilders. Wel moet gezegd worden dat het journalistiek verantwoordt wordt gedaan en dat de burger in deze naar behoren is geïnformeerd. Wat ik mij echter afvraag waarom nu pas en waarom nooit eerder, mijn inziens is ook de PVV een doorsnede van een deel van de Nederlandse bevolking. Als men nu dus suggereert dat met name deze groep Kamerleden voortbrengt die gerelateerd kunnen worden aan een of andere wetsovertreding discrimineert men een groep van ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders.

Slim was het,  van Wilders partij, natuurlijk allerminst men had beter en gerichter moeten en kunnen onderzoeken wat toekomstige Kamerleden eventueel op hun kerfstok hebben. Verschuilen achter een privacy argument is bij openbare functies natuurlijk ongepast en niet verdedigbaar. Wat echter toch een grote smet op deze club en ook Wilders geeft, is het feit dat men niet zelf de heer Wilders vooraf heeft geïnformeerd maar ook het gegeven dat alles word geaccepteerd om maar de coalitie in stand te kunnen houden.

Nu kan men dat Wilders misschien aanrekenen, ook kan men zeggen dat in deze misschien de wet aangepast zou moeten worden, zodat de Kamerfractie toekomstige Fractieleden die vooraf zaken hebben verzwegen uit hun fractie en kamer kunnen verwijzen zonder dat dit ten koste gaat van die zetel voor de partij. Uitzondering in deze zou alleen moeten gelden voor mensen die op persoonlijke titel gekozen zijn, omdat die wel kunnen claimen dat het Nederlandse volk hen gekozen heeft. Bij alle andere Kamerleden is dat meestal niet het geval, omdat de partij en hun lijsttrekker de echte vertegenwoordigers zijn en in deze de Kamerleden slecht aangewezen zijn als volksvertegenwoordiger.

Dus hou nu inderdaad maar op met die achtervolging en wijzig die wet en bekijk dan of een partij bij gebleken problemen de juiste weg zou bewandelen en ik ben in de stellige overtuiging dat de PVV Kamerfractie er dan nu heel anders had uitgezien.


Overkomt het u ook wel eens, na een lange rit en een beetje vermoeit en dan FLITS, u reed te hard. Met veiligheid heeft het meestal niets te doen het is gewoon geldklopperij. Nu wonen wij in Duitsland en daar zou je verwachten dat het beter geregeld is, want wie maken tenslotte de meest snelle wagens in de wereld, precies de Duitsers. Maar daar moet ik u teleurstellen, ook daar heeft het milieu, de belasting en Jantje moraal toegeslagen. Als je daar echter meer dan dertig kilometer te hard rijd, kan je gelijk het rijbewijs inleveren en tevens een bijdrage storten aan hun staatskas. Ook hier geen enkele relatie met veiligheid, gewoon geldklopperij. Op een snelweg, waar ik dacht honderd te mogen rijden reed ik honderd elf kilometer maar wat bleek ik mocht daar slechts tachtig rijden dus ja hoor gelijk inleveren en drie punten genoteerd (bij achttien punten moet je het rijbewijs definitief inleveren en opnieuw rijbewijs aanvragen). Nu zullen veel moraalridders zeggen, had je maar op moet te letten, dat kan maar er was slecht één bord voor de controle die tachtig aangaf en ja als je dat mist ben je een notoire hardrijder die honderd en elf kilometer rijd. Mijn moraal van dit verhaal is, dat de wereld blijkbaar in de war is en de mensen allemaal volgelingen, zelf doe ik het enige wat verstandig is en laat gewoon weer mijn vertrouwde radardetector in bouwen.


Oude lay-outNa ruim twee jaar werd het weer eens tijd voor een ander jasje. Inhoudelijk is het allemaal gelijk gebleven en roepen wij u dus nog steeds op om te reageren. Of meld u aan, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren maar ook uw eigen artikelen te plaatsen. Helaas moet aanmelden via onze moderator, daar onze oost Europese medeburgers zo stoer zijn in het hacken van weblogs.

Meld u daarom vandaag nog aan bij onze moderator! en laat ons kennismaken met uw inzichten en meningen.

Heeft u ook belangstelling voor een nieuwe lay-out van uw website, kijk dan eens bij www.ade-access.nl zij hebben een groot aantal gratis en betaalbare lay-outs voor u beschikbaar.


Geert Wilders, leider van de PVV

Geert Wilders, leider van de PVV

Na de verkiezingen was het probleem daar, hoe nu een kabinet samen te stellen.

Na veel bluffen, beten de linkse partijen van Nederland in het stof en kon rechts op het pluche plaatsnemen. De heren hadden elkaar gevonden in een minderheidskabinet wat door de PVV gedoogd zal gaan worden. Niet binnen drie of zes weken maar toch. Door de combinatie van deze partijen zijn veel linkse issues in het beleid opgenomen, natuurlijk word nu door de oppositie juist de nadruk gelegd op zaken waar ze het niet met elkaar eens zijn. BEZUINIGEN is het woord, dat Nederland een groot risico loopt om daarmee de huidige crisis drastische  te verlengen, blijkt niet te worden begrepen. Daarnaast zijn er veel zaken die niet in één kabinet realiseerbaar zullen zijn en eventueel ook Europees overleg behoeven. De stap vooruit is natuurlijk de terugname van veel onnodige bureaucratie, waardoor er forse besparingen (op termijn) mogelijk zijn, die drie stappen terug zijn de waarschijnlijk goedbedoelde maar totaal overbodige bijsturingen van onze economie. Laat onze regering zich nu toch eindelijk gaan bezighouden met die zaken die tot haar competentie gerekend mag worden, economen (goede althans) zitten er niet bij het rijk. En wie mocht denken dat maatregelen die wij in Nederland treffen de gehele wereld economie zal laten herstellen, die moet nodig naar een psychiater. Nederland is en blijft voornamelijk van Duitsland afhankelijk, dat daar de economie opbloeit geeft onze huidige regering straks de mogelijkheid te roepen dat door hun handelen de economie dan een stuk beter functioneert, niets is minder waar. Dus regering hou daar nu eens mee op! Ga besturen en reorganiseer nu eens de gezondheidszorg, die privatisering is een grote mislukking die de Nederlanders handen vol met geld extra kost. Het zou minder gaan kosten, maar dat is een farce de laatste jaren zijn de premies keer op keer omhoog gegaan. Kleinere werkeenheden ZONDER eigen management cultuur, lijken de oplossing. Het management kan je veelal delen, terwijl de werkvloer decentrale aansturing nodig heeft. Als daarna een manager nog durft te roepen dat hij in het buitenland meer kan verdienen, MOET je hem dan ook vooral laten gaan. Dat de PVV de oudere zorg  consequent heeft verdedigd, kunnen de linkse partijen als voorbeeld nemen. Hun inspanningen om zogenaamd wereldwijd zich in te zetten voor het milieu klinkt aardig, maar gaat er aan voorbij dat zij zijn aangesteld om Nederland te regeren en niet om het wereld milieu (als het al in gevaar is) te redden. Wij moeten er dan ook maar op hopen dat deze regering, met Geert Wilders als bijrijder, de rit dan ook gewoon zal uitzitten.


De kiezer heeft gesproken, mijn complimenten voor de Nederlandse kiezer, zowel de CDA, PVDA als SP hebben dik verloren. Daags daarna zien we de partijleiders en alleen Agnes Kant heeft in de gaten dat ze verloren heeft en trek daarvan, met stijl, de consequenties. Balkenende word vrijwel direct door het hoofdbestuur van de CDA als partijleider aangewezen en Woutertje die staat te dansen en te hossen want ze hebben maar! 30 % verloren, van de 1800, 600 zetels verliezen en dan nog feestvieren? Woutertje is altijd al een optimist maar hier is het wel te gek, maar opnieuw schaart ook daar de partijtop zich weer om Woutertje want die denkt inmiddels wel minister president te kunnen worden….hahahaha, waarom ik lach…laat ik maar zeggen dat het op zijn minst komisch was. Het schaakspel is weer begonnen, niet inhoudelijk maar op en over mensen worden veel debatten gevoerd. Blijkbaar is het niet mogelijk mensen op hun idee of plan te verslaan, nee op de man spelen is het devies. Helaas bezondigd niemand uitgezonderd zich hier aan! Het zal van de Nederlandse kiezer opnieuw oplettendheid vragen om nu bij de landelijke verkiezingen hun keuze te maken, deze gemeentelijke verkiezingen hebben mij in iedergeval het vertrouwen gegeven dat er nu, door de kiezers, wel echt gekozen gaat worden.

MIJN COMPLIMENTEN HIERVOOR, ik wacht de komende verkiezingen nu met meer vertrouwen af en roept dus ook nu de Nederlanders op te gaan kiezen, links of rechts maakt niet uit maar maak uw keuze zodat Nederland met een regering die zij verdient de toekomst tegemoet kan treden.


De verkiezingskoorts is losgebroken, ieder zichzelf respecterende politieke partij is op verkiezingspad. Natuurlijk zijn er ook de nodige debatten waar veel beloften worden gedaan, die opnieuw niet zullen worden nagekomen. Dat de PVDA zich niet door JP Balkenende wilde laten muilkorven is hen dit keer niet aan te rekenen, dat ze mogelijk slecht intern en extern gecommuniceerd hebben kan men hen wel verwijten. Overigens hebben alle politici problemen met het beantwoorden van normale vragen, er is er geen een die een vraag met ja of nee kan beantwoorden, met het gevolg dat de duidelijkheid ver te zoeken is. Of dat het überhaupt mogelijk is dat politici de normale Nederlandse taal gebruiken is maar zeer de vraag, hoeveel mensen zullen weten dat,  megalomanie een uiting van een sterk gevoel van eigenwaarde betekend. Laten ze daarom daar gewone woorden of uitdrukkingen voor gebruiken, zoals bijvoorbeeld machogedrag.

Nu doet zich het bijzondere feit voor dat in de peilingen Woutertje er weer eens goed van afkomt. Korte termijn inzichten zijn dat, waarbij aan de door hem begane blunders uit de laatse kabinet periode word voorbij gegaan. Nee deze opnieuw hier benoemen heeft geen nut, daarvoor hoeft u slecht in de andere artikelen uw kennis hiervan op te doen. Erg moedig is hij ook niet, in het vooruitzicht zijn moeilijk te realiseren coalities, dus slim als hij is, blijft hij daar ver van. Of dat het van de huidige ministerpresident nu naiviteit dan wel dommigheid is om opnieuw en juist nu zich kandidaat te stellen, durf ik niet te zeggen, maar het doet zich vermoeden dat het dommigheid is.

Heeft u ook al genoten van alle zaken die u zullen gaan toevallen als u partij a,b of c kiest? Wat een loze beloften worden er weer over ons uitgestort. Duidelijk kan men waarnemen dat vrijheid van meningsuiting momenteel zwaar onder druk staat, door (misdadige) kleine groepen uit onze samenleving. En onze rechtspraak sluit daar in het geheel niet op aan, men kan merken dat de rechtspraak tijdens de Romeinse tijd is ontstaan waarbij die zich klaarblijkelijk onvoldoende heeft aangepast aan huidige situaties. Slechts weinigen durven zich hierover hard uit te spreken, die ene persoon die dat wel durft heeft daardoor permanente bewaking nodig. Helaas kan ik mij voorstellen dat hij daardoor toch min of meer buiten de samenleving wordt geplaatst waarbij je kan afvragen of zijn inzichten nog wel op iedereen in de samenleving kan slaan of slechts een ervaringsgegeven is van zijn zware (bewaakte) leven. Dat er dan nog een politica is die in een direct debat, ik wil zelfs haar naam niet opnemen hier, zich in termen en vergelijkingen van de 2e wereldoorlog, durft uit te laten zegt dus alles over deze partij en haar partijleider. Onze beste jan Marijnense word heel erg hard door de SP gemist.

Politieke incompetentie, met andere woorden politici die ongeschikt zijn voor hun taak, Nederland heeft er vele van. Prioriteiten stellen, kiezen dus voor zaken die er echt toe doen, daar kunnen ze alleen maar van dromen. Geen een politicus heb ik daarop kunnen betrappen. Elke arbeider en ondernemer weet dat wanneer zijn inkomsten achterblijven bij zijn uitgaven, hij op kort termijn daar zure vruchten van zal plukken. Politici niet, die hebben geen enkele realiteitszin ten aanzien van inkomsten en uitgaven. Spijtig genoeg kost dat Macho gedrag van hen de Nederlander miljarden, zonder dat zij daar in geraadpleegd worden en wanneer er wel een raadpleging is dan wordt dat door de politiek gewoon naast hen neergelegd. Dat zij daarmee het contact met hun eigen achterban totaal verliezen hebben zij geeneens in de gaten, denk hierbij maar aan de HSL, Noord/Zuid lijn Amsterdam, JSF (onbetaalbare straaljager, waarvan zelfs de prijs nu nog niet bekend is), dat de regering dan valt over Afghanistan is niet zo vreemd. Nee men kan beter kinderen te lang op hulpverlening laten wachten en ach die oudere met die luier om in dat verpleeghuis is toch aan het eind van zijn leven, dus zijn die gelden beter aan die grote projecten besteedt. Volkomen ongeschikt zijn alle politici, op elk politiek niveau wat Nederland kent, ten aanzien van openbare projecten die in waarde de 100 euro  overtreffen. Nu vraagt u zich natuurlijk af waarom gaat dat onder de 100 euro dan wel goed, de verklaring is eenvoudig, hij of zij mag van zijn partner wekelijks een dergelijk bedrag in de supermarkt besteden, daar heeft hij of zij dus een ervaringsgegeven bij. Jammer genoeg zijn projecten waar zij bij zijn betrokken altijd van een andere aard, waarbij raadgeving van buiten af HARD nodig is.

De conclusie is dus, dat iemand door kiezers is gekozen maakt hem of haar niet direct geschikt voor de vele politieke functies in ons land, in aanvang en bij sommige voor altijd INCOMPETENT dan wel ongeschikt voor bedoelde functie.

Mijn hoop is nu, met de komende gemeentelijke en landelijke verkiezingen, gericht op de mensen. Ze zullen nu toch wel zo wijs zijn om over de afgelopen periode de politici en hun partijen te beoordelen en dan tot de slotsom komen dat het tijd word voor een nieuwe politieke orde. Kies daarom echt, of het nu links of rechts is maakt niet uit, maar KIES en laat niet opnieuw sentimenten uit het verleden uw stem bepalen.

We zullen het snel weten.


Het is onvoorstelbaar snel gegaan, de totale neergang van de DSB bank. Helaas verwacht ik niet dat het de laatste zal zijn. Hoe een en ander echter is gegaan toont wederom de kwaliteiten van het slimste jongetje van de klas, t.w. minister van financien Wouter Bos. Het geheel overziend is het onvoorstelbaar dat dergelijke hypotheken gevraagt en gegeven zijn. Hierbij kijk ik ook duidelijk naar de hypotheek gever (de klant dus), die zijn hoofd gek heeft laten maken en nu vind dat hij gedupeerd is. Eigen verantwoordelijkheid is er blijkbaar niet meer bij. Consumptieve kredieten, ofwel geld leningen voor speeltjes, zijn altijd al een probleem geweest. Maar door die kredieten te verbinden aan een hypotheek, is het gevaar van te hoge lasten ernstig toegenomen. Volgens mij zijn in deze op drie niveau’s blunders gemaakt:

  1. de toezichthouder heeft net als met de huidige financiele crises liggen slapen
  2. de politiek is zo drukdoende de mensen te betuttelen dat zij aan echte problematiek niet toekomt
  3. de klanten zelf zijn zo (laat ik het vriendelijk zeggen) onverstandig geweest dat de problemen voornamelijk aan hun zelf te wijten zijn.

Specifiek wil ik wel opmerken dat destructieve acties zoals deze gevoerd zijn door ene kluns Lakeman, per wet verboden dienen te zijn.

Dit was de voornaamste oorzaak van de neergang van DSB, daarnaast heeft het management geblunderd door veel te lang te wachten met het afwikkelen van de zaak. Natuurlijk begrijp ik hun tegenzin want beide partijen hebben een verantwoordelijkheid wanneer er hypotheken worden verstrekt. Maar door dat treuzelen hebben ze nu niet alleen een fikse schadepost maar is het geheel falliet. Knap gedaan, personeel zal daar blij mee zijn.

Nu nog even het koningstandem Wellink, Bos, wat een ongelooflijke oenen zijn dat. Niet zien dat er een IJslandse bank falliet gaat en ook niet ingrijpen als er een bank praktijken uitoefend die blijkbaar niet door de beugel kunnen. In al hun naïviteit veroorzaken beide heren Nederland grote schade. Laat Wellink nu maar onmiddelijk met pensioen gaan en zoek een capabele vervanger voor hem….als die er zijn tenminste. Wouter Bos komt vanzelf wel aan de beurt, ik kan mij niet voorstellen dat dit gekluns zonder gevolgen voor de verkiezingen kan zijn.


Haast onvoorstelbaar maar laat er nu een politicus indruk op mij hebben gemaakt!

Zondag in het TV programma buitenhof was de heer Jaap de Hoop Scheffer te gast, als secretaris generaal van de Navo. Als kamerlid, minister en fractieleider heeft hij op mij nooit enige indruk op mij achtergelaten, sterker nog, vond ik hem zelfs een beetje een watje. Maar in zijn eerdere dagen was hij diplomaat en daar heb je als buitenstaander weinig inzicht in. En wat blijkt nu als Navo secretaris generaal worden zijn capaciteiten als diplomaat weer ten volle aangesproken. In het gesprek, met de ervaren en redelijk objectieve Rob Strik? , laat de heer Scheffer zich absoluut van zijn beste kant zien. Geen enkele vraag of antwoord ontloopt hij en zijn formuleringen zijn helder en direct. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan, zoals ik altijd alzeg hoef je het met zijn mening niet eens te zijn, maar hij heeft tenminste een mening en durft die ook te geven. Zelfs met zijn functie in het achterhoofd geeft hij heldere en duidelijke standpunten weer, van zowel de Navo als van zich zelf. Dat hij, onbegrijpelijk!,  een vriend is van onze JP Balkenende, draagt daar niet aan bij maar doet er bij hem ook niet aan af. Dit is nu een van de weinige mensen die ik in de politiek gegroeid vind en die zich een statuur en uitstraling van een echte leider heeft verworven. Mijn gemeende complimenten nogmaals voor Jaap de Hoop Scheffer!


Als de zaken niet lopen zoals men verwacht dan manipuleren ook commerciele omroepen het nieuws, Dat Geert Wilders wederom de verkiezingen wint ligt echt niet alleen aan hem zelf, nee de huidige Haagse elite hahahaha heeft het gewoon aan zich zelf te danken. Dat een omroep als RTL4 echter zelf een kant kiest kan ik alleen als uiterst dom, nee gewoon STOM, kwalificeren. In hun verslagen zijn de Nederlanders die op Wilders stemmen ineens ZE en niet DE stemmers op de PVV van Wilders. Dat ene woordje verschil laat hun minachting duidelijk blijken voor de mening van een groot deel van de Nederlandse bevolking. Ik hoop oprecht dat de gevestigde partijen bij de volgende verkiezing een afstraffing krijgen waar de honden geen brood van lusten, als dan ook de mensen hun mening in kijkgedrag gaan vertalen zal de kijkdichtheid van RTL snel slinken. Maar het duurt nog 2 jaar en ik vrees nog steeds dat de mensen dat geknoei en geneuzel van de afgelopen jaren voor lief nemen omdat waarschijnlijk juist dan de economie weer wat zal aantrekken. U begrijpt dat alle regeringspartijen dit, mogelijk aantrekken van de economie, onmiddelijk zullen claimen als resultaat van hun beleid en waarschijnlijk zullen veel mensen dat dan voor zoetekoek aannemen. Daarom nu al een oproep, houd uw been dan stijf, net zoals blijkbaar bij deze verkiezingen heeft plaatsgevonden en laat nu ook eens de CDA in hun eigen vet gaar koken en kies een van de nieuw gevestigde partijen. Als u nu links, midden of rechts kies, maakt niets uit, MAAR KIES! een partij met eigen standpunten en laat die oudbollige Haagse kliek nu eens voor wat ze zijn, een stelletje zakkenvullers en baantjes jagers anders kan ik ze niet noemen.


Ja dat is het bedrag wat men inschat wat de kredietcrisis ons per persoon in Nederland gaat kosten.  Dat is toch heel wat anders als wat ons bij de reddingsoperatie van de banken is voorgehouden, nee er zou geld verdient kunnen worden i.p.v. dat het geld gaat kosten.

Maar we zijn er nog niet, CDA grote Jack de staatsecretaris vind het tijd om nu 100 JSF (Joint Strike Fighter) te kopen, kosten?…… hij heeft geen idee maar de werkgelegenheid zal er baat bij hebben hahahahaha. Hou nu toch op en geef iedere Nederlander zijn deel maar terug van wat er met die dingen is voorgenomen uit te geven, dan zal iedere Nederlander DAAR in iedergeval wel profijt van hebben. Kunnen we gelijk ook niet eens ophouden met dat stoer doen in het buitenland, die lachen zich toch een slag in de ronte als ze daar Balkenende, Bos en grote Jack zien aankomen.  Volgens mij zijn het ook geen goede bedoelingen die aan die inmengingen in Interne aangelegenheden tengrondslag liggen, maar is het gewoon een ordinaire machtsspel met de wapenindustrie als gewoonlijk als lachende derde. Heeft iemand de minister van defensie gezien in het debat over die vliegtuigen?, knap bevret van overmogen geeft deze minister wederom af. Prive omstandigheden verhinderen hem om de grootste investering ooit door de staat gedaan van een jasje te voorzien zodat al die zogenaamde tegenstanders het alsnog zullen slikken.

Is er één Nederlander die deze wantvertoningen nu eindelijk doorziet, helaas ik vrees het ergste.