Burgerbedrog

Een generalist is iemand die kennis heeft van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist, die veel kennis heeft van weinig.

De grote wetenschappers uit het verleden waren allemaal generalisten, Archimedes, Leonardo Da Vinci, Spinoza, Franklin, Edison, Bell, Darwin, Einstein, zijn allemaal voorbeelden van succesvolle generalisten.

In de huidige tijd waar in de westerse wereld  voornamelijk academici de maatschappij en politiek bepalen is er ernstig behoefte aan een generalist(en). Die generalist zal ook contact en voeling met het gehele maatschappelijk kader moeten hebben, van miljonair tot zwervers behoort hij of zij te kunnen vertegenwoordigen. De huidige elite ontbeerd het inleving en maatschappelijk inzicht om onze gehele bevolking te kunnen vertegenwoordigen.

De generalist biedt de huidige bestuurders, politici, ondernemers, bankiers, financiële wereld een open blik in alle betrokken disciplines. De huidige elite worden gehinderd door een tunnelvisie die goede besluitvorming ernstig in de weg staat. In de huidige maatschappij worden generalisten niet op waarde geschat omdat de generalist niet de specialistische kennis heeft die de huidige elite veelal door hun academische opleiding is opgedrongen. De generalist moet juist niet zelf de specialist uithangen maar zich houden aan het overzien van alle mogelijkheden en niet een specifiek wetenschappelijk deelgebied als meest belangrijk kwalificeren. De huidige economie in samenhang met de financiële wereld  is een groot maatschappelijk bedrog wat door hem of haar ontmaskerd moet worden. Waarna hernieuwde maatschappelijk regelgeving door een groep van generalisten vormgegeven moet worden waar alle belanghebbende gelijkelijk bedeeld zullen worden. Onder die regelgeving zullen politici, bankiers en ondernemers afgerekend worden op hun functioneren en zo nodig vervangen worden. Hij of zij zal voortrekker worden in het onthullen van propaganda van zowel regeringen als politici en bankiers. De Amerikaanse, Israëlische, Russisch politiek en mainstream media propaganda uitingen, zijn voorloper van het bekende fake nieuws waarbij niemand lijkt te kunnen duiden wat er nu precies fake dan wel echt nieuws is. Alle landelijke, publieke en financiële kanalen maken gebruik van propaganda. Als eerste zal de generalist zich moeten buigen over evenredige belasting bijdragen, zolang ondernemingen wegkomen met het niet betalen van belasting, komt de rekening bij de burger terecht. Juist die belasting is nodig om noodzakelijke veranderingen af te dwingen, waarbij nadrukkelijk vermeldt moet worden dat juist een energie transitie niet noodzakelijk is! Veel problemen worden ook veroorzaakt door lobbyisten, elk zichzelf respecterend bedrijf heeft ze wel. Shell, Unilever, Energiebedrijven, Banken, NGO’s etc. zijn allemaal bedrijven c.q. instituten die lobbyisten kunnen veroorloven en zodoende onevenredig veel invloed kunnen uitoefenen. Dat die beïnvloeding heel dicht tegen corruptie aanleunt kan blijkbaar niemand schelen, als het maar min of meer openlijk in de achterkamertjes gebeurt is het volgens huidige maatstaven blijkbaar geen corruptie. Het is duidelijk dat lobbyen verboden zou moeten worden, daarnaast zou lidmaatschap aan een old boys netwerk tegen politieke, bancaire, bedrijfsmatige deelneming van die persoon aanleiding moeten geven.