Burgerbedrog

In Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Griekenland, gaan mensen de straat op om hun ongenoegen over het politieke beleid te uiten. Niet in Nederland, daar gaan alles bij elkaar in verschillende steden ongeveer honderd mensen de straat op. Heeft Nederland dan minder problemen als de andere Europese landen.

NEE blijkbaar zijn de Nederlanders als lamme schapen en weigeren ze voor hun eigen belangen op te komen. Schapen zijn het, enig kritisch bewustzijn ontbreekt totaal!

Neem bijvoorbeeld de zogenaamde energie transitie, het is onmogelijk de doelstellingen te halen die groen Nederland voorstaat zonder daar Atoomenergie bij te betrekken. Het is gewoon onmogelijk dat wind en zon energie een volledige dekking van de Nederlandse energie behoefte kan garanderen. De groene lobby is echter zo machtig dat zij dit feit van de agenda kan weren en zetten prominente geleerden die dit hebben aangekaart als rechts populistisch weg.

DE Nederlander vind het blijkbaar niet erg dat energie, voor de normale Nederlander, onder top belastingen haast onbetaalbaar wordt. DE politiek gaat vooraf een belasting invoeren die later gedeeltelijk in lagere loonbelastingen gecompenseerd zal worden. Hetzelfde gebeurt ook met het lage BTW tarief, eerst invoeren en dan maar afwachten of dat gecompenseerd zal worden. Het is niet verrassend dat juist die zaken de onderkant van de samenleving treft, voeding en energie zijn eerste levensbehoeften! De huishoudens moeten energie besparen, niet om daar zelf voordeel van te hebben, NEE het is noodzakelijk om de belastingen opnieuw te kunnen verhogen. Alles wat de burger bespaart wordt door de onze regering afgeroomd zodat de belasting opbrengsten stijgen. Dat burgers zwaar moeten investeren in energie besparende maatregelen en daar financieringen moeten aangaan, is voor banken de redding omdat zij dan hun bestaansrecht niet per direct verliezen. De totalen geldhoeveelheid wordt bepaald door de totale hoeveelheid schuld die er is. De actie van het verminderen van hypotheken was dan ook een schot in de voet, want bij het aflossen van hypotheken verminderd de roulerende geldhoeveelheid wat daardoor aan de economie wordt onttrokken. Door mensen een financiering op te dringen voor een verwarmingstoestel wat niet op gas werkt, neemt de roulerende geld hoeveelheid weer toe en kan de economie opnieuw groeien.

Nog erger is natuurlijk het politiek handelen van de politici, zij zijn bezig de Nederlanders uit te melken en de belastingdruk zo op te voeren dat er niets anders overblijft dan een revolutie wat zal leiden tot een nieuw politiek, economisch en bank model. DE democratie is inmiddels onder andere door de EU zo uitgehold dat het niet waard is deze te verdedigen, het technocratisch bestel wat er nu bestaat dient plaats te maken voor een nieuwe herleving van de sociaal democratie. Normaal is een financiële crisis een ramp, nu lijkt het de enige weg die een vreedzame verandering kan bewerkstelligen. Elke andere methode zal een vorm van anarchie in zich dragen, waarbij in de onderlinge strijd bevolkingsgroepen en autochtone en allochtone inwoners recht tegen over elkaar komen te staan. DE politiek wereldwijd speelt met vuur, de Amerikaanse president die de wereldmacht Amerika te grabbel gooit, de Franse president wordt door zijn eigen bevolking teruggefloten en de Belgische premier die zijn kabinet laten vallen om een Internationaal verdrag te tekenen. Een voorlopige stop van, Internationale verdragen, migratie en uitbreiding van de Europese unie, zijn de enige maatregelen die nu nog gekozen kunnen worden, zonder dat de burgerij zelf de controle met geweld overneemt. 

Burgers van Nederland neem nu eens eindelijk de situatie serieus en hou op met dat gezeur en gezeik dat het toch niets zal brengen. Degradeer alle bestaande politieke partijen tot nul en neem lokaal, regionaal en landelijk het bestuur opnieuw in uw eigen hand.

Kom allemaal in opstand tegen een elite (politiek, media) die u het neoliberalisme door de strot heeft geduwd!