Burgerbedrog

 Economie heeft vernieuwing nodig!

Formele definitie van Economie => Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het menselijk gedrag voor zover dit samenhangt met het streven naar bevrediging van behoeften met schaarse, alternatief aanwendbare middelen.

Wij willen de aandacht vestigen op de blunders en leugens die begaan en verteld worden in de naam van heilige economische modellen en begrippen. Zijn de begrippen Micro- en macro-economie belangrijk? Nee er zijn heel veel zaken die in beide voorkomen.

Het belangrijkste goed in het huidige economisch denken is het bezit, dat kan uit veel zaken bestaan van goederen, cash tot aandelen.

Met de laatste willen wij beginnen, aandelen zou zogenaamd een aandeel in een bedrijf zijn. In de tegenwoordige tijd kunnen we vragen, o ja over welk bedrijf en welke bezittingen hebben wij het dan. Dan blijkt plotsklaps dat een aandeel niet meer en minder dan een bewijs te zijn van gebakken lucht. Een rechtstreekse waarde verhouding tussen aandeel en bedrijf is er niet te maken. Grote voorbeelden daarvan zijn zichtbaar in de huidige Internet Luchtbel die bedrijf waardes laat vertegenwoordigen die nergens maar in de buurt komen van een waarde/bezit verhouding. Voorbeelden te over, Facebook, Google, Apple, Alibaba, Amazon, etc.,etc. Ook de financiële wereld is een wereld gebouwd op drijfzand, nadat de financiële wereld besloot de goudstandaard als waardebepaling los te latent is alles feitelijk gebakken lucht. Een bank hoeft maar 4% eigen vermogen te hebben om met 25 x zoveel vermogen zaken te mogen doen, en nog zijn er banken die hier niet aan kunnen voldoen. Een ander groot probleem is de Wereldwijde verdeling van geld/bezit, er gaan een hele hoop vergelijkingen van de 8 rijkste bezitten net zoveel als de rest bijvoorbeeld. Dat betekend natuurlijk niet veel anders als dat de verhoudingen van geen kant kloppen. Rijke en arme landen is ook totaal ontspoort en zal op termijn naar normale verhoudingen terug gebracht moeten worden

Een tweede doel is groei, of dat het mogelijk is dat alle bedrijven in de wereld blijven groeien.

Dat kan natuurlijk niet, de huidige doelstellingen en normen die gehanteerd worden zijn niet realistisch en zullen uiteindelijk de boel opblazen. Vermogen en bezit, arbeid en inkomen, economische doelstellingen dienen opnieuw gedefinieerd te worden. Het nieuwe model is al bekend maar wordt door de huidige zogenaamde experts niet begrepen en daardoor afgewezen. De Circulaire Economie is een drastisch veranderd inzicht in grondstoffen en wereldhandel, veel kan per direct toegepast worden. De bank sector zal er over 10 jaar geheel anders uitzien, hun bestaansrecht was al discutabel omdat zij hun klanten niet meer wilden bedienen en begrijpen. Nieuwe digitale betalingssystemen (BlockChain => Bitcoin) doen hun intreden, dit gaat natuurlijk ook met vallen en opstaan maar de banken zelf zijn daarmee overbodig geworden. De energie sector lijkt nu eindelijk door te hebben dat als zij niet snel veranderen zij ook geen bestaansrecht meer hebben, de Shells, Bp’s en Esso lijken op oude mastodonten, de vertegenwoordigers van voorbije tijden. Intensieve landbouw en veebedrijven zullen verdwijnen en vervangen worden door lokale bedrijven die de producten voor de lokale markten produceren.

De blunders zijn er vele, wij geven slechts een paar eenvoudige voorbeelden.

Er is een groot probleem met de binnenlandse vraag. Huishoudens kunnen minder uitgeven omdat ze hun hypotheek versneld moeten aflossen en omdat het inkomen stagneert. Ondernemingen zien onvoldoende investeringsmogelijkheden (als kleine bedrijven die al zien krijgen ze vaak geen leningen) terwijl veel bedrijven liever investeren in het buitenland. Ouderen zijn voortdurend het kind van de rekening, hun koopkracht (AOW en Pensioen) is over een groot aantal jaren afgenomen in plaats van toegenomen, daarmee wordt hun koopkracht drastisch ondermijnt.

Koopkracht maatregelen die de economie bedreigen doordat de binnenlandse consumptie daarmee instort, het is geen schot in eigen voet nee het is gewoon een amputatie van een economisch been. Consumptief krediet en Hypotheek beperkingen, opheffing wet Hillen, Belastingverhogingen, zoals de BTW verhoging, zijn consumptie beperkende maatregelen. Kijk hoe burgers door de regering belazert worden, de regering pleit voor energie besparende maatregelen. Op zich klinkt dat positief, maar dat is het niet als je kijkt wat het gevolg van een besparingen zijn voor de burger, de belasting op energie wordt verhoogd en het behaalde voordeel vloeit opnieuw richting de staat. Dat de energie belasting een aantal keren de energieprijs belast, op de factuur, dus veel meer dan verdubbelt lijkt niemand te deren. Een energie verbruik van feitelijk 1 euro wordt plotsklaps 7 euro.  Want links of recht om dient er een bepaalde hoeveelheid belastingen ontvangen te worden om naast algemene voorzieningen allerhande andere hobby’s van politici te financieren. 

1.400.000.000 dividend belasting, is 1,4 miljard Euro’s naar buitenlandse investeerders.

Waar staan wij dan nu, waarschijnlijk aan drastische economische neergaande ontwikkeling omdat wij te lang een verkeerd model en economisch principes hanteerden, met de Europese Unie als belangrijke verstoorder van normale Economische principes

Zie het verlies wat geleden is in 2008, dat is nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat.

Dowjones crash 2008