Burgerbedrog

Is onze democratie in verval?

Daar kan volmondig JA op geantwoord worden. Een democratie bestaat bij de gratie van een grondwet die burgers alle vrijheden en privacy laat. Beiden privileges zijn momenteel in het geding, de privacy wordt hand over hand verkwanselt door de politiek en de vrijheden worden door anders gezinde groepen burgers aangetast.

Al eerder hebben wij bericht over de zorgelijke ontwikkelingen van onze democratie, inhoudelijk willen wij nu een mogelijk oplossing lanceren die een aantal problemen adequaat kan verhelpen. Of onze maatschappij zelfstandig voor dit soort oplossingen kan kiezen lijkt twijfelachtig, maar wat is een leven zonder vertrouwen in de medemens.

Het grootste probleem is echter de politiek, het politieke systeem is achterhaald en is in deze tijd een verouderd mechanisme wat hoognodig aangepast dient te worden. Dat mensen het vertrouwen in de politiek verloren hebben is niet zo vreemd, het is een feit dat politiek momenteel een synoniem voor leugen en bedrog is, wat verdedigd wordt door de verklaring dat er compromissen gesloten dienen te worden. De oplossing zou zijn een nieuwe macht in te voeren een bestuursmacht die gecontroleerd wordt door de politiek.  De voordelen zijn legio, de politiek kan vereenvoudigd worden en kamers kunnen samengevoegd worden tot een controlerende kamer die zelfs qua omvang kleiner zou kunnen. In de bestuursmacht kunnen mensen met bewezen capaciteiten en idealen, het feitelijke bestuur beroepsmatig ter hand nemen. Die bestuurders die zich laten drijven door geldelijk gewin zijn uitgesloten van deelneming aan welk bestuur dan ook. De huidige politieke elite is niet in staat om bestuurlijk adequaat te handelen, hun eigen politieke achterban is daarbij een blok aan het been. Verbinding met hun feitelijke achterban de kiezers is ook ver te zoeken, zelfs de nieuwe generaties missen volledig het overzicht en inzicht wat er bij hun eigen mensen leeft. Bestuurders hebben daar geen last van, zij dienen goed te functioneren en resultaten te behalen zoals die door de politiek zijn gedefinieerd. Deze overgang zou het momenteel maatschappelijk niet redden, een tussenoplossing kan dan zijn de politici bij verkiezingen rechtstreeks, dus zonder partij verbintenis, te laten verkiezen. Referenda zijn ook een instrument wat zijn diensten prima kan verlenen, indien de uitkomsten daarvan tenminste na geleefd en gerespecteerd worden.

Wanneer de bestuursmacht bestuurd, zullen met name Internationale afspraken geherwaardeerd kunnen worden. Zonder de politieke bindingen worden Internationale afspraken op hun functioneren beoordeeld en alle onderbuik gevoelens zijn daarmee in een keer verleden tijd. Pragmatisch bestuur gedreven door idealen is een perfecte vervanger voor de puinhoop en paniek die nu Europa in zijn greep houd. Die puinhoop is alleen aan de politiek te wijten, slechte afspraken die ook nog eens niet worden nagekomen zijn schering en inslag in het Europese Unie van nu. Zonder grondige herinrichting, gegrond op volksraadplegingen in alle EU landen, is de EU ten dode opgeschreven. Het opdringen van landen, regels en financiële c.q. economische maatregelen doet de Euro burger vervreemden van wat eens zo glorierijk was aangevangen. Een bankenunie is de laatste druppel die de Euro als geldmiddel de das om zal doen, vele miljarden zullen verdwijnen en ten kosten gaan van spaartegoeden, eigen vermogens en pensioen reserveringen. Als u nu denkt dat het niet veel slechter kan worden, dan moet ik u er helaas op wijzen dat alle ingrediënten voor een derde wereldoorlog ruimschoots aanwezig zijn.

Volslagen zinloos!

Waarschijnlijk niet meer in de vorm die uit het verleden bekend is, nee een guerrilla oorlog ligt dan meer voor de hand. Of een oorlog op afstand zoals nu door de Amerikanen wereldwijd wordt gevoerd. Vijanden, burgers en doelen aanvallen met drones die op grote afstand bestuurd worden. Wie heeft ooit kunnen vermoeden dat een grootmacht als Amerika zou afglijden naar het niveau van een agressor, die landen afluistert en bevolkingen bedreigt. Waar een klokkenmelder die dit alles wereldkundig maakt vervolgt wordt wegens vermeende landveiligheid, wij hebben het hier al eerdere gezegd maar herhalen dat graag opnieuw, Edward Snowden zou een standbeeld moeten krijgen in plaats dat er op hem gejaagd wordt. Als dat de democratie is waar iedereen de mond van vol heeft, wel …..

DAN MAG U DIE DEMOCRATIE VAN MIJ HOUDEN!