Burgerbedrog

Vroeger zouden wij de wetenschap kunnen vragen of COVID-19 een pandemie is. De huidige wetenschap wordt helaas door een groep belangenbehartigers, die zich wetenschappers noemen, gedomineerd. Op zich niets nieuw natuurlijk, dat de medische wetenschappers belangen bij de farmacie hebben is al jaren een gegeven. Vreemder is een organisatie als de WHO die de definitie en spelregels tijdens het COVID-19 spel wijzigt, zodat er nu zogenaamd spraken is van een pandemie.

Churchill zei:

Never waste a good crisis

Een ander gebezigde term is “Window of Opportunity”, beiden termen wijzen naar het juiste moment waarop veranderingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. Wie of wat het belang verdedigd, of waarom, laten we nu even buiten beschouwing.

Laten wij ons op de vragen concentreren, is COVID-19 een pandemie en zijn de vaccins een oplossing voor ontstane paniek.

 • Is de genetische samenstelling van het COVID-19 virus, of 1 van zijn varianten, vastgesteld.
 • Hoe kan je testen als je de genetische samenstelling van een virus niet kent.
 • Is een genetisch manipulatie middel wel een vaccin.
 • Kan je zonder de precieze genetische samenstelling van een virus te kennen een vaccin ontwikkelen.
 • Hoe veilig zijn de vaccins als in de zeer korte test periode er zelfs geen dierproeven hebben plaatsgevonden.
 • Waarom hebben farmaceuten vrijstelling van hun verantwoordelijkheid gekregen.
 • Hoe kan het dat bedrijven die nog nooit een vaccin hebben gemaakt, dit kennelijk nu wel kunnen en doen. 
 • Wat is de (PCR) test waard als de uitvinder van de test zegt dat de testen ongeschikt zijn om diagnostisch te gebruiken.
 • Is de (PCR) test betrouwbaar als de CT waarde boven de 25 cycli komt.   
 • Waarom neemt men een PCR test, met een CT waarde van 35 of meer, serieus.
 • Hoe hoog is het sterfte percentage (IFR) van COVID-19, de laatste publicaties hebben het over 0,15 procent.
 • Hoort een een ziekte met een 0,15% sterfte percentage in het hoogste niveau van gevaarlijke ziektes.   
 • Meer dan 98 % van de geïnfecteerden heeft überhaupt geen last en/of symptomen van het virus.
 • Zijn de ziekenhuizen nu voor het eerst tegen hun capaciteitsgrenzen aangelopen.
 • Heeft influenza eerder ook voor dergelijke capaciteitsproblemen gezorgd.
 • Is COVID-19 wel een longaandoening.
 • Waarom is de gevaccineerde persoon zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het vaccin.

 

De lijst is zeker niet compleet. Helaas kan in de huidige tijd wetenschappelijk niet meer over deze en andere vragen gediscussieerd worden. Als een evangelie wordt er momenteel wetenschap bedreven. Een richting die moeilijk te bestrijden is omdat velen hun verloren religie terug vinden in dit beeld wat er van de maatschappij gecreëerd wordt. Wetenschappers en zelfs Nobel prijswinnaars worden met smaad terzijde geschoven en belachelijk gemaakt. De medische wetenschap is dood

Kijk naar de leugens die worden verspreid over de coronavirusvaccins, PCR-tests en meer.

De politiek is in een psychose geschoten en handelt als aangeschoten wild. De paniek is zelfs na een jaar nog niet weg. noodmaatregel op noodmaatregel vernietigen de grondrechten tijdelijk …. zegt men. Criticasters van het beleid worden weggehoond, terwijl juist zij die geen kritiek leveren als parlementair uitermate te kort schieten. Afgelopen periode is de zogenaamde toeslagen affaire met betrekking tot al dan niet misbruik van publieke middelen onderzocht. Uitgebreid is uit parlementair onderzoek gebleken dat overheid machtsmisbruik, leugens en bedrog en doofpot constructies als legitieme middelen zag en hun burgers daarnaast onterecht criminaliseerde. Gelukkig waren er 3 van de 150 Kamerleden die doorzetten en uiteindelijk na vele jaren succesvol de onrechtmatige acties van het rijk en zijn uitvoeringsorganisaties aan het licht brachten. Deze drie Kamerleden, en in het bijzonder de heer Omzigt, zijn in diskrediet gebracht en herhaaldelijk door mede Kamerleden en Kabinet beschimpt en waar mogelijk tegengewerkt. Inmiddels is die overheid zo ver gegaan iedereen te verplichten tot het hebben van een digitaal paspoort. Zou nu juist deze overheid het met zijn burgers goed voor hebben?

Nog vreemder is de houding van de journalistiek, daar waar zij de macht kritisch hoort te bevragen en te controleren zijn zij allen propaganda voor de bestaande macht gaan  publiceren. De publiek controlerende macht (Pers) is monddood gemaakt en zij die wel onafhankelijk nieuws willen brengen worden gecensureerd. Alle media wordt momenteel door BigTech gecensureerd en/of geobserveerd door veiligheidsdiensten. Protest tegen het opheffen van grondrechten is er niet, terwijl grondrechten er per definitie zijn om burgers tegen hun eigen regeringen te beschermen. 

De rechterlijke macht schoffeert onze grondrechten of dat die rechten nooit bestaan hebben. Er worden bijzondere gerechtelijke uitspraken gedaan. Voor de COVID-19 pandemie uit deed een rechter al een twijfelachtige uitspraak in de zogeheten Urgenda zaak, waar een partij ongevraagd mijn belang zou hebben vertegenwoordigd. Bij de uitspraak over CO2 ten aanzien van de SHELL, is de rechter opnieuw op de stoel van de politiek gaan zitten. Rechters die politiek actief willen zijn dienen hun ambt neer te leggen en zich daarna pas politiek te manifesteren. Gerechtelijke uitspraken ten aanzien van COVID-19 volgen opnieuw het wereldbeeld wat door de politiek is opgedrongen. Lockdowns zijn bewezen inefficiënt en berokkenen onevenredig veel schade aan maatschappij en economie, zoals ook door de WHO wordt onderschreven. Keer op keer worden rechtszaken, aangaande beknotting van vrije uitoefening van beroep, door rechters rechtmatig verklaard. Op basis waarvan dan wel?

Komt dit nog goed? …. Voorlopig niet.

Een zelfde artikel zou over vaccins geschreven kunnen worden, nu dat de tegenstellingen zo groot zijn is het misschien beter dit artikel op te schorten totdat de volledige omvang van vaccin strategie zichtbaar zal zijn geworden, De regering met hun wetenschappers hebben vertrouwen in het huidige beleid, de tijd zal leren hoeveel gevaccineerden daar het slachtoffer van zijn geworden.