Burgerbedrog

Het is een wonder dat Burgerbedrog na 10 jaar nog bestaat. Een website met nieuw jasje en zelfs nog af en toe een nieuwe bezorgdheid gepubliceerd door een van ons. Of wij daarmee u kunnen overtuigen weten wij niet, wat wij u dan wel bieden is een reflectie kader voor berichten via andere media verkregen.

Grote punten die belangrijk zijn veranderen niet in de belangstelling en informatie behoefte die publiek aanwezig is. De hoofdzaken zaken spitsen zich toe op politiek, economie, financiële informatie, arbeidsmigratie, geopolitiek, etc.

Belangrijk is het tijdsmoment waar wij nu in leven, op alle fronten lopen de onderlinge spanningen op. Financiële en militaire oorlogen worden door de zogenaamde wereldleider gevoerd allen onder het mom van misplaatste veiligheid en dreiging van terreur.

Privacy, in veel grondrechten erkend, wordt door de techno en democraten met voeten getreden. Banken bedriegen als vanouds weer iedereen die niet tot hun clan behoren, u als klant bent als dankbaar slachtoffer opnieuw in hun belangstelling. Natuurlijk mag u geen diensten van banken verwachten, want wij zijn er tenslotte voor hen! De politiek zou een nieuwe alinea rechtvaardigen, maar die extra aandacht gun ik de politiek niet. De politiek is vanouds bezig, u zoveel mogelijk in te perken om daarna uw gespaarde financiële middelen op te eisen.

Zijn er dan geen goede berichten?

Helaas zijn er weinig goede berichten. De oude politieke partijen lijken nu eindelijk uitgerangeerd te worden, dat wil ik best als goed kwalificeren. Of de nieuwe garde al klaar is het over te nemen betwijfel ik zeer, als je Klaver of Baudet ziet opereren zie je jonge mannen die oude politiek bedrijven. Of de bewegingen van hen op lange termijn bestaansrecht hebben, zal de toekomst uitmaken.

Er is een fundamentele maatschappelijk wijziging noodzakelijk, of de huidige politiek dat kan begeleiden en faciliteren is twijfelachtig. Op maatschappelijk, financieel, vermogensverdeling, samenwerkingen en militair lijken er grote veranderingen op komst. De juiste datum lijkt nabij en zal beginnen met een beurscrash en later door alle onduidelijkheden samen met de onzekerheden, uitmonden in een zoveelste oorlog. Welke omvang is onzeker, mocht de USA tijdens alle onzekerheden een niet bestaand voordeel willen uitbuiten dan zal het zeer omvangrijk zijn en de naam wereldoorlog rechtvaardigen.

Wat daarna overblijft zal hopelijk gepaard gaan met onderling begrip, inzicht en wijsheid is nodig om een wereldorde op te zetten die oorlogen van deze omvang onmogelijk maken. Daarnaast kunnen alle machtselite ontmanteld worden en kan er een nieuwe maatschappij naar behoefte van de bevolkingen ingericht worden. Privaatbanken worden weer overheidsorganen, zakenbanken dienen een duidelijk gescheiden profiel van privaatbanken te hebben. Beiden taken in 1 bank is NIET toegestaan. Privacy, elke burger is beheerder van zijn eigen data verzameling die door overheden, gezondheidsdiensten en andere rechthebbende elektronisch kan worden ingezien. Politiek wordt alleen nog als basis voor referenda ingericht, partij en groepsvorming op basis van partij programma’s  is niet meer toegestaan. Rechtelijke macht wordt opnieuw onafhankelijk opgezet, de toegankelijkheid wordt gratis ingericht. De ICT in de rechtspraak zal niet verder gaan als een voorbereidend vonnis wat alsnog door rechters beoordeelt dient te worden.