Burgerbedrog

Monthly Archives: november 2013

Heeft iemand van u wel eens contact opgenomen met Europe Direct? 

Europe DirectWel dan kunt u lang wachten op antwoord. Hebben ze in Europa zoveel te doen dat ze op een zelf ingestelde website voor vragen geen vragen beantwoorden. Het antwoord laat ik aan u, maar bij nieuwe verkiezingen is dat belangrijk. Zoals het er nu voorstaat krijgen wij in de Europese landen zelf op termijn een soort marionetten kabinet, wat alleen nog lintjes mag doorknippen en/of mensen voor lintjes kan voordragen. Wanneer de macht politiek en financieel, zoals momenteel plaatsvind, wordt overgeheveld naar Europa is het belangrijk dat er communicatie mogelijkheden zijn. Die mogelijkheden zijn er na veel spitten wel, maar antwoorden komen er niet! Dat is een uiterst kwalijke zaak omdat wat er nog over is van een Europees democratisch karakter, geheel verdwijnt en alleen nog in geschiedenisboeken voor zal komen.

Het maakt bij verkiezingen dus niet uit wie u kiest, maar maak een echte keuze die uw belangen en interesse recht doen! 

De komende verkiezingen zijn dus essentieel voor de toekomst van ons eigen recht van democratie, zover daar althans ook in Nederland nog spraken van is. Als u wederom de politici laat wegkomen met verkiezingsleugens en loze beloftes, of mee gaat in een machtsstrijd die er helemaal niet bestaat, dan bent u en wij met zijn alle opnieuw de dupe van een kabinet waar wij niet om gevraagd hebben. Helaas is de kwaliteit van onze politici bij elke partij ruim onder de maat, geschikte personen voor bewindslieden zijn er bijna niet. Een oplossing kan een regering in landsbelang zijn, waar alle partij de beste bewindslieden kunnen aandragen, waarbij dan niet op basis van aantallen kiezers maar op basis van capaciteiten bewindslieden worden aangesteld. Dat betekend dan ook dat de formateur niet automatisch een fractieleider is maar opnieuw op basis van capaciteiten wordt aangewezen, daarmee kunnen mislukkingen zoals nu met Rutte heeft plaats gevonden voorkomen worden.

 

 

Premier Mark Rutte ziet de afwaardering van Nederland door S&P als een “onderstreping dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg”. Wel noemt hij het besluit “teleurstellend”. In navolging van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) verwacht hij niet dat de afwaardering gevolgen heeft voor de rente. Volgens hem zijn deze aanpassingen al “ingeprijsd”.

Teleurstellend…, onbekwaam zal je bedoelen. Na een aantal jaren van onbekwaam bestuur hebben de heren in Den Haag het nu toch voor elkaar gekregen dat Rutte!Internationale beoordelaars Nederland haar financiële status van betrouwbaarheid afnemen. Dat Rutte daarna zelf nog van mening is dat het niet zo’n vaart loopt zegt alleen wat over Rutte en niets over de feitelijke situatie. Als Nederland nog verder in die beoordelingen zakt kunnen die minkukels in Den Haag bezuinigen wat zij willen, maar zal het gat wat door rente verhogingen  veroorzaakt wordt niet te dempen zijn. De politici spelen met vuur en hebben dat blijkbaar niet eens in de gaten.

Zij vervreemde niet alleen het eigen volk, nee ook de ondernemers lijken nu ook door te krijgen dat deze politiek niet stand kan houden. Helaas is dit een kabinet zonder een econoom met visie in hun gelederen. Uit alle plannen die gepresenteerd worden spreekt totaal geen visie, duidelijk etaleert dit kabinet hun onkunde  om deze  crisis het hoofd te bieden.

Continu lasten verhoging leidt uiteindelijk naar een afgrond waar geen terug meer in is. Al een aantal jaren blijven lonen gelijk of zakken, de kostprijs van werknemers neemt diezelfde jaren echter wel toe! Deze toename wordt totaal veroorzaakt door de verhogingen die telkenmale door dit kabinet op personeelskosten worden geheven. Maar denkt u er wel om, Nederland moet loon matigen! … zodat de regering dat weer kan afromen en verder kan gaan met hun buitenlandse (JSF) speeltjes die Nederland zich allang niet meer kan veroorloven. Hopelijk zal het kabinet dit jaar nog zijn Waterloo vinden zodat Nederland met een nieuwe lichting politici en partijen de weg naar succes weer kan inslaan.

Met deze onbekwame regering is dat onmogelijk gebleken.

 

 

 

 

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vindt dat de balans tussen privacy en veiligheid in de Verenigde Staten is doorgeslagen door de strijd tegen het terrorisme.(bron nu.nl)

TerrorismeDe minister mist het overzicht, natuurlijk doen die Amerikanen hun bondgenoten en burgers bespioneren. Maar in dit geval lijkt het dat de pot de ketel verwijt. Minister Timmermans gaat in deze voorbij aan het wereldkampioenschap telefoon aftappen, wat al jaar en dag in Nederlandse handen is. Gemakshalve vergeet hij ook de koppelingen van databases die door Nederlandse overheidsdiensten, gerust als inbreuk op privacy gekwalificeerd kunnen worden. Niet te vergeten de belastingdienst die niet overheidsdiensten van inkomensinformatie voorziet. Zijn mening dat op deze schaal informatie vergaren voor zogenaamd terrorisme bestrijding alle spuigaten uitloopt, dat onderschrijf ik graag. Dat hij daarna durft te opperen zijn collega John Kerry daarop aan te spreken is zonder meer moedig, want wie durft er met een pond boter op eigen hoofd een dergelijke actie aan? Of is het geen moed maar gewoon onnozelheid, je staat toch gewoon voor schut dat bij de Nederlandse democratie een afluister praktijk door de overheid blijkbaar nodig is, waar zelfs de Amerikanen zich voor zouden schamen. Het wordt hoog tijd dat de politici in Den Haag eens actie ondernemen en die malloten die nu onze regering vormen tot de orde roepen. Mooiste oplossing zou natuurlijk verkiezingen zijn, misschien dat ons geheugen dan eindelijk eens toereikend is om deze hele bende naar huis te sturen en in het belang van het land eens serieus een politieke keuze te maken.

Mijn conclusie kan wederom niet anders zijn dan:

Een volk krijgt die regering die het verdient.

Helaas is dat in ons geval slecht, wij hebben een regering die ver onder de maat presteert!

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond hebben regels opgesteld om elektronisch c.q. internetbankieren en betalen veiliger te maken.

Veiliger? voor wie? Alle verantwoordelijkheid wordt bij de klant gelegd. Natuurlijk zou een klant verantwoord moeten handelen maar eerste verantwoordelijkheid ligt echt bij de bank! Is het niet zo dat zij iedereen verplichten van middelen gebruik te maken waarvan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.  Er was voor bedrijven een systeem met hardware tokens in gebruik, aan de computer was een stukje hardware gekoppeld wat garandeerde dat de computer waar de opdracht tot betaling vandaan kwam ook de echte computer was en niet een fake omleiding. Dat was te duur vonden de banken en vol overtuiging hebben ze dat afgeschaft om u nu dus met een probleem op te zadelen.

  1. De klant de beveiligingscode geheim houden
  2. De betaalpas mag nooit door iemand anders worden gebruikt
  3. Apparatuur voor internetbankieren moet voorzien zijn van beveiligingssoftware
  4. De klant moet bewijzen dat hij zijn afschriften geregeld digitaal controleert
  5. Incidenten moeten direct worden gemeld

Dit zijn de punten die klanten dus zouden moeten naleven. Op zich is er niets mis mee als dit een advies zou zijn. Dat is het echter niet, een ieder die deze regels niet kan of wil naleven wordt grove nalatigheid in de schoenen geschoven. Nu kan mij dat verder niets schelen wat anderen over mij denken, punt is nu wel dat door die zogenaamde nalatigheid uw rechten geweld worden aangedaan en de banken HUN verantwoordelijkheid op u afschuiven. Met het gevolg dat bij diefstal van uw rekening niet de bank maar u de dupe bent.

Wat is nu dan de oplossing? Eerlijk gezegd zou ik dat nu niet weten. Zonder bank kunnen wij helaas niet, wel kan ik garanderen dat zodra er een volwaardig alternatief komt voor die oplichters en zelf verrijkers ik daar onmiddellijk gebruik van zal gaan maken. Daarom roep ik ondernemend Nederland op een oplossing te gaan bedenken waarbij de banken buitenspel gezet kunnen worden en de banken gedwongen zullen worden terug te gaan naar wat zij in beginsel waren, een dienstverlener voor hun klanten. 

Vervolgens de banken verbieden te speculeren op de beurs en geen andere diensten en producten aan te bieden dan die binnen de dienstverlening van een bank vallen. Ook zullen zij gezamenlijk een fonds moeten instellen om de risico’s van Internet bankieren uit te financieren, met de verplichting om per omgaande een onterecht afgeschreven bedrag terug te storten en zelf daar verantwoordelijk voor te zijn en te blijven.

 

De politie breekt in bij particulieren en stuurt mensen die online illegaal vuurwerk bestellen de komende tijd een persoonlijke videoboodschap. In die video spreekt een politiewoordvoerder de besteller met zijn initialen aan en wordt getoond wat hij heeft besteld. (bron nu.nl)

Politie schend recht op privacy

Politie schend recht op privacy

Hoe komt de politie nu aan de informatie van die bestellingen, geeft de leverancier die? Waarschijnlijk niet, hoe komen ze er dan wel aan? Dit kan alleen door het aftappen van heel veel Internet verkeer en mogelijk het dwangmatig laten meewerken van hostingbedrijven. Schandalig is het, Nederland is Wereldwijd al koploper van inbreuken op privacy door overheidsorganisaties zoals de politie. Geen politici die je daar over hoort, laten ze die AIVD en de politie nu eens controleren op het inbreuk maken van uw en mijn grondrechten. Het is toch schandalig dat een zogenaamd democratisch land zijn eigen burgers zo bespioneerd. Er zijn vele voorbeelden uit het verleden waar deze wijze van werken de bevolking gijzelt, NOOIT heeft het tot goede resultaten geleid. Dat de Nederlanders, wij dus, dit accepteren is mij nu al jaren een doorn in het oog. Het heeft mij destijds doen besluiten mijn bijdrage aan dit blog te stoppen. Die situatie lijkt nu weer te zijn aangebroken, ik begrijp het echt niet waarom mensen dit pikken en gevestigde politici hun gang laten gaan. Ik wacht even de komende verkiezingen af, wanneer opnieuw de bedriegers (de huidige garde PVDA, VVD)  winnen dan stop ik opnieuw en gun Nederland die regering welke zij blijkbaar verdienen.

Bedriegers en oplichters dit allemaal in naam van ONZE regering!

Volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat het om ‘metadata’. Dat wil zeggen dat de Amerikanen de gesprekken niet hebben afgeluisterd, maar de gegevens over de gesprekken hebben onderschept om te kijken wie in Nederland met wie in de VS of vermoedelijk nog andere landen contact had.

Is Plasterk nu zo dom of doet hij alsof, eerst wist hij nergens van en nu weet hij ineens dat het slechts om metadata zou gaan. Dat in principe eerst de metadata wordt opgeslagen klopt ook wel, maar naar behoeven van dat zogenaamde democratische bewind in Amerika kan onbeperkt nader onderzoek op data plaatsvinden. Wat feitelijk betekend dat alsnog het gesprek beluisterd kan worden. Hoe zou dit nu mogelijk zijn als alleen metadata wordt opgeslagen?Plasterk

Dit registreren kan volgens Plasterk ‘technisch doorgaan’: ”Volgens de Amerikaanse wet mag dat kennelijk.” De VS doen het op eigen grondgebied. We moeten met onze bondgenoten dus tot een ‘verstandhouding’ komen over wat wij acceptabel vinden, zei de bewindsman.

Dit is helemaal van de zotte, HOEZO DOEN ZE HET OP EIGEN GRONDGEBIED? Lopen onze telefonische netwerken door of over de USA … dacht het toch niet. Wij hoeven niets met onze bondgenoten als zij ons onrechtmatig afluisteren en al helemaal geen verstandhouding in stand te houden die op wantrouwen gebaseerd is. Doe eens normaal, zou je haast zeggen.

Vervolgens is de PVDA het nog niet eens met de aanschaf van de JSF, wie houden ze nu voor de gek? Dat besluit is allang genomen en is echt niet te rijmen met de bezuinigingen die blijkbaar noodzakelijk zijn. Het lijkt er nu dus op dat het virus wat de VVD al sinds de verkiezingen in hun greep heeft, nu ook bij de PVDA heeft toegeslagen. Anders zijn deze belachelijke uitingen en standpunten van hen niet te verklaren.

 

Is er nog uitleg nodig?

 Ja ja, dat is even lastig maar het is gisteren pas begonnen … hoor ik Obama en vrienden al zeggen

Niet dus!

De man aan wie wij danken dat al deze misdaden bekend zijn geworden is Snowden, hij heeft ondertussen in 21 landen politiek asiel aangevraagd, waaronder in Nederland. Die poging wordt van meerdere kanten echter bij voorbaat al kansloos genoemd. U weet wat ik hiervan vind, ik schrijf het ook niet op want het zou de site naar beneden halen. Toch zou het een groots gebaar zijn als deze man nu eens eindelijk door een grote onafhankelijke natie in bescherming zou worden genomen. Helaas zijn alle landen die wij voorheen als onafhankelijke zagen er wel op een of andere manier erbij betrokken, dus daar kan hij niet heen. Misschien dat India of Brazilië het aan zouden durven Snowden zijn verdiende asiel te verlenen, dat misselijk makende Nederland en het Europese geboefte in ieder geval niet.

Vertrouwen is een leeg begrip geworden, wie of wat kan je tegenwoordig nog vertrouwen? Overheden, geheime diensten, landen, banken, hackers, zegt u het maar.

Weet u nog wie of wat u kunt vertrouwen?

De hypocratie en leugens in de politiek worden als normaal ervaren. Onrechtmatige overeenkomsten tussen landen worden getolereerd. Landelijke regelgeving die andere landen discrimineren wordt als normaal beschouwd. Economische spionage is aan de orde  van de dag. Digitale criminaliteit neemt ongelooflijke vormen aan. Klokkenluiders worden per definitie gestraft en/of niet serieus genomen, laat staan dat zij worden beschermd. Onder de noemer van actief deelnemen aan de verzorgende samenleving worden opgebouwde rechten van hulpbehoevende met voeten getreden. Pensioenen worden gekort terwijl nog niet zo lang geleden rijk en werkgevers de pot hebben leeg gestolen met het zeggen dat er feitelijk teveel in kas was.

Zo kan ik nog wel even door gaan, hoe lang moet het duren voordat U in opstand komt tegen deze leugens en bedrog?

De toekomst zal het leren, mijn inschatting is dat wij binnen 10 jaar een anarchistische samenleving krijgen die tot grote problemen zal leiden. Financiële instituten zullen als kaartenhuizen in elkaar vallen, uw en mijn gelden zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Onderscheid tussen rijk en arm zullen niet alleen tussen ontwikkeld en onder ontwikkeld land, maar overal astronomische dimensies gaan aannemen.

Een vierde wereldoorlog ligt op de loer, laten wij het zover komen?